Fridge magnet wooden gears

Закон України "Про рекламу"


Стаття 22. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів,  знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права  інтелектуальної власності, під якими випускаються  алкогольні напої та тютюнові вироби 
1. Реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг,  інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими  випускаються тютюнові вироби, забороняється: на радіо та  телебаченні, на перших і останніх сторінках газет, перших і  останніх сторінках обкладинок журналів та інших видань, засобами  внутрішньої реклами, реклами на транспорті, за допомогою заходів  рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів). 
2. Реклама алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг,  інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими  випускаються алкогольні напої, забороняється: на радіо та  телебаченні у період з 6 години до 23 години, на перших і останніх  сторінках газет, перших і останніх сторінках обкладинок журналів  та інших видань, засобами внутрішньої реклами, реклами на  транспорті, за допомогою заходів рекламного характеру (крім  спеціальних виставкових заходів). 
3. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків  для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної  власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові  вироби: 
забороняється на товарах та у друкованих виданнях,  призначених переважно для осіб віком до 18 років, або у  розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань; 
забороняється з використанням осіб віком до 18 років як  фотомоделей; 
не повинна містити зображення процесу паління тютюнових  виробів або споживання алкогольних напоїв; 
не може розташовуватися ближче ніж за 300 метрів прямої  видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх  загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких  навчаються діти віком до 18 років; 
не може формувати думку, що паління або вживання алкоголю є  важливим фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній,  сексуальній або інших сферах життя; 
не повинна створювати враження, що вживання алкогольних  напоїв чи паління тютюнових виробів сприятиме розв'язанню  особистих проблем; 
не може формувати думку, що алкоголь чи тютюнові вироби мають  лікувальні якості або що вони є стимулюючими чи заспокійливими  засобами; 
не повинна заохочувати до вживання алкогольних напоїв чи  тютюнопаління або негативно розцінювати факт утримування від  вживання тютюнових виробів та алкогольних напоїв; 
не може містити зображень лікарів та інших професійних  медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує  зовнішній вигляд лікарів; 
не повинна включати зображення популярних осіб або пряме чи  опосередковане схвалення популярними особами паління чи вживання  алкоголю; 
не повинна створювати враження, що більшість людей палить або  вживає алкогольні напої. 
4. Спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних,  спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та  послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими  випускаються тютюнові вироби, забороняється. 
Дозволяється спонсорування теле-, радіопередач,  театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням  знаків для товарів та послуг, під якими випускаються алкогольні  напої. 
5. Реклама тютюнових виробів повинна супроводжуватись  інформацією про кількісний вміст у димі однієї сигарети смоли та  нікотину. 
6. Забороняються такі види діяльності з рекламування  алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і  послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими  випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби: 
спонсорування заходів, призначених переважно для осіб віком  до 18 років, з використанням знаків для товарів та послуг, інших  об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються  тютюнові вироби та алкогольні напої; 
розповсюдження та продаж будь-яких товарів з використанням  знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної  власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні  напої, особам віком до 18 років. 
7. Реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв, а також  знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної  власності, під якими випускаються дані вироби та напої, повинна  супроводжуватися текстами попередження такого змісту: "Куріння  може викликати захворювання на рак", "Надмірне споживання алкоголю  шкідливе для вашого здоров'я". Кожному попередженню має бути  відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами.  Колір тексту попередження має бути контрастним щодо кольору фону  попередження. 
8. Рекламодавці алкогольних напоїв та тютюнових виробів  зобов'язані у порядку, передбаченому законами України,  спрямовувати на виробництво та розповсюдження соціальної реклами  щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем не менше 5  відсотків коштів, витрачених ними на розповсюдження реклами  тютюнових виробів та алкогольних напоїв у межах України.  Розпорядники цих коштів щоквартально оприлюднюють звіт щодо їх  використання. 


Стаття 23. Реклама зброї 
1. Реклама зброї може здійснюватися тільки у відповідних  спеціалізованих виданнях щодо зброї, або безпосередньо у  приміщеннях торговельних закладів (підприємств), які реалізують  зброю, або на відповідних виставках (заходах). 
2. Порядок рекламування бойової зброї, озброєнь і військової  техніки, а також зброї, яка відповідно до законодавства може  перебувати у власності осіб, встановлюється Кабінетом Міністрів  України. 


Стаття 24. Реклама послуг, пов'язаних із залученням коштів  населення 
1. Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних  тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх  надають, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу,  ліцензії, що підтверджує право на здійснення такого виду  діяльності. Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії,  дату їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл,  ліцензію. 
Це положення не застосовується у випадках, коли дається  тільки реклама знака для товарів і послуг, назви особи (без  реклами послуг). 
2. У рекламі таких послуг або осіб, які їх здійснюють,  забороняється повідомляти розміри очікуваних дивідендів, а також  інформацію про майбутні прибутки, крім фактично виплачених за  підсумками не менш як одного року. 


Стаття 25. Реклама цінних паперів 
1. Рекламою цінних паперів визнається реклама про: 
цінні папери, які емітуються та/або перебувають в обігу; 
учасника ринку цінних паперів та його діяльність; 
угоди з цінними паперами та/або умови цих угод. 
Інформація, яка відповідно до чинного законодавства про цінні  папери та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних  паперів та фондового ринку підлягає обов'язковому оприлюдненню, не  вважається рекламою цінних паперів. 
2. Рекламодавцями реклами цінних паперів можуть бути лише  учасники ринку цінних паперів, передбачені Законом України  "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ). 
3. Реклама рекламодавців - учасників ринку цінних паперів має  містити відомості про наявність спеціального дозволу, ліцензії, що  підтверджує право на здійснення відповідного виду діяльності на  ринку цінних паперів, із зазначенням номера дозволу, ліцензії,  дати їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл,  ліцензію. 
Це положення не застосовується у випадках, коли здійснюється  реклама знаків для товарів та послуг учасника ринку цінних паперів  без реклами послуг щодо цінних паперів. 
4. Рекламодавцям реклами цінних паперів при замовленні її  виробництва та розповсюдження забороняється: 
вказувати розмір доходу, який передбачається одержати за  цінними паперами, крім випадків, коли це необхідно вказувати  відповідно до вимог законодавства про цінні папери, та надавати  прогнози щодо зростання курсової вартості цінних паперів; 
рекламувати цінні папери до публікації інформації про випуск  цінних паперів та їх реєстрацію відповідно до законодавства про  цінні папери та нормативно-правових актів Державної комісії з  цінних паперів та фондового ринку; 
використовувати відомості, які відсутні в інформації про  емісію цінних паперів, що зареєстрована у Державній комісії з  цінних паперів та фондового ринку; 
використовувати інформацію про доход за цінними паперами або  величину отриманого емітентом у минулому прибутку без вказівки на  те, що цей прибуток не є гарантією отримання доходів у  майбутньому. { Частину четверту статті 25 доповнено абзацом згідно  із Законом N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 } 
5. У разі, коли випуск цінних паперів визнано таким, що не  відбувся, емітент таких цінних паперів зобов'язаний припинити  розповсюдження реклами цих паперів у 3-денний термін з моменту  реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку  звіту про наслідки підписки на цінні папери.


Сторінки:
7 6 5 4 3 2 1
Цікаві фото
11 фото   
<b>Зима</b><br />&#160;Один зимовий день
2 фото   
<b>А мав би бути рай...</b><br />Про бригадне село Лугову кажуть, що це райський куточок. З одного боку відмежовує його від Гайворона річка Південний...
7 фото   
<b>"Золотий Олімп-2011"</b><br />25 травня в залі засідань агропромислового розвитку проведено районне свято вшанування розуму, інтелекту та знань....
2 фото   
<b>Годованець Ганна Дмитрівна</b><br />Мандрик-Годованець Ганна Дмитрівна Народилася 21 травня 1926 року в сімї селянина в с. Романівці. Батьки займалися...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Осіївка
Мазурик Єфрем Гнатович (1909) 1909 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 00.07.44.

З історії Бершаді
З невеликої майстерні, де кілька ремісників виготовляли раніше на замовлення селян вози та брички, до сучасного підприємства з потужною енергетичною базою — такий шлях за роки Радянської влади меблевої фабрики. Нині вона дає для квартир трудящих та підприємств громадського харчування меблів на 2 млн. крб. щорічно. Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Закон України "Про рекламу" - Умови розміщення реклами для підприємств та організацій - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення