Fridge magnet wooden gears

Кошаринецька сільська рада


Керівник: Юхименко Лідія Василівна
Адреса: 24411, Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Кошаринці, вул. Жовтнева, 30а
Контактні телефони: 58717

сільська рада громади села Кошаринці

ПАСПОРТ
територіальної громади
Кошаринецької сільської ради
 
 
 
1.Населений пункт -    с.КОШАРИНЦІ розташоване в північно-західній
    частині Бершадського району, Вінницької області на правому березі
 
2. Відстань до районного центру
 - шосейним шляхом  -    20 км.
 - залізницею                ___
3. Територія
Всього _2024 га
в т.ч.: земель державної власності - 792 га
земель комунальної власності   -   -  га
земель приватної власності - 1232  га
Площа населеного пункту165,0 га
в т.ч.: державна власність 31,8 га
комунальної власності - - га
приватна власність  - 162,2 га
4. Населення

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Всього, чол.
648
618
622
633
дітей дошкільного віку
53
45
40
50
дітей шкільного віку
50
50
53
53
громадян пенсійного віку
233
218
241
248
працездатне населення
312
305
288
285
кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання
91
90
85
 
90

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених пунктів 1, в них 320 дворів, у тому числі:  
Населений пункт с.Кошаринці, в ньому:*

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
кількість дворів
241
234
238
320
кількість населення
648
618
622
633
в т.ч.: дітей дошкільного віку
53
45
40
50
дітей шкільного віку
50
50
53
53
громадян пенсійного віку
233
218
241
248

 

 
За 2008 рік
За 2009 рік
За 2010 рік
Кількість померлих
    7
       10
   7
Кількість народжених
    4
        4
    6

6. Місцева рада утворена в 1990 р.
Відстань до найближчої місцевої ради - 3 км.   (Сумівська сільська рада)
 
7. Кількість виборців __475 чол.
8. Сільський голова   -    Юхименко Лідія Василівна
число місяць і рік народження  -  06.06.1956 року
службовий телефон   -  5-87-91
освіта                          - повна вища
спеціальність за освітою - учитель
        Ким висунутий на виборах  -  Партія регіонів
        Обрана з 4 –ох  кандидатур 31 жовтня  2010  року
        Отримала 181 (48,21%) голосів виборців
        Обирається  -  6 раз
         
9. Секретар ради –Токаренко Світлана Миколаївна     
число місяць і рік народження  - 01.01.1978 року
службовий телефон – 5-87-91
освіта    - базова вища
спеціальність за освітою  - лікувальна справа
Дата обрання секретарем ради –    31.10.2010р.
Обирається - 3 раз.


10. Склад депутатів ради

Всього, (кількість)
14
З них членів партій, в т.ч.
10
Партія регіонів
10
 
 
Позапартійні
4
за освітою:
 
за віком:
 
вища
4
до 30 років
2
незакінчена вища
-
від 30 до 45 років
8
середня-спеціальна
8
від 45 до 60 років
4
середня
2
старше 60 років
-
незакінчена середня
-
 
 
за родом діяльності:
 
працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку
1
працівників агропромислового комплексу
2
працівників житлово-комунального господарства
-
працівників охорони здоров’я
-
працівників освіти, культури
4
працівників місцевого самоврядування
3
працівників місцевих держадміністрацій
-
пенсіонерів
1
осіб, що не працюють
-
інших
3

 11. Постійні комісії ради

№ з/п
Назва комісії
К-сть депутатів
Прізвище, ім’я по батькові голови комісії
Посада та місце роботи голови комісії
1
З питань агропромислового комплексу, земельних питань, благоустрою,охорони навколишнього середовища, планування, фінансів і бюджету
Запорожець Тамара Іванівна    
Бухгалтер Кошаринецької сільської ради
2
З питань етики, соціального захисту населення, охорони здоров'я, правопорядку, культури, освіти, роботи з молоддю
Коріненко Тамара Василівна
Вчитель молодших класів  

 


12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п
(П.І.Б.)
Посада та місце роботи
1
Бездітна Галина Профирівна
 Зав.сільською бібліотекою
2
Плаксій Ольга Анатоліївна  
 Вик.обов’язки директора   Кошаринецької ЗОШ
3
Терінчик Ірина Іванівна  
 Завідуюча ДНЗ с.Кошаринці
4
Кравчук Світлана Василівна   
 Головний бухгалтер ПП "Промтехагросервіс"
5
Ковальчук Іван Дмитрович  
 Завідуючий ФАПом.

13. Депутатами районної/обласної ради,із числа територіальної громади, немає.
14. Органи самоорганізації населення
Всього органів самоорганізації 12, в них бере участь 60 чол.
У тому числі:вуличні комітети -12
                                   15. Корисні копалини
 1.Піщаний кар’єр -2                              
16. Структура земельного фонду

з/п
ТериторіяКошаринецької сільської ради
Га
Оренда
Договори оренди
з 2010 по2020
 
Територія , всього
у тому числі:
2024
1331
1331
1
Сільськогосподарські угіддя
1407
1331
1331
2
Рілля
1331
1331
1331
3
Ліса і інші лісовкриті площі
476
-
-
4
Забудовані землі
6
-
-
5
Ставки які знаходяться
-
-
-
 
-на території міста
-
-
-
 
-за територією міста
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 


17. Сільський бюджет
                                                                                                (тис. грн.)

 
2008 р.
2009р.
2010р.
2011р.
Доходи місцевого бюджету всього,
 в т.ч.
233,9
321,3
359,6
492,6
Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
184,9
233,8
259,3
134,3
Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
49,1
87,4
100,3
0,2
Доходи спеціального фонду, в т.ч.
11,8
22,3
13,5
19,1
                                    бюджет розвитку
 
 
 
1,2
Субвенція
-
-
-
52,4
Дотація
184,9
233,8
253,2
286,6
Видатки місцевого бюджету, в т.ч.
233,9
321,3
359,6
492,6
               поточні
233,9
321,3
359,6
491,4
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
 
 
 
 
               капітальні
-
-
-
     52,4
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
-
-
-
       -
Із загального обсягу видатків на утримання:
233,9
321,3
359,6
 436,7
         орган місцевого самоврядування
95,1
123,0
117,5
208,3
         освіта
82,2
124,2
154,2
181,8
         культура
25,6
32,4
36,3
45,4
         охорона здоров’я  
30,8
41,2
51,6
1,2
         житлово-комунальне господарство
 
 
 
 
         інші
0,3
0,5
-
3,5

 
ПІДПРИЄМСТВА
що розташовані на території ради  
18. Промислові підприємства.

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Всього,
-
-
 
-
в т.ч.: акціонерні товариства
 
 
-
-
кооперативна власність
 
 
-
-
господарські товариства
 
 
-
-
державна власність
 
 
-
-
 
 
 
-
-
ТзОВ
 
 
-
-
Приватні підприємства
 
 
 
-

19. Основні з них, види промислової продукції.
_____________________
20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Всього,
3
3
3
3
в тому числі:
-
-
-
-
акціонерні товариства
-
-
-
-
кооперативна власність
-
-
-
-
державна власність
-
-
-
-
ТзОВ
-
-
-
-
фермерські господарства
2
2
2
2
приватні підприємства
1
1
1
1

21. Основні з них, напрямки спеціалізації
Вирощування сільськогосподарської продукції (рослинництво).
22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

№ з/п
Назва
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
всього
К-сть працюючих
всього
К-сть працюючих
всього
К-сть працюючих
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Комунальні підприємства.

№ з/п
Назва
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
 
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Торгівля

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Магазинів в т.ч.:
2
2
2
2
            продуктові
2
2
2
2
              промислові
 
 
 
 
 інші
 
 
 
 
   приватні
 
 
 
 
Ринків в т.ч.:
 
 
 
 
           стаціонарні
 
 
 
 
           стихійні
 
 
 
 
           продовольчі
 
 
 
 
           промислові
 
 
 
 
Побутові підприємства
 
 
 
 

 25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Відділення зв’язку
1
1
1
1

26. Послуги зв’язку

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Кількість телефонізованих населених пунктів
1
1
1
1
Абонентів
84
84
84
84
Радіоточок
-
-
-
-

27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
 
-
-
-
-

 
28. Охорона здоров’я

 
на 01.01.2011
в них:
працівників
форма власності
кількість закладів
ліжок, відвідувань
Медичні заклади
1
-
3
комунальна
в т.ч.
 
 
 
 
- поліклінік
 
 
 
 
- лікарень
 
 
 
 
- амбулаторій
 
 
 
 
- диспансери
 
 
 
 
- ФАП
1
3480.
3
комунальна
- аптека
 
 
 
 

 
29. Освіта

 
на 01.01.2011
кіль-кість
розрахун-кова кіль-кість місць
в них:
форма власності
вчителів, вихователів
учнів, дітей
Вищі навчальні заклади
-
-
-
-
-
Школи
1
200
15
53
комунальна  
в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.
-
-
-
-
-
ЗОШ І-ІІ ст.
1
200
15
53
комунальна
ЗОШ І ст.
-
-
-
-
-
Шкіл-інтернатів
-
-
-
-
-
Гімназій (колегіумів)
-
-
-
-
-
Діючих дошкільних закладів
1
50
6
35
комунальна
Приміщень недіючих
- -
 -
- шкільних закладів
-
-
-
-
-
- дошкільних закладів
-
-
-
-
-

                                                        30. Закладів культури
 • Будинки культури – 1
 • Театри –                   -
 • Бібліотеки –             1
 • Музеї –                     -
31. Спортивні заклади та споруди
       Є спортивний зал та спортивний майданчик.
32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки
    - поселення перед скіфського періоду 8- поч.7 ст. до н.е 1 км.південніше села 
    - поселення перед скіфського періоду 8-поч.7 ст. до н.е., 4 км.західніше села
 - скіфський курган, 8-7 ст. до н.е., 2 км. північніше села
 - черняхівське поселення ,3-4 ст., 3,5 км західніше села
 - черняхівське поселення, 3-4 ст., урочище "Бучак".
33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції
стосовно їх вирішення
 
Проблемами села на сьогоднішній день є :
 - газифікація села,
 - водогін,
 - вуличне освітлення,
 - капітальний та поточний ремонт установ підвідомчих сільські раді,
 - ремонт доріг міжміського сполучення.
 
Пропозиції: Виділення необхідних коштів з районного бюджету.
 
 
 
Кошаринецький сільський голова                                    Юхименко Л.В.

Цікаві фото
2 фото   
<b>Схід села перетворився у зборище неприязні</b><br />На чергові збори громадян прибула з райцентру чимала делегація керівників на чолі з головою райдержадміністрації О.Ф....
8 фото   
<b>Всеукраїнський фольк-рок фестиваль «Млиноманія-2011»</b><br />В долині річки Південний Буг біля сіл Печера та Сокілець щоліта проходить фольк-рок фестиваль «Млиноманія». З кожним...
3 фото   
<b>Вітаємо переможців конкурсу</b><br />Підбито підсумки конкурсу малюнків на тему «Книга у моєму житті», який тривав у травні 2018 р. під час місячника...
4 фото   
<b>Міжнародний турнір</b><br />Завдячуючи триразовому чемпіону світу, заслуженому майстру спорту А.В. Телятникову, який у Ставках створив чудову...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Серединка
Цмок Лазур Іванович (1901) 1901 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 30.04.43.

З історії Бершаді
Краще стали працювати медичні установи. Відбудовано фельдшерські пункти на всіх підприємствах, тубдиспансер, поліклініку, райлікарню на 100 ліжок. Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Кошаринецька сільська рада - Сільські ради Бершадського району - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення