Fridge magnet wooden gears

Кидрасівська сільська рада


Керівник: Беник Валерій Іванович
Адреса: 24465, Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Кидрасівка, вул. Ковальчука, 1
Контактні телефони: 58348

сільська рада громади села Кидрасівка

ПАСПОРТ
територіальної громади
Кидрасівської сільської   ради
 
                                                                              Станом на 01.01.2011р.
1.Населений пункт с. Кидрасівка  розташований  в південній частині Вінницької області.
 
2. Відстань до районного центру
- шосейним шляхом       25   км.
 - залізницею                 -
                                                       3. Територія
Всього 2920   га
в т.ч.: земель державної власності        -    га
земель комунальної власності               -   га
земель приватної власності                    -  га
Площа населених пунктів           297га
в т.ч.: державна власність                      -  га
комунальної власності                 -  га
приватна власність                       -  га
4. Населення

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Всього, чол.
521
495
475
466
дітей дошкільного віку
28
30
27
31
дітей шкільного віку
36
38
41
35                                                                                                                                                                                                                                                 
громадян пенсійного віку
230
207
181
170
працездатне населення
227
220
215
214
кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання
153
138
152
115

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених пунктів 1, в них 328 дворів, у тому числі:  
Населений пункт Кидрасівка , в ньому:*

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
кількість дворів
243
236
228
220
кількість населення
521
495
475
466
в т.ч.: дітей дошкільного віку
28
30
27
31
дітей шкільного віку
36
38
41
35                                                                                                                                                                                                                                                 
громадян пенсійного віку
230
207
181
170

 

 
За 2008 рік
За 2009 рік
За 2010рік
Кількість померлих
      14
       20
         14
Кількість народжених
       3
        3
          6

* заповнюється по кожному населеному пункту окремо (також зазначити відстань до населеного пункту де знаходиться адмін. будинок ради).  
 6. Місцева рада утворена в 1990 р.
Відстань до найближчої місцевої ради 3 км. ( Голдашівська)
7. Кількість виборців 389 чол.
                   8. Сільський голова - Беник Валерій Іванович
число місяць і рік народження  -  10 лютого 1965 р.
службовий телефон   -  5-83-48
освіта неповна вища
спеціальність за освітою – технік-технолог
        Ким висунутий на виборах  - Партія регіонів
        Обраний з 3  -ох кандидатур 31 жовтня 2010 року
        Отримав 199  (62,4%) голосів виборців
        Обирається    (другий)
         
9. Секретар ради - Лиховид Галина Василівна
число місяць і рік народження  - 07 липня 1961 р.
службовий телефон – 5-83-48
освіта середня спеціальна
спеціальність за освітою  - Електромонтер сільської електрифікації і зв»язку
Дата обрання секретарем ради – 31 жовтня 2010 р.
раніше обирався секретарем ради -  так, (другий)


10. Склад депутатів ради

Всього, (кількість)
12
З них членів партій, в т.ч.
 
 Партії регіонів                                                                            
11
 Народна Партія
1
Позапартійні
-
за освітою:
 
за віком:
 
вища
3
до 30 років
2
незакінчена вища
2
від 30 до 45 років
5
середня-спеціальна
6
від 45 до 60 років
5
середня
1
старше 60 років
 -
незакінчена середня
-
 
 
за родом діяльності:
 
працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку
1
працівників агропромислового комплексу
                     4
працівників житлово-комунального господарства
-
працівників охорони здоров’я
-
працівників освіти, культури
2
працівників місцевого самоврядування
3
працівників місцевих держадміністрацій
-
пенсіонерів
-
осіб, що не працюють
2
інших
-
за статтю:
 
жінок
7
чоловіків
5

11. Постійні комісії ради

№ з/п
Назва комісії
К-сть депутатів
Прізвище, ім’я по батькові голови комісії
Посада та місце роботи голови комісії
1
З питань депутатської етики , соціального  захисту населення , зміцнення   законності і охорони прав громадян.
5
Заболотна Наталія Андріївна
директор Кидрасівської ЗОШ
2
З питань агропромислового комплексу реформи земельних відносин,охорони навколишнього середовища , бюджету і фінансів
6
Басалига Любов Миколаївна
головний бухгалтер Кидрасівської сільської                                                                           ради.

 


12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради

№ з/п
(П.І.Б.)
Посада та місце роботи
1
 Третяк Петро Михайлович         
                                                                      
заступник   голови з питань діяльності виконавчого комітету, голова ФГ «Агроера «ВІТТО»
2
Дяченко Надія Анатоліївна                                                       
член виконкому, соц. працівник
3
Чекановська Наталія Іванівна       
член виконкому, соц. працівник
4
Сіврук Надія Володимирівна    
член виконкому, вчителька Кидрасівької ЗОШ                                                                     
5
Пересунько Ольга Анатоліївна 
член виконкому, вчителька Кидрасівької ЗОШ                                                          
6
Качан Віктор Петрович
Дільничний інспектор

13. Депутатами районноїради,із числа територіальної громади, обрано: 
1 (один) 
14. Органи самоорганізації населення
Всього органів самоорганізації 2, в них бере участь 27 чол.
У тому числі: адмінкомісія, загін громадського порядку
15. Корисні копалини
(глина, пісок)
                               16. Структура земельного фонду

з/п
Територія 2920 ради
Га
Оренда
Договори оренди
з _____по____
 
Територія , всього
у тому числі:
 
 
 
1
 
Сільськогосподарські угіддя
                                                                                                                                                                                  
2259,20
 
Хмарук О.О.-4,4га СФГ«Струмок»-5 га ФГ«Прометей» -13.20га  
 
21.12.2010 по21.12.2015р.р. 06.02.2007по06.02.2017р.р. 02.05.2005по02.05.2010р.р.
 
2
Рілля
 
1955,46
СФГ«Струмок»33.07га
СФГ«Струмок»25га
СФГ«Струмок»13,5га
ФГ «Прометей»11,40га
МалаховськийВ.А.3,5га
Пересунько С.В.21,18га
08.01.2004по08.01.2014р.р.
31.01.2008по31.01.2013р.р.
24.05.2005по24.05.2010р.р.
02.05.2005по02.05.2010р.р.
 
20.03.2007по20.03.2012р.р.
 
13.03.2008по13.03.2013р.р.
3
Ліса і інші лісовкриті площі
492,5
 
 
4
Забудовані землі
59,75
Ткачук А.В.0,01га
24.07.2001по24.07.2046р.р.
5
Ставки які знаходяться
18,9311
СФГ «Кидрасівське»
29.01.2008по29.01.2033р.р.
 
-на території села
18,9311
 
 
 
-за територією села
 
 
 

 


17. Сільський бюджет
                                                                                                   (тис. грн.)

 
2008 р.
2009р.
2010р.
 2011Р.
Доходи місцевого бюджету всього,
 в т.ч.
305,8
299,1
92,4
429,7
Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
-
-
-
-
Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
-
-
-
91,5
Доходи спеціального фонду, в т.ч.
25,6
22,4
1,2
19,0
                                    бюджет розвитку
-
-
-
1,3
Субвенція
50
-
-
41,8
-Дотація
185,8
246,8
 
277,4
Видатки місцевого бюджету, в т.ч.
333,5
341,1
168,6
429,7
               поточні
249,5
336,9
168,6
428,4
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
-
-
-
-
               капітальні
           50,5
4,2
-
1,3
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
          50,5
-
-
-
Із загального обсягу видатків на утримання:
333,5
341,1
168,6
429,7
         орган місцевого самоврядування
134,5
158,2
77,3
193,0
         освіта
135,7
82,4
46,7
128,7
         культура
21,2
28,1
13,8
45,6
         охорона здоров’я  
32,3
39,5
19,0
41,8
         житлово-комунальне господарство
-
-
-
-
         інші
9,8
32,9
11,8
20,6

ПІДПРИЄМСТВА
що розташовані на території ради  
18. Промислові підприємства.

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р
Всього,
 
 
 
 
в т.ч.: акціонерні товариства
-
-
-
-
кооперативна власність
-
-
-
-
господарські товариства
-
-
-
-
державна власність
-
-
-
-
 
-
-
-
-
ТзОВ
-
-
-
-
Приватні підприємства
-
-
-
-

19. Основні з них, види промислової продукції.
_____________________
20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Всього,
-
-
-
-
в тому числі:
-
-
-
-
акціонерні товариства
-
-
-
-
кооперативна власність
-
-
-
-
державна власність
-
-
-
-
ТзОВ
-
-
-
-
фермерські господарства
4
4
4
4
приватні підприємства
-
-
-
-

21. Основні з них, напрямки спеціалізації
Вирощування сільськогосподарських культур.
22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

№ з/п
Назва
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
 
-
-
-
-
-
-
-

23. Комунальні підприємства.

№ з/п
Назва
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
всього
К-сть працюючих
всього
К-сть працюючих
всього
К-сть працюючих
 
-
-
-
-
-
-
-

24. Торгівля

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Магазинів в т.ч.:
2
2
2
2
            продуктові
2
2
2
2
              промислові
-
-
-
-
 інші
-
-
-
-
   приватні
2
2
2
2
Ринків в т.ч.:
1
1
1
1
           стаціонарні
-
-
-
-
           стихійні
-
-
-
-
           продовольчі
1
1
1
1
           промислові
-
-
-
-
Побутові підприємства
-
-
-
-

 25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
-
-
-
-
-

26. Послуги зв’язку

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Кількість телефонізованих населених пунктів
             1
1
1
1
Абонентів
            32
49
49
49
Радіоточок
            -
-
-
-

27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
 
           -
            -
-
-

28. Охорона здоров’я

 
на 01.01.2011
в них:
працівників
форма власності
кількість закладів
ліжок, відвідувань
Медичні заклади
1
-
2
комунальна
в т.ч.
 
 
 
 
- поліклінік
-
-
-
 
- лікарень
-
-
-
 
- амбулаторій
-
-
-
 
- диспансери
-
-
-
 
- ФАП
1
-
2
комунальна
- аптека
-
-
-
 

 


29. Освіта

 
на 01.01.2011
кіль-кість
розрахун-кова кіль-кість місць
в них:
форма власності
вчителів, вихователів
учнів, дітей
Вищі навчальні заклади
-
-
-
-
-
Школи
-
-
-
-
           -
в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.
-
-
-
-
      -
ЗОШ І-ІІ ст.
1
250
10
35
комунальна
ЗОШ І ст.
-
-
-
-
-
Шкіл-інтернатів
-
-
-
-
-
Гімназій (колегіумів)
-
-
-
-
-
Діючих дошкільних закладів
1
17
1
14
комунальна
Приміщень недіючих
-
-
-
-
-
- шкільних закладів
-
-
-
-
-
- дошкільних закладів
1
30
-
-
-

 30. Закладів культури
 • Будинки культури –  1
 • Театри –                     -
 • Бібліотеки–                1
 • Музеї –                       - 
                                                    31. Спортивні заклади та споруди
--------------------------
32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки
1. Пам’ятки історії - Братська могила 3-х невідомих солдат(1944р.)
2. Пам’ятки історії - Пам’ятник воїнам-односельчанам.
3. Пам’ятки історії -  могила воїна-афганця молодшого сержанта Баранюка О.С.
                                     (1961-1980р.р.)
4. Пам’ятки археології – Поселення трипільської культури ІУ –ІІІ тис. до н.е.
 
33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції
стосовно їх вирішення
1. Розвиток соціальної інфраструктури.
2. Створення нових робочих місць.
 
 
 
Кидрасівський сільський голова                                              Беник В.І.

Цікаві фото
3 фото   
<b>Відкрито оновлений дошкільний навчальний заклад у Війтівці</b><br />23 травня 2012 року ввійде в історію села Війтівка яскравою сторіночкою для її наймолодших жителів. В цей день в...
2 фото   
<b>Коли керівники і громада – в одній упряжці</b><br />Не випадково в заголовок винесено саме такі слова, оскільки тандем сільського голови і керівника ТОВ...
3 фото   
<b>З візитом до Польщі: вивчаємо досвід реформування галузей</b><br />З 18 по 21 травня делегація Бершадського району відвідала Єнджейовський повіт Свентокшиського воєводства Распубліки...
11 фото   
<b>Літо</b><br />
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Баланівка
Мацета Іван Фадейович (1902) 1902 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 1941 р.

З історії Бершаді
Допомога робітничих колективів прискорила відродження сільськогосподарського виробництва, сприяла підвищенню культури землеробства. Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Кидрасівська сільська рада - Сільські ради Бершадського району - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення