Fridge magnet wooden gears

Закон України "Про рекламу"

Стаття 18. Реклама на транспорті 
1. Розміщення реклами на транспорті погоджується лише з  власниками об'єктів транспорту або уповноваженими ними органами  (особами). При погодженні розміщення реклами на транспорті  втручання у форму та зміст реклами забороняється. 
2. Розміщення реклами на транспорті повинно відповідати  вимогам безпеки та правил дорожнього руху. 
3. За умови розміщення реклами на транспорті з дотриманням  вимог безпеки і правил дорожнього руху забороняється вимагати від  власників транспортних засобів отримання дозволів, погоджень,  інших документів щодо розміщення реклами. 
4. Забороняється розміщення на транспортних засобах: 
реклами, яка повторює чи імітує кольорографічні схеми  спеціальних та оперативних транспортних засобів; 
реклами із нанесенням світлоповертаючих матеріалів; 
реклами, яка супроводжується звуковими чи світловими  сигналами. 
Забороняється розміщувати рекламу на скляних (прозорих)  поверхнях транспортних засобів, за винятком випадків, коли для  цього використовуються матеріали, які забезпечують безперешкодний  огляд з салону транспортного засобу. 
5. Забороняється розповсюдження реклами через  радіотрансляційні або інші звукові мережі сповіщання пасажирів у  транспортних засобах громадського користування, на станціях  метрополітену, вокзалах, в портах та аеропортах, за винятком  розповсюдження соціальної реклами. 


Стаття 19. Реклама під час демонстрування кіно-  та відеофільмів 
Забороняється переривати для реклами демонстрацію художніх і  документальних фільмів у кінотеатрах, відеосалонах та інших  місцях, де здійснюється публічний показ кіно-, відео-,  слайдфільмів. 


Стаття 20. Реклама і діти 
1. Забороняється реклама: 
з використанням зображень дітей, які споживають або  використовують продукцію, призначену тільки для дорослих чи  заборонену законом для придбання або споживання неповнолітніми; 
з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків,  опікунів, піклувальників, педагогів та довіру до них дітей; 
з вміщенням закликів до дітей придбати продукцію або  звернутися до третіх осіб з проханням зробити покупку; 
з використанням зображень справжньої або іграшкової зброї,  вибухових пристроїв. 
2. Реклама не повинна містити зображення дітей у небезпечних  ситуаціях чи за обставин, що у разі їх імітації можуть завдати  шкоди дітям або іншим особам, а також інформації, здатної  викликати зневажливе ставлення дітей до небезпечних для здоров'я і  життя ситуацій. 
3. Реклама не повинна завдавати дітям моральної чи фізичної  шкоди, викликати у них відчуття неповноцінності. 
4. Реклама не повинна вказувати на можливість придбання  рекламованого товару, розрахованого переважно на дітей, кожною  сім'єю без урахування можливостей її бюджету. 
5. Реклама не повинна створювати у дітей враження, що  володіння рекламованою продукцією дає їм перевагу над іншими  дітьми. 


Розділ III  ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМУВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ТОВАРУ 
Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки,  методів профілактики, діагностики, лікування  і реабілітації 
1. Дозволяється реклама: 
лише таких лікарських засобів, медичної техніки, методів  профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в  установленому порядку дозволені спеціально уповноваженим  центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я до  застосування в Україні; 
лише таких лікарських засобів, які відпускаються без припису  (рецепту) лікаря, та лише таких медичної техніки, методів  профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування  яких не потребує спеціальних знань та підготовки. 
2. Забороняється реклама лікарських засобів, які вживаються  та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря. 
3. Забороняється реклама допінгових речовин та/або методів  для їх використання у спорті. 
4. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів  профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна  містити: 
об'єктивну інформацію про лікарський засіб і здійснюватися  так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою і що  рекламований товар є лікарським засобом; 
повну фармакологічну назву лікарського засобу та назву  виробника; 
загальні застереження щодо застосування лікарських засобів,  медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і  реабілітації; 
рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією до  застосування, що додається до лікарських засобів. 
5. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів  профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може  містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які  не піддаються або важко піддаються лікуванню. 
6. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів  профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється  розміщення: 
відомостей, які можуть справляти враження, що за умови  вживання лікарського засобу чи застосування медичної техніки  консультація з фахівцем не є необхідною; 
відомостей про те, що лікувальний ефект від вживання  лікарського засобу чи застосування медичної техніки є  гарантованим; 
зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок  хвороби, поранень; 
тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху  захворіти або погіршити стан свого здоров'я через невикористання  лікарських засобів, медичної техніки та медичних послуг, що  рекламуються; 
тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення  діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного  лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються; 
посилань на лікарські засоби, медичну техніку, методи  профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш  ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних  ефектів; 
порівнянь з іншими лікарськими засобами, медичною технікою,  методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з  метою посилення рекламного ефекту; 
посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських  засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики,  лікування і реабілітації; 
рекомендацій або посилань на рекомендації медичних  працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо  рекламованих товару чи послуги; 
спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них  із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії  рекламованих товару чи послуги від окремих осіб; 
зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле-  та анімаційних фільмів, авторитетних організацій; 
інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу,  походження, ефективності, патентної захищеності лікарського  засобу. 
7. У рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів  профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється  участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також  осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів. 
8. Забороняється вміщувати в рекламі лікарських засобів  інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є  харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що  безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним  походженням. 
9. У рекламі косметичних засобів, харчових продуктів,  вітамінних та інших харчових добавок забороняється посилання на  те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі  властивості не підтверджені у встановленому законодавством порядку  спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з  охорони здоров'я. 
10. Забороняється реклама лікувальних сеансів, інших заходів  з використанням гіпнозу та інших методів безконтактного,  психічного або біоенергетичного впливу. 
11. Забороняється реклама діагностики або лікування, які не  ґрунтуються на безпосередньому контакті лікаря з пацієнтом. 
12. Положення цієї статті не поширюються на рекламу  лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики,  діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується у  спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та  лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях,  симпозіумах з медичної тематики. 


Сторінки:
7 6 5 4 3 2 1
Цікаві фото
4 фото   
<b>Сонячне свято в Серединці</b><br />Цьогоріч традиційне свято – День села – було незвичним, адже відзначалося 65-річчя незабутнього Василя Думанського…
2 фото   
<b>Г. О. Погончик:"Про наш край знають і в Америці"</b><br />Директор Бершадської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Григорій Погончик добре відомий і в районі та області,...
25 фото   
<b>ДЖУЛИНКА</b><br />Вважається, що назва села походить із татарської мови. Це слово &quot;джуя&quot; означає сміливий, хоробрий. Так...
10 фото   
<b>Сергій Іванченко - фіналіст конкурсу "Крок до зірок"</b><br />ІІ тур Всеукраїнського дитячого телевізійного вокально - хореографічного конкурсу "Крок до зірок" глядачі мали змогу...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Осіївка
Джура Максим Соловейович (1906) 1906 р., українець, селянин. Мобілізований в 1944 р. Рядовий. Загинув 1944 р. Похов. Ясський пов., Румунія.

З історії Бершаді
За роки відбудови народного господарства зросло політичне та економічне значення Бершаді в губернії. 1922 року Бершадь стала центром Ольгопільського повіту. Тепер у місті працювало чотири школи, два лікнепи, клуб, районна бібліотека. Поліпшилося й медичне обслуговування: в лікарні працювали 17 медпрацівників. Трудівники Бершаді в складних міжнародних умовах, коли імперіалістичні уряди всіляко... Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Закон України "Про рекламу" - Умови розміщення реклами для підприємств та організацій - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення