Fridge magnet wooden gears

Серебрійська сільська радаКерівник: Люльчак Сергій Альбертович
Адреса: 24441, Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Серебрія, вул. Гагаріна, 35
Контактні телефони: 56645

сільська рада громад сіл Серебрія, Березівка

ПАСПОРТ
територіальної громади
Серебрійської сільської/ ради
 
                                                                                     Станом на 01.01.2011р.
1. Населений пункт Серебрія розташований в північно-східній частині
 Бершадського району, Вінницької області. Серебрійська сільська рада об’єднує два села. Село Березівка та с.Серебрія. Адміністративний центр Серебрійської сільської ради є село Серебрія. Територія сільської ради являє собою компактний масив видовженої двома населеними пунктами, село Березівка у західній частині території, Серебрія в північно-східній частині.
 
2. Відстань до районного центру
- шосейним шляхом     - 48 км.
 - залізницею                - __
3. Територія
Всього - 3448га
в т.ч.: земель державної власності -- га
земель комунальної власності - 4.0500га
земель приватної власності - 3083 га
Площа населених пунктів - 448.0га
с.Серебрія -209.5 га, с.Березівка -2385 га
в т.ч.: державна власність - __ га
комунальної власності - 4.05 га
приватна власність - 143 га
4. Населення

 
Станом на
01.01.2008 р.
 
01.01.2009 р.
 
01.01.2010 р.
 
01.01.2011 р.
Всього, чол.
1076
1076
1015
986
дітей дошкільного віку
42           
45
39
45
дітей шкільного віку
103
87
87
74
громадян пенсійного віку
327
321
317
293
працездатне населення
423
435
425
415
кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання                
147
115
103
113

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених пунктів -2, в них - 418 дворів, у тому числі:  
Населений пункт с.Серебрія  в ньому:

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
кількість дворів
247
209
195
199
кількість населення
512
506
501
483
в т.ч.: дітей дошкільного віку
22
24
20
21
дітей шкільного віку
39
36
38
33
громадян пенсійного віку
160
161
157
148

 

 
2008 рік
 2009 рік
 2010 рік
Кількість померлих
    6
8
   10
Кількість народжених
    7
2
   7

Населений пункт с.Березівка  в ньому:

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
кількість дворів
285
236
233
219
кількість населення
553
548
507
503
в т.ч.: дітей дошкільного віку
20
21
19
24
дітей шкільного віку
61
57
48
39
громадян пенсійного віку
177
168
157
145

 

 
2008 рік
 2009 рік
 2010 рік
Кількість померлих
12
15
10
Кількість народжених
5
3
5

6. Місцева рада утворена в 1930 р.
Відстань до найближчої місцевої ради 2 км. (Серединська сільська рада)
7. Кількість виборців 723 чол
                 8. Сільський голова - Люльчак Сергій Альбертович
 
число місяць і рік народження  -  04.08.1972 р.
службовий телефон   -  5-66-31
освіта – повна вища
спеціальність за освітою – інженер-металург
        Суб’єкт висування   - Партія регіонів  
        Обраний з 1  кандидатури 31 жовтня 2010 року
        Отримав  (83%) голосів виборців
        Обирається   - 4 раз
         


9. Секретар ради -Кучер Галина   Олександрівна
 
число місяць і рік народження  - 03.01.1960 р.
службовий телефон – 5-66-31
освіта  - середня спеціальна
спеціальність за освітою - зоотехнія
Дата обрання секретарем ради – 19.11. 2010 р.
раніше обирався секретарем ради -  так, (5 раз)
10. Склад депутатів ради

Всього, (кількість)
16
З них членів партій, в т.ч.
 
Партія регіонів
12
 
 
Позапартійні
4
за освітою:
 
за віком:
 
вища
1
до 30 років
 
незакінчена вища
-
від 30 до 45 років
   9
середня-спеціальна
11
від 45 до 60 років
   7
середня
4
старше 60 років
 
незакінчена середня
 
 
 
за родом діяльності:
 
працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку
 
працівників агропромислового комплексу
13
працівників житлово-комунального господарства
 
працівників охорони здоров’я
1
працівників освіти, культури
 
працівників місцевого самоврядування
1
працівників місцевих держадміністрацій
 
пенсіонерів
 
осіб, що не працюють
 
інших
1
за статтю:
 
жінок
3
чоловіків
13

 11. Постійні комісії ради

№ з/п
Назва комісії
К-сть депутатів
Прізвище, ім’я по батькові голови комісії
Посада та місце роботи голови комісії
1
 
 
2
З питань планування,бюд-
жету та фінансів економіч-
ного розвитку, освіти, куль-
тури, роботи з молоддю.
 
З питань регламенту, депутат
сьої діяльності та етики-
соціального захисту насе-
лення,благоустрою,дотрима-    
ння  законності та правопорядку
8
 
 
7
 Пригода Юрій
 Іванович
 
Мотуз Анатолій Миколайович
Зав.ФАП с.Серебрія
 
 
 
Працівник ПП «Зоря» с.Серебрія

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п
(П.І.Б.)
Посада та місце роботи
1
 Поліщук Володимир Іванович
    головний бухгалтер ПП ”Зоря”
2
 Брижатюк Тетяна Василівна
    касир сільської ради
3
 Хмільовська Валентина Михайлівна
    бухгалтер сільської ради
4
 Терлецька Ірина Владиславівна
    не працює
5
 Луцишин Валентин Несторович
    підприємець

13. Депутатом районної ради, із числа територіальної громади,
обрано: 1 (одного)
14. Органи самоорганізації населення
Всього органів самоорганізації - 2, в них бере участь -21 осіб.
У тому числі: група охорони громадського порядку сіл
15. Корисні копалини
На території сільської ради корисних копалин не має.
16. Структура земельного фонду

з/п
Територія  сільської  ради
Га
Оренда
Договори оренди
з _____по ____
 
Територія , всього
у тому числі:
3448
 
 
1
Сільськогосподарські угіддя
3095
 
 
2
Рілля
2816
2323.5
 
3
Ліса і інші лісовкриті площі
165
 
 
4
Забудовані землі
245
 
 
5
Ставки які знаходяться
64,7
 
 
 
-на території міста
61,7
59.4
 
 
-за територією міста
3
3
 

 
17. Сільський бюджет
                                                                                                (тис. грн.)

 
2008р.
2009 р.
2010р.
2011р.
Доходи місцевого бюджету всього,
 в т.ч.
707.8
412.5
102.9
555.7
Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
 
 
 
 
Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
 
 
 
 
Доходи спеціального фонду, в т.ч.
289.3
37.3
2.4
7.3
                                    бюджет розвитку
 
 
 
 
Субвенція
 
 
 
 
Дотація
219.0
201.8
59.5
157.2
Видатки місцевого бюджету, в т.ч.
694.7
445.8
93.6
555.7
               поточні
423.5
445.8
93.6
555.7
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
 
 
 
 
               капітальні
271.2
 
 
 
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
 
 
 
 
Із загального обсягу видатків на утримання:
 
 
 
 
         орган місцевого самоврядування
436.5
191.9
35.2
241.9
         освіта
97.8
95.0
18.8
84.6
         культура
59.0
72.2
16.1
99.7
         охорона здоров’я  
75.8
84.8
23.4
84.7
         житлово-комунальне господарство
 
 
 
12.0
         інші
 
 
 
7.5

 
                                                ПІДПРИЄМСТВА
що розташовані на території ради  
18. Промислові підприємства.

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
Всього,
 
 
 
 
в т.ч.: акціонерні товариства
 
 
 
 
кооперативна власність
 
 
 
 
господарські товариства
 
 
 
 
державна власність
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТзОВ
 
 
 
 
Приватні підприємства
 
 
 
 

 
19. Основні з них, види промислової продукції.
____________________________
20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
Всього,
3
3
3
3
в тому числі:
 
 
 
 
акціонерні товариства
 
 
 
 
кооперативна власність
 
 
 
 
державна власність
 
 
 
 
ТзОВ
1
1
1
1
фермерські господарства
1
1
1
1
приватні підприємства
1
1
1
1

 
21. Основні з них, напрямки спеціалізації:
Виробництво сільськогосподарської продукції (молоко, м’ясо, зерно)
22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

№ з/п
Назва
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
 
-
-
-
-
-
-
 

23. Комунальні підприємства.

№ з/п
Назва
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
всього
К-сть працюючих
всього
К-сть працюючих
всього
К-сть працюючих
 
-
=
-
-
-
-
-

24. Торгівля

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
Магазинів в т.ч.:
4
5
5
4
            продуктові
 
 
 
 
              промислові
 
 
 
 
 інші
4
5
5
4
   приватні
 
 
 
 
Ринків в т.ч.:
 
 
 
 
           стаціонарні
 
 
 
 
           стихійні
 
 
 
 
           продовольчі
 
 
 
 
           промислові
 
 
 
 
Побутові підприємства
 
 
 
 

 25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
-
-
-
-
 

26. Послуги зв’язку

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
Кількість телефонізованих населених пунктів
2
2
2
2
Абонентів
86
88
88
88
Радіоточок
 
 
 
 

27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
-
-
-
-
-

 
28. Охорона здоров’я

 
на 01.01.2011
в них:
працівників
форма власності
кількість закладів
ліжок, відвідувань
Медичні заклади
2
 
5
комунальна
в т.ч.
 
 
 
 
- поліклініки
 
 
 
 
- лікарні
 
 
 
 
- центри первинної медико-санітарної допомоги
 
 
 
 
- амбулаторії
 
 
 
 
- диспансери
 
 
 
 
- ФАП
2
 
5
комунальна
- аптеки
 
 
 
 
-інші
 
 
 
 

29. Освіта

 
на 01.01.2011
кіль-кість
розрахун-кова кіль-кість місць
в них:
форма власності
вчителів, вихователів
учнів, дітей
Вищі навчальні заклади
 
 
 
 
 
Школи
2
150
25
119
комунальна
в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.
 
 
 
 
 
ЗОШ І-ІІ ст.
2
150
24
74
комунальна
ЗОШ І ст.
 
 
 
 
 
Шкіл-інтернатів
 
 
 
 
 
Гімназій (колегіумів)
 
 
 
 
 
Діючих дошкільних закладів
-
-
-
-
 
Приміщень недіючих
 
 
 
 
 
- шкільних закладів
 
 
 
 
 
- дошкільних закладів
 
 
 
 
 

30. Закладів культури
 • Будинки культури –    2
 • Театри –   -
 • Бібліотеки–   2
 • Музеї –   -
31. Спортивні заклади та споруди
На території   сільської ради спортивних закладів немає
Стадіон, дві спортивні площадки.
32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки
 немає
33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції стосовно їх вирішення
 
Вирішення питання по створенню робочих місць для молоді після закінчення ВУЗ.
Газифікація сіл Серебрія, Березівка.
Введення в дію будинок культури в с.Березівка.
 
 
Серебрійський сільський голова                                            Люльчак С.А.

Цікаві фото
2 фото   
<b>Футбольне свято в Бершаді</b><br />15 жовтня проведено спортивне змагання, присвячене святу Покрови Пресвятої Богородиці, Дню захисника України, Дню...
75 фото   
<b>БИРЛІВКА</b><br />Бирлівка - одне з наймальовничіших сіл району. І приваблює воно не тільки краєвидами, голубими плесами ставків, а й...
7 фото   
<b>У країні дитячих мрій</b><br />1 червня вся світова спільнота відзначає Міжнародний день захисту дітей. Саме з нагоди цього дня, відділами та...
6 фото   
<b>Як святкувала Бершадь</b><br />Неабиякий патріотизм проявляють бершадці тим, що відзначають День незалежності України чи не найбільш масштабно...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Михайлівка
Деркач Іван Юхимович (1908) 1908 р., українець, селянин. Мобілізований в 1944 р. Рядовий. Загинув 00.06.44.

З історії Бершаді
У розвиток сільськогосподарського виробництва зробили великий внесок механізатори Бершадської МТС, створеної у березні 1930 року. В 1932 році вона обслуговувала 35 колгоспів, що мали близько 20 тис. га орної землі. Але на шляху виконання намічених планів в цей період були й труднощі. Партійна організація провела значну роботу, щоб зміцнити механізаторські кадри і трудову дисципліну. Все це дало... Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Серебрійська сільська рада - Сільські ради Бершадського району - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення