• Малаховський Михайло Никодимович (1906) / Голдашівка
 • Гомелюк Микола Пантелеймонович / Устя
 • Ременюк Станіслав Тимофійович / Джулинка
 • Підлубний Федір Арехтович (1921) / Велика Киріївка
 • Фармігей Яків Кирилович (1895) / Тернівка
 • Дунаєвський Семен Герасимович (1920) / Михайлівка
 • Поліщук Степан Пилипович (1919) / Ставки
 • Кривенький Микита Мефодійович (1906) / Ставки
 • Мацуляк Іван Микитович (1913) / Поташня
 • Омельченко Никифор Григорович (1901) / Тирлівка
 • Тищенко Іван Сидорович (1918) / Маньківка
 • Хараїм Василь Панкратійович (1921) / Лісниче
 • Красуцький Антон Андрійович (1909) / Маньківка
 • Грищенко Пилип Степанович (1906) / Велика Киріївка
 • Зелененький Тимофій Антонович (1911) / Яланець
 • Кучер Василь Олександрович (1894) / Серебрія
 • Траченко Карпо Іванович (1927) / Баланівка
 • Тонкопій Семен Танасович (1921) / Голдашівка
 • Бєлінський Петро Григорович (1905) / Яланець
 • Кирнасівський Антон Нмкифорович (1905) / Джулинка
 • Ужевко Іван Гнатович (1895) / Джулинка
 • Коренюк Василь Іванович / Сумівка
 • Літинський Юхим Овсійович (1919) / Михайлівка
 • Бойко Дмитро Корнійович (1904) / Шляхова
 • Косюк ТодотДементійович (1920) / Крушинівка
 • Петрунь Леонід Дмитрович (1922) / Устя
 • Шиндир Микола Антонович (1925) / Поташня
 • Гриненко Павло Макарович (1916) / Чернятка
 • Жук Андрій Федорович (1925) / Романівка
 • Парахонич Василь Пилипович (1924) / Флорино
 • Вовк Василь Петрович (1920) / Серединка
 • Хмарук Іван Григорович (1914) / Війтівка
 • Койбійчук Тимофій Іванович (1908) / Тирлівка
 • Жарук Микола Онуфрійович (1915) / Серединка
 • Охота Петро Максимович (1905) / Чернятка
 • Байдалюк Гнат Андрійович (1907) / М'якохід
 • Микитюк Феодосій Омелянович (1914) / Джулинка
 • Герасимчук Кирило Климентійович (1911) / Серединка
 • Пустильний Самуїл Волькович (1905) / Бершадь
 • Григор'єв Василь Каленьович (1907) / Устя
 • Коваль Овксентій Дем'янович (1902) / Ставки
 • Хазов Вікентій Андріанович (1916) / Бершадь
 • Дмитрик Максим Йосипович (1895) / Флорино
 • Скрипник Василь Семенович (1922) / Теофілівка
 • Чернега Семен Тимофійович (1914) / Велика Киріївка
 • Табачнюк Семен Григорович / Бершадь
 • Пугач Терентій Порфирович (1914) / Крушинівка
 • Білоус Спиридон Федорович (1920) / Тирлівка
 • Горбенко Савелій Терентійович (1909) / Велика Киріївка
 • Павлишин Василь Миколайович (1914) / Теофілівка
 • Чвертко Родіон Петрович (1900) / Серебрія
 • Плахотний Павло Іванович (1910) / Баланівка
 • Корінних Степан Ісакович (1921) / Джулинка
 • Лисий Василь Феодосійович (1912) / Бершадь
 • Добровольський Ілля Феодосійович (1921) / Бершадь
 • Матієнко Петро Сидорович (1894) / Ставки
 • Рудь Петро Павлович (1908) / Війтівка
 • Усатий Йосип Микитович (1913) / Шумилів
 • Головко Петро Каленьович (1922) / Шумилів
 • Борщогриз Карпо Степанович (1906) / Джулинка
 • Римарчук Василь Онуфрійович (1925) / Флорино
 • Звонський Олексій Артемович (1915) / Серебрія
 • Червак Іван Іванович (1907) / Джулинка
 • Клевенець Дмитро Арефович (1909) / Лісниче
 • Макарчук Іван Степанович (1911) / Осіївка
 • Дзісь Микола Петрович (1918) / М'якохід
 • Чернега Андрій Петрович (1919) / Чернятка
 • Білодід Михайло Якович / Мала Киріївка
 • Галько Володимир Іванович (1916) / Тернівка
 • Рябокінь Тимофій Йосипович (1910) / Баланівка
 • Грозенко Тодосій Ісакович (1902) / Мала Киріївка
 • Безкревний Йосип Тимофійович (1915) / Велика Киріївка
 • Горобець Тимофій Євсейович (1902) / Голдашівка
 • Руденко Іван Гаврилович (1926) / Устя
 • Бугера Дмитро Карпович (1925) / Велика Киріївка
 • Войтенко Микола Федотович (1921) / Голдашівка
 • Ліщук Тодосій Васильович (1910) / Мала Киріївка
 • Процишин Сидір Іванович (1898) / Вовчок
 • Ткачук Оверко Сидорович (1912) / Поташня
 • Козак Кирило Андрійович (1897) / Михайлівка
 • Красиленко Василь Тодосійович (1905) / Війтівка
 • Коношевський В'ячеслав Йосипович (1907) / Флорино
 • Візнюк Тодосій Іванович (1909) / Війтівка
 • Базеленський Мойсей Ісакович (1899) / Джулинка
 • Сировець Артем Дем'янович (1910) / Устя
 • Бадьорко Костянтин Федорович (1907) / Яланець
 • Ревуженко Улян Логінович (1901) / Поташня
 • Мартинюк Григорій Петрович (1914) / Крушинівка
 • Паламарчук Олександр Матвійович (1926) / Маньківка
 • Коренюк Дмитро Олександрович (1907) / Поташня
 • Юхимчук Іван Михайлович (1907) / Тернівка
 • Вансовор Лея Самійлівна (1922) / Бершадь
 • Демидюк Андрій Якимович (1924) / Ставки
 • Бадьорко Василь Артемович (1918) / Бершадь
 • Григоренко Іван Пилипович (1905) / Чернятка
 • Наконечний Герасим Михайлович (1907) / Баланівка
 • Натолочний Петро Полікарпович (1906) / Михайлівка
 • Курнос Яким Васильович (1908) / Маньківка
 • Горобець Семен Григорович (1914) / Хмарівка
 • Поїдима Леонід Аполлонович (1924) / Лісниче

БЕРШАДЬ


Перша згадка в писемих джерелах - 1459 рік. Назва міста давня і непрозора, а основа не розшифрована до кінця і досі. Дехто вважає цю основу тюркського походження і виводить її від "брег" - охорона, інші вбачають в основі татарське "береш" - бритва. Існує легенда про доньку воєводи - Бершаду, яка очолила захист міста від татар. Є ще й таке пояснення - назва походить від прізвища німця - Бернша, який першим розпочав забудову поселення.

За адмін.поділом 16 ст. Брацлавський повіт 16 ст.
За адмін.поділом 19 ст. Ольгопільський повіт 19 ст.
За адмін.поділом 20 ст. Бершадський район

Згадується з 1459 р. Козацька фортеця існувала десь з 1620 р. – зруйнована у 1625 р. власником м-ка Юрієм Збаразьким на догоду туркам. В 1649 р. – сотенне м-ко Уманського полку. З 1781 р. тут знаходився деканат Київської уніатської митрополії

"Бершадь — местечко Подольской губ., Ольгопольского у. в 24 вер. к С.В. от г. Ольгополя, по дороге из Ольгополя в Гайсин, при pp. Дохне и ее притоке Бершадке. Число жителей 7000 д. об. п., из них евреев 65 % , 1150 дворов, в местечке православная церковь, старообрядческая часовня, р.-католическая часовня, синагога и 6 евр. молелен. Одноклассное народное училище и аптека. Заводы: винокуренный, сахароваренный, кожевенный, кирпичный и черепичный, 2 водяные мельницы. В 5 вер. от Б. в лесу находится Бершадский Преображенский мужской заштатный монастырь с 3 церквами. Он существовал уже в начале XVIII в., в 1774 г. был разорен униатами, а в 1795 г. восстановлен. При монастыре богадельня и ремесленная школа."

Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. Энциклопедический Словарь.

 

Бершадь м.—расположено при річкъ Дохні, въ открытой котловынъ, отъ уізднаго города Ольгополя въ 20 вер. и отъ Бершадско-Устьанской узкоколейной желізной дороги въ 2-хъ вер. Въ 3-хъ верстахъ отъ містечка, въ лісу, находится Бершадскій мужской Св.-ІІреображенскій монастырь. Благодаря обилію садовъ и лісовь, окружающихъ мъстность, містечко пользуется здоровымъ климатомъ. Почва по теченію річки Дохны песчаная, а въ другихъ містахь—смісъ чернозема съ глиною. Около 1620 года містность, гдъ теперь містечко Бершадь, была средоточіемь казацкой кръпости, и жившіе здісь казаки неоднократно дълали набіги на своихъ соседей—поляковъ и турокъ. Въ 1625 году, когда владільцемь Бершади сдълался Юрій Збаражскій, онъ въ угоду туркамъ разрушил кріпость, жителей переселилъ съ праваго берега р. Дохны на лівый и основал містечко подъ названіемъ Бершадь. Містечко это въ XVII вікъ подвергалось нападение казацкаго атамана Босаго и было сожжено имъ. Впослъдствіи оно снова возобновилось, а въ 1795 году было назначено уъзднымъ городомъ, но съ 1804г, опять обращено въ містечко. Послъ Юрія Збаражскаго имініе перешло къ Николаю Пясковскому, а у этого купилъ Бершадь въ 1823 г. графъ Петръ Мошинскій, отъ котораго имініе перешло къ Станиславу Юрьевичу. Въ містечкі находятся сахарный и винокуренные заводы. Жителей православныхъ 763 муж. п и 746 жен. п.; всі—малороссы-крестьяне, по преимуществу занимаются земледіліемъ и работами въ сахарномъ заводі. Есть въ містечкі достаточное количество евреевъ, которые захватили въ свои руки почти всі ремесла, какъ-то: бондарство, сапожничество, кузнечество, портняжество и др.; кромі того, здъшніе евреи славятся выдълкою „талысовъ", которые нарасхватъ берутся въ такіе населении пункты, какъ наприм. Варшава, Бердичевъ, Брестъ и др. Храмъ въ честь Вознесеній Господня, изъ кирпича, однокупольный, построенъ въ 1854 году на средства мъстнаго владельца Станислава Юрьевича. Существовавшиі здісь раньше храмъ былъ также деревянный, однокупольный, въ честь Вознесенія Господи зданіе его было разобрано; на містъ стараго престола поставлень каменныъ крестъ и вмістъ со всъмъ церковищемъ огражденъ досчатой оградой. На новомъ кладбищі, занимающемъ пространство около 2 дес. земли, находится кирпичная усыпальница семейства Ильницкихъ, а также мраморная плита на могилі лютеранскаго пастора Оллофа. Церковной земли: пах. въ 3-хъ смън. 44 д., хутора 2 дес. 2245 саж. и усадебной 2 дес., а всего 49 дес. 2245 саж. Выдающимся изъ священниквъ былъ Феодоръ Волосйвичъ, человекъ весьма деятельный много потрудивщиеся при устройстве настоящаго храма. Министерское народное училище 1865 года; школа грамоты для дівочекь съ 1892 года.

Пески-Бершадскіе с.—составляетъ собственно предмістье м. Бершадя; расположено по правому берегу р. Дохны, разстояніемь отъ уізднаго г. Ольгополя въ 25 вер.; ближайшая жел.дор. станція „Бершадь" въ 2 вер. Почва песчаная, отчего село и получило свое названіе. Климатическія условія благопріятныя. Православнаго населенія считается .1500 д. об. пола; его составляютъ крестьяне малороссы, занимающееся главнымъ образомъ земледіліемь; нікоторьіе изъ няхъ торгуютъ жизненными припасами; есть также ремесленники и мастеровые. До 1897 г. зданіе приходскаго храма было деревянное, трехкупольное, въ честь Успенія Пресвятыя Богородицы, построенное въ 1737 году. Ньші существующий Свято - Успенекій храмъ, деревянный, на каменномъ основаній, однокупольный, построенъ въ 1897 году стараніемь прихожанъ, съ пособіемь отъ Святійшаго Синода. Постройка храма съ внутренней отділкою обошлась въ 21.317 рублей. Церковный погостъ, занимающей 650 кв. саж., обнесень каменною оградою въ 1897 году на средства прихожанъ. Церковной земли 45 десят. 428 кв. саж., въ томъ числі усадебной 3 десят. 228 кв. саж. и пахатной 42 дес. Причтовыя постройки возведены въ 1870 году на средства мъстнаго поміщика и прихожанъ.

Труды подольского епархиального историко-статистического комитета
Вып. 9 под ред. Евфимия Съцинскаго. Кам. Под. 1901г


Дивіться також в розділі  Бершадь
»  Бершадський краєзнавчий музей
»  Прапор міста являє собою прямокутне полотнище червоного кольору із співвідношенням сторін 2:3. Кольори прапора – червоний та білий – взяті з горішньої та долішньої частин герба міста. На прапорі – дві червоні, одна біла та дві...
»  Герб має форму іспанського щита червоного і срібного кольору. У верхній частині – перший історичний геральдичний знак Брацлавщини (Східного Поділля), в складі якої довгий період перебувала територія міста. У нижній частині на срібному полі...
»  БЕРШАДЬ Вінницької області» 10. (ЗРАТАУ). Протягом 10 років міцні узи дружби і змагання зв'язують трудівників Бершадського району Вінницької області і Болніського району Грузинської РСР. Часто приїжджаючи на Поділля, Грузинські рільники і...
»  Реферат «Історія міста Бершадь»
»  БЕРШАДЬ
»  Костьол Святого Станіслава
Всі статті розділу Бершадь »
Цікаві фото
84 фото   
<b>День перемоги у Бершаді</b><br />За багаторічною традицією, вранці 9 травня колони ветеранів, представників трудових колективів підприємств,...
3 фото   
<b>Що не громада – то інша рада</b><br />Такий висновок напрошувався після чергового візиту голови райдержадміністрації О.Ф Снігура і керівників структурних...
3 фото   
<b>"Яндекс.Пробки" у Бершаді</b><br />На мапі району з'явились мітки сервісу "Яндекс. Пробки". Сервіс дає можливість спостерігати за завантаженістю доріг в...
14 фото   
<b>ШУМИЛІВ</b><br />
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Бершадь
Круковський Микола Андронович (1921) 1921 р., українець, службовець. Мобілізований в 1941 р. Ст. сержант. Загинув 28.05.42. Похов. Ізюмський р-н, Харківська обл.

З історії Бершаді
Квітне старовинна Бершадь, за роки Радянської влади вона перетворилася на соціалістичне місто. В грудні 1966 року, враховуючи питому вагу в розвитку економіки й культури, збільшення кількості населення, Президія Верховної Ради УРСР ухвалила перевести Бершадь з селища міського типу в місто районного підпорядкування. На вулицях, що після вигнання окупантів являли згарища та самі руїни, споруджено... Читати далі »Про місто Бершадь
Новини міста Бершадь всі новини...»
Може бути цікаво

БЕРШАДЬ - Сторінка м. Бершадь. Новини Бершаді, фото. Все про Бершадь - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення