Вибирайте свій вид туризму: ЕКОЛОГІЧНИЙ, ЗЕЛЕНИЙ АБО СІЛЬСЬКИЙ?

 • Подобається0Не подобається
 • 26 Липня 2013, 21:06

Вживання терміну екологічний туризм в різних контекстах, а також все більш входять в моду вживання термінів сільський туризм, зелений туризм, природний туризм, поряд з великою кількістю інших словосполучень включаючи слово туризм, таких як пригодницький туризм, біотуризм та інших, може легко ввести в оману не тільки звичайного туриста чи початківця свого бізнесу, господаря туристичної садиби, а й фахівця в галузі охорони навколишнього середовища, повідомляє агенція «UkrDay». Спробуємо розібратися, що ж означає екотуризм і деякі супутні та, іноді, ті які невиправдано ототожнюються з цим поняттям, що найбільш часто зустрічаються в рекламних виданнях та інших засобах масової інформації.

Вперше екотуризм (ecotourism) був представлений в Африці в 1950 році, з легалізацією полювання (Kamuaro, 2007). Ця потреба в рекреаційних зонах полювання призвела до створення заповідників, національних парків і мисливських угідь. Сьогодні ці райони перетворилися на важливі доходні місця. C кінця 1980-х поняття екотуризм (ecotourism), відповідальний туризм, і сталий розвиток стали переважаючими. Популярність екотуризму відображає зміну в сприйняттях туристів, зростання екологічної свідомості, і бажання більше дізнатися про довкілля. Екотуризм став одним з найбільш швидкозростаючих секторів індустрії туризму в світі і щорічно зростає на 10-15% (Kamuaro, 2007). Про значення екотуризму свідчить той факт, що в 2002 році ООН, що володіє величезним потенціалом щодо захисту навколишнього середовища, відзначила «Міжнародний рік екотуризму».

У різноманітті видів туристичної діяльності, на шляху від традиційного туризму до, власне, екотуризму виникає занадто багато розбіжностей щодо межі, на якому збереження біорізноманіття, місцевих соціально-економічних благ і екологічних наслідків, можуть розглядатися як "екотуризм".

З цієї причини, фахівці з охорони навколишнього середовища, спеціальні групи за інтересами та уряду визначають екотуризм по-різному. Екологічні організації, як правило, наполягають на тому, що екотуризм є природно-орієнтованим, стійко керованим, що підтримує збереження природи та екологічно освіченим.

Проте туристська індустрія і уряди більше уваги приділяють виробничому аспекту, розглядаючи екотуризм нарівні з будь-яким іншим видом туризму, який пов'язаний з природою. Додаткові складнощі виникають так само у зв'язку з тим, що під рубрикою екотуризму використовується безліч термінів.

В ідеалі, екологічний туризм задовольняє цілому ряду критеріїв, включаючи збереження біологічного різноманіття та культурної різноманітності в рамках захисту екосистем; заохочення сталого використання біорізноманіття, спільне використання соціально-економічних вигод з місцевими громадами на основі усвідомленої згоди та участі; підвищення екологічних та культурологічних знань; зменшення обсягів і виробництва відходів; а також мінімізації її власного впливу на навколишнє середовище.

Ось кілька визначень, найбільш популярних, і, на наш погляд, найкращим чином розкривають суть екотуризму.

Екотуризм - це природо-орієнтований туризм, що включає освіта і просвіта в галузі навколишнього природного середовища і керований відповідно до принципів екологічної стійкості. (Commonwealth Department of Tourism (1992), Australian National Ecotourism Strategy, Canberra).

Екологічний туризм - це цілеспрямовані подорожі в природні території з метою розуміння місцевої культури та історії розвитку природного середовища, які не порушують цілісність екосистем, при цьому роблять охорону природних ресурсів вигідною для місцевих жителів ». (Ecotourism Society, 1994).

Міжнародний Союз охорони природи (МСОП) під екологічним туризмом розуміє «подорож з відповідальністю перед навколишнім середовищем по відносно непошкодженими природним територіям з метою вивчення і насолоди природою і культурними пам'ятками, яке сприяє охороні природи, надає «м'який» вплив на навколишнє середовище, забезпечує активну соціально -економічну участь місцевих жителів і отримання ними переваг від цієї діяльності». (Ceballos-Lascurain, 1993a).

Є і більш коротке концептуальне визначення екотуризму: «екотуризм - це стійкий і природно-орієнтований туризм і рекреація» (Lindberg et al., 1998). Стійкість ж у туризмі передбачає позитивний загальний баланс екологічних, соціально-культурних, і економічних впливів туризму, а також позитивний вплив відвідувачів один на одного.

Природний туризм, м'який туризм, зелений туризм, біологічний туризм, екологічно відповідальний туризм, і інші терміни часто використовуються в літературі та маркетингу, хоча вони не є необхідними синонімами екотуризму.

Проблеми, пов'язані з визначенням екотуризму призвели до плутанини як серед туристів, так і серед науковців. Термінологічні проблеми є предметом суспільних дискусій і через «greenwashing», - тенденції до комерціалізації туризму і застосуванню рекламних і маркетингових схем маскують реальне ставлення корпорацій до проблем навколишнього середовища під стійкий, природно-орієнтований екологічний туризм.

Природний туризм (nature tourism, nature-based or nature-oriented tourism) - будь-які види туризму, які безпосередньо залежать від використання природних ресурсів у їх відносно незміненому стані, включаючи ландшафти, рельєф, води, рослинність і диких тварин (Healy, 1998). З визначення випливає, що на відміну від екологічного туризму, поняття «природний туризм» ґрунтується лише на мотивації туристів (відпочинок на природі), і, отже, не може розглядатися як стійкий вид туризму. (Полювання, подорожі на моторних човнах і інші конкретні види туризму, вплив яких може бути дуже різним). Різновидом природного туризму є біотуризм (wildlife tourism) і подорожі в дику природу (wilderness travel), метою яких можуть бути будь-які об'єкти живої природи, від окремих видів до спільнот і біоценозів.

Зелений туризм (green tourism) має на увазі застосування в туристичній індустрії екологічних методів і технологій. У німецькомовних країнах прикметник «екологічний» вживається вельми рідко, а найбільш широко використовується термін «м'який туризм» (Sanfter Tourismus), або «екологічний та соціально відповідальний туризм». Цей термін, як альтернативу індустріалізованих масовому туризму, запропонував в 1980 році Р. Юнгк (R. Jungk). Зазвичай м'який туризм протиставляється жорсткого, головною метою якого є максимізація прибутку. Для м'якого туризму пріоритетні не лише успішний бізнес, але й турбота про культурний благополуччя туристичних регіонів, щадне використання їх ресурсів, мінімізація шкоди навколишньому середовищу.

Зелений сільський туризм (green rural tourism), або агротуризм (agrotourism, farm tourism), особливо популярний в США і країнах Західної Європи, - відпочинок у сільській місцевості (у селах, на хуторах, у зручних селянських будинках). Туристи деякий час ведуть сільський спосіб життя серед природи, знайомляться з цінностями народної культури, прикладного мистецтва, з національними піснями і танцями, місцевими звичаями, беруть участь у традиційної сільської праці, народних святах і фестивалях.

Пригодницький туризм (adventure tourism) також часто пов'язують з екотуризмом. Однак не всі пригодницькі тури відповідають екологічним критеріям, Так, антіекологічними можуть бути, наприклад, спортивні і сафарі-тури, пов'язані з видобутком живих трофеїв або досягненням спортивного результату будь-якою ціною (використанням зрубаних живих дерев для спорудження переправ). У той же час екологічний туризм не завжди має на увазі пригодницькі елементи.

Україна з її величезними природними багатствами, унікальними ландшафтно-кліматичними умовами і вигідним географічним розташуванням має винятково сприятливі умови для розвитку екологічного туризму та сільського зеленого туризму. В Україні найбільший розвиток отримав сільський зелений туризм в Карпатах. Це значною мірою зумовлено природними умовами, розвиненою санаторно-курортною інфраструктурою з джерелами лікувальних мінеральних вод, наявністю відомих гірськолижних курортів, таких як Славське та Буковель, що залучають любителів зимового відпочинку. Позитивну роль саме у становленні сільського туризму в Карпатському регіоні зіграв традиційно високий рівень безробіття, який змусив населення самостійно вирішувати проблеми власної зайнятості шляхом розвитку цього сектора туризму, користуючись сприятливою кон'юнктурою останніх років. Зміцненню матеріальної бази зеленого туризму в Карпатах сприяють і гроші так званих "остарбайтерів" працюють у Польщі та інших країнах Центральної Європи. Сільський туризм у Криму отримав значно менший розвиток, ніж у Карпатах. Це пов'язано з тим, що основний потік туристів спрямовується на літній відпочинок у курортній зоні на самому узбережжі, де найбільш масовим є відпочинок у приватному секторі Криму. Зимовий відпочинок в Криму поступово набуває популярності у міру поліпшення туристичної інфраструктури. Поступово все більшої популярності набуває і сільський туризм у Криму, про що свідчить поява та активізація діяльності таких організацій як Кримська асоціація сільського зеленого туризму.

Найменш розвинений сільський зелений туризм у Східній Україні. Такі густонаселені області, як Луганська і Донецька налічують всього декілька туристичних садиб, тоді як реальний попит на загородний відпочинок у цих високо урбанізованих районах вельми високий і лише частково задовольняється пропозицією відпочинку на морському узбережжі, або в інших регіонах. Екотуризм, заснований на принципах сталого туризму, може сприяти вирішенню безлічі проблем, пов'язаних з деградацією навколишнього середовища, в першу чергу, деградацією земельних і водних ресурсів, біорізноманіття. Його розвиток дозволить збільшити зайнятість населення в депресивних сільськогосподарських районах, що сприятиме відродженню Українського села.

Неодмінною умовою такого відродження є екологічна освіта і просвіта, «екологізація» економіки, включаючи і сферу туризму, підвищення інформованості суспільства та забезпечення доступу до екологічної інформації, а також перехід від декларативності до реальної політики сталого розвитку, з прийняттям відповідних державних програм c залученням і виділенням необхідного фінансування.


Дивіться також в розділі  Редакційна колонка
» 06.12.2016 До волонтерського корпусу Бершадщини ввійшли  люди різних поколінь, професій, віросповідання, соціального стану, учні та студенти, територіальні громади, голови товариств та приватні підприємці, - всі вони за покликом душі не змогли бути...
» 29.04.2015 Чинна податкова політика сьогодні демонструє досить активний наступ на селянські інтереси. Запроваджено нові податки, які вже наступного року можуть спонукати жителів сільської місцевості до соціального невдоволення. Фахівці називають податкові...
» 05.09.2014 Кілька місяців тому Європейський Союз, прагнучи підтримати Україну, відкрив для її сільськогосподарської продукції свій ринок. Цей захід планувався як тимчасовий і, швидше за все, міг нагадувати певне тестування: наскільки Європа готова сприйняти...
» 25.06.2014 Нинішній рік Організація Об’єднаних Націй оголосила Міжнародним роком сімейних фермерських господарств. Із 570 млн. фермерських господарств, які налічуються світі, 500 млн. – саме сімейні.
» 05.06.2014 «Органіки» починають дружити з кооператорами
» 22.05.2014 Досліджена земельна оренда
» 21.05.2014 Які дотації потрібні виробникам молока?
» 16.05.2014 Проблемна сівозміна
» 30.04.2014 Аграрна Україна має думати не лише про закордонні, а й про внутрішні ринки
» 04.03.2014 Генеральна оренда та створення об’єднань землевласників - шляхи вдосконалення орендних відносин
Всі статті розділу Редакційна колонка »
Цікаві фото
3 фото   
<b>Черговий мітинг підприємців</b><br />Учасники Весняного маршу протесту «Вперед», який відбувся 19 травня 2011 року у м.&nbsp;Києві, &nbsp;дали владі...
2 фото   
<b>"П'ятківчанка" зачарувала Вінницю</b><br />У ці дні редакційна пошта переповнена листами, повідомленнями, фотографіями про відзначення циклу новорічноріздвяних...
2 фото   
<b>ЯЛАНЕЦЬ</b><br />
3 фото   
<b>Водохреще в Бершаді…</b><br />У вівторок 19 січня право - славний світ святкував Водохреще (Хрещення Господнє, Богоявлення). Це третє велике зимове...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Дяківка
Запорожець Андрій Мусійович (1910) 1910 р., українець. Мобілізований в 1939 р. Капітан. Загинув 25.06.44. Похов. с. Хрести, Бєларусь.

З історії Бершаді
Горіла земля під ногами окупантів. Група К. О. Пустовойтова спалила на залізничній станції до тисячі тонн сіна, заготовленого для коней румунських військ, група В. М. Глущенка вивела з ладу 64 трактори, знищила понад 400 тонн пального, сховала 12 розібраних тракторів, які після приходу частин Червоної Армії полагодили. Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Вибирайте свій вид туризму: ЕКОЛОГІЧНИЙ, ЗЕЛЕНИЙ АБО СІЛЬСЬКИЙ? - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення