Fridge magnet wooden gears

Тирлівська сільська радаКерівник: Карман Дарія Парфенівна
Адреса: 24434, Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Тирлівка, вул. Леніна, 49
Контактні телефони: 58431

сільська рада громад сіл Тирлівка, Кавкули

ПАСПОРТ
територіальної громади
Тирлівської сільської ради
 
                                                                                     Станом на 01.01.2011р.
 
1.Населені пункти село Тирлівка та селище Кавкули  розташовані на південному сході Бершадського району між Вінницькою та Кіровоградською областями. 
 
2. Відстань до районного центру
- шосейним шляхом      48 км.
 - залізницею                - км.
3. Територія
Всього 2642 га
в т.ч.: земель державної власності 324,3 га
земель комунальної власності 34,2 га
земель приватної власності 1863 га
Площа населених пунктів  271,9 га
в т.ч.: державна власність 12,0 га
комунальної власності 34,2 га
приватна власність 225,7 га
4. Населення

 
Станом на
01.01.2008 р.
 
01.01.2009 р.
 
01.01.2010 р.
 
01.01.2011 р.
Всього, чол.
609
601
613
603
дітей дошкільного віку
34
37
30
37
дітей шкільного віку
64
63
60
78
громадян пенсійного віку
219
209
206
205
працездатне населення
292
292
317
273
кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання
181
174
171
125

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених пунктів 2, в них 337 дворів, у тому числі:  
 
Населений пункт село Тирлівка, в ньому:

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
кількість дворів
321
321
321
319
кількість населення
591
583
599
590
в т.ч.: дітей дошкільного віку
34
37
30
36
дітей шкільного віку
64
63
60
76
громадян пенсійного віку
211
203
201
202

 

 
2008 рік
 2009 рік
 2010 рік
Кількість померлих
14
8
16
Кількість народжених
8
6
7

Населений пункт хутір Кавкули (3 км. до адмінцентру), в ньому:

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
кількість дворів
16
16
16
18
кількість населення
16
16
16
13
в т.ч.: дітей дошкільного віку
-
-
-
1
дітей шкільного віку
1
1
1
2
громадян пенсійного віку
8
6
5
3

 

 
2008 рік
 2009 рік
 2010 рік
Кількість померлих
2
-
1
Кількість народжених
-
-
-

6. Місцева рада утворена в 1988 р.
Відстань до найближчої місцевої ради 6 км. ( Шляхівська )
 
7. Кількість виборців 406 чол.
                   
8. Сільський голова - Карман Дарія Парфенівна
число місяць і рік народження  -  29 березня 1949 року
службовий телефон   -  5-84-49, 5-84-31
освіта – повна вища
спеціальність за освітою – зооінженер
        Суб’єкт висування   -  Партія регіонів   
        Обраний з 2 -ох кандидатур 31 жовтня 2010  року
        Отримав 278  (79,4%) голосів виборців
        Обирається    другий раз
         
 


9. Секретар ради - Стара Вікторія Анатоліївна
число місяць і рік народження  - 14 вересня 1980 року
службовий телефон – 5-84-31
освіта – повна вища
спеціальність за освітою  - облік і аудит
Дата обрання секретарем ради – 16 листопада 2010 року
раніше обирався секретарем ради -  так
 
10. Склад депутатів ради

Всього, (кількість)
16
З них членів партій, в т.ч.
13
Партія регіонів
13
 
 
Позапартійні
3
за освітою:
 
за віком:
 
вища
7
до 30 років
-
незакінчена вища
-
від 30 до 45 років
7
середня-спеціальна
6
від 45 до 60 років
9
середня
3
старше 60 років
 -
незакінчена середня
-
 
 
за родом діяльності:
 
працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку
1
працівників агропромислового комплексу
5
працівників житлово-комунального господарства
-
працівників охорони здоров’я
1
працівників освіти, культури
3
працівників місцевого самоврядування
4
працівників місцевих держадміністрацій
-
пенсіонерів
-
осіб, що не працюють
2
інших
 
за статтю:
 
жінок
12
чоловіків
4

11. Постійні комісії ради

№ з/п
Назва комісії
К-сть депутатів
Прізвище, ім’я по батькові голови комісії
Посада та місце роботи голови комісії
1
 
 
 
 
Комісія з питань планування бюджету; соціально – економічного розвитку; соціального захисту населення; охорони здоров’я; зміцнення законності та охорони прав людини.
8
Христич Тетяна Василівна
Головний економіст ПСП «Обрій»                  с. Тирлівка
2
 Комісія з питань аграрно – промислового комплексу; раціонального використання земель; охорони навколишнього середовища та благоустрою села.  
7
Чух Антоніна Іванівна
Спеціаліст 2-ї категорії з питань землеустрою

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п
(П.І.Б.)
Посада та місце роботи
1
Христич Анатолій Григорович
Директор ПСП «Обрій» с. Тирлівка 
2
Дюг Катерина Парфенівна
Пенсіонер
3
Гевел Людмила Василівна
Бібліотекар Тирлівської сільської бібліотеки
4
Чух Анатолій Васильович
Завідуючий МТФ ПСП «Обрій» с. Тирлівка
5
Касумова Ірина Петрівна
Директор Тирлівського СБК

13. Депутатами районної ради, із числа територіальної громади, обрано:
1 (один) 
14. Органи самоорганізації населення
Всього органів самоорганізації 1, в них бере участь 9 осіб.
У тому числі: загін громадського порядку
15. Корисні копалини
/немає/
16. Структура земельного фонду

з/п
Територія Тирлівської сільської  ради
Га
Оренда
Договори оренди
з _____по ____
 
Територія , всього
у тому числі:
2642
 
 
1
Сільськогосподарські угіддя
2411
95,1
2004 – 2053
2
Рілля
2225
79,0
2004 – 2053
3
Ліса і інші лісовкриті площі
37,6
 
 
4
Забудовані землі
77,1
 
 
5
Ставки які знаходяться
80,45
 
 
 
-на території села
24,2
 
 
 
-за територією села
56,25
56,25
2007 – 2023

 


17. Сільський бюджет
                                                                                                (тис. грн.)

 
2008р.
2009 р.
2010р.
2011р.
Доходи місцевого бюджету всього,
 в т.ч.
263608
405676
144210
483927
Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
163383
231336
60910
251423
Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
84916
156017
80100
224004
Доходи спеціального фонду, в т.ч.
15309
18323
3200
8500
                                    бюджет розвитку
 
 
 
2600
Субвенція
 
 
 
52200
Дотація
 
 
 
199200
Видатки місцевого бюджету, в т.ч.
248299
401116
202365
483927
               поточні
 
399136
202365
429127
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
 
 
 
52200
               капітальні
 
 
 
2600
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
 
 
 
-
Із загального обсягу видатків на утримання:
 
 
 
475427
         орган місцевого самоврядування
108582
203950
92508
228268
         освіта
55009
103943
55072
132094
         культура
33564
46066
30505
58365
         охорона здоров’я  
37420
44960
23618
52200
         житлово-комунальне господарство
13424
2197
600
-
         інші
300
-
-
4500

 
 
ПІДПРИЄМСТВА
що розташовані на території ради  
18. Промислові підприємства.

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
Всього,
1
1
1
1
в т.ч.: акціонерні товариства
 
 
 
 
кооперативна власність
 
 
 
 
господарські товариства
 
 
 
 
державна власність
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТзОВ
 
 
 
 
Приватні підприємства
1
1
1
1

19. Основні з них, види промислової продукції.
__________________________________________________________________


20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
Всього,
5
5
5
5
в тому числі:
 
 
 
 
акціонерні товариства
 
 
 
 
кооперативна власність
 
 
 
 
державна власність
 
 
 
 
ТзОВ
 
 
 
 
фермерські господарства
4
4
4
4
приватні підприємства
1
1
1
1

21. Основні з них, напрямки спеціалізації:
Рослинництво, тваринництво
22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

№ з/п
Назва
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Комунальні підприємства.

№ з/п
Назва
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
всього
К-сть працюючих
всього
К-сть працюючих
всього
К-сть працюючих
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Торгівля

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
Магазинів в т.ч.:
5
5
5
5
            продуктові
4
4
4
4
              промислові
1
1
1
1
 інші
 
 
 
 
   приватні
 
 
 
 
Ринків в т.ч.:
 
 
 
 
           стаціонарні
 
 
 
 
           стихійні
 
 
 
 
          продовольчі
 
 
 
 
           промислові
 
 
 
 
Побутові підприємства
 
 
 
 

 25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
пошта
1
1
1
1

26. Послуги зв’язку

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
Кількість телефонізованих населених пунктів
1
1
1
1
Абонентів
55
55
55
55
Радіоточок
68
68
68
68

27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
 
 
 
 
 

 
28. Охорона здоров’я

 
на 01.01.2011
в них:
працівників
форма власності
кількість закладів
ліжок, відвідувань
Медичні заклади
1
-
3
комунальна
в т.ч.
 
 
 
 
- поліклініки
 
 
 
 
- лікарні
 
 
 
 
- центри первинної медико-санітарної допомоги
 
 
 
 
- амбулаторії
 
 
 
 
- диспансери
 
 
 
 
- ФАП
1
-
3
комунальна
- аптеки
 
 
 
 
-інші
 
 
 
 

29. Освіта

 
на 01.01.2011
кіль-кість
розрахун-кова кіль-кість місць
в них:
форма власності
вчителів, вихователів
учнів, дітей
Вищі навчальні заклади
 
 
 
 
 
Школи
1
194
14
60
комунальна
в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.
 
 
 
 
 
ЗОШ І-ІІ ст.
1
194
14
60
комунальна  
ЗОШ І ст.
 
 
 
 
 
Шкіл-інтернатів
 
 
 
 
 
Гімназій (колегіумів)
 
 
 
 
 
Діючих дошкільних закладів
1
40
1
15
комунальна
Приміщень недіючих
 
 
 
 
 
- шкільних закладів
 
 
 
 
 
- дошкільних закладів
 
 
 
 
 

 
 30. Закладів культури
 • Будинки культури – 1
 • Театри – ___
 • Бібліотеки – 1
 • Музеї – ___
31. Спортивні заклади та споруди
Стадіон школи
32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

Церква: Святого Архангела Михаїла Архістратига
 
33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції
стосовно їх вирішення.
 
Ремонт доріг. Нічне освітлення села. Ремонт будинку культури. Недостатньо коштів на утримання соціальної сфери.
 
 
 
 
 
Тирлівський сільський голова                                                 Карман Д.П.     

Цікаві фото
3 фото   
<b>Свята вода очищує і виганяє нечисть</b><br />Його ще називають Йордан та Богоявлення. З ним пов'язують хрещення Ісуса Христа в ріці Йордані. Традиційно в цей день...
4 фото   
<b>1 червня - Міжнародний день захисту дітей</b><br />У перший літній день в Україні, як і у всьому світі, відзначають добре і радісне свято - День захисту дітей....
4 фото   
<b>Красносілка – "солодка" і гаряча точка району…</b><br />22 вересня 2011 року працівники Красносілського цукрового заводу організували мітинг на центральній площі міста...
7 фото   
<b>Народний музей історії с. Баланівка</b><br />Народний музей історії с.Баланівка відкрито 17 листопада 1989 року, розташований у історичній вежі XVII ст. (пам’ятка...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Флорино
Гончарук Гнат Іванович (1921) 1921 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 14.09.44. Похов. Латвія.

З історії Бершаді
Особливо багато праці довелося прикласти для відбудови заводу та господарства радгоспу дружному колективу цукровиків на чолі з комуністом директором цукрового комбінату К. П. Казіміровим. Протягом чотирьох з половиною місяців 1944 року робітники працювали добровільно по 10—12 годин. Уже з жовтня, перекривши заплановані строки, завод став до ладу, почав переробляти цукрові буряки із... Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Тирлівська сільська рада - Сільські ради Бершадського району - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення