Fridge magnet wooden gears

Про районний бюджет на 2017 рік

 • Подобається0Не подобається
 • 30 Грудня 2016, 09:00

рішення 8 сесії бершадської районної ради 7 скликання від 16 грудня 2016 року

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання районної державної адміністрації, районна рада ВИРІШИЛА:

 • 1. Визначити на 2017 рік: – доходи районного бюджету у сумі 372163771 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 370930049 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1233722 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення; – видатки районного бюджету у сумі 372163771 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 370930049 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1233722 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення.
 • 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 370930049 грн. та спеціальному фонду 1233722 грн.
 • 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 116000 гривень.
 • 4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти в сумі 19661530 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
 • 5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 1668365 гривень.
 • 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою: – оплата праці працівників бюджетних установ; – нарахування на заробітну плату; – придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; – забезпечення продуктами харчування; – оплата комунальних послуг та енергоносіїв; – поточні трансферти населенню; – поточні трансферти місцевим бюджетам.
 • 7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4331245 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.
 • 8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: – позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 • 9. Розпорядникам коштів районного бюджету: – забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами; – затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 • 10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
 • 11.Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України.
 • 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691 Бюджетного кодексу України.
 • 13. Керуючись статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України із змінами, здійснювати поточні видатки з бюджетів сіл та міста в частині утримання дошкільних навчальних закладів, сільських та міського будинків культури, клубів та бібліотек за рахунок міжбюджетних трансфертів (іншої субвенції) з районного бюджету.
 • 14. Установити, що обсяг міжбюджетних трансфертів у розрізі територіальних громад на утримання дошкільних навчальних закладів (згідно з додатком 5 до цього рішення) визначається за формулою: Vсднз= Дв х Н, де: Vсднз – обсяг субвенції, що передається із районного бюджету сільському або міському бюджету на здійснення поточних видатків на утримання дошкільних навчальних закладів; Дв – кількість дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад станом на 1 січня року, що передує плановому; Н – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину, яка відвідує дошкільний навчальний заклад, що становить у 2017 році 9200 гривень.
 • 15. Установити, що обсяг міжбюджетних трансфертів у розрізі територіальних громад на утримання будинків культури, клубів та бібліотек, (згідно з додатком 6 до цього рішення) визначається за формулою: Vск= Nбк х Нбк + Nб х Нб, де: Vск – обсяг субвенції, що передається із районного бюджету сільському або міському бюджету на здійснення поточних видатків на утримання закладів культури (будинків культури, клубів, бібліотек); Nбк – кількість сільського (міського) населення відповідної територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому; Нбк – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості субвенції на утримання будинків культури, клубів на одного жителя, що становить у 2017 році 35 гривень; Nб – кількість сільського населення відповідної територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому; Нб – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості субвенції на утримання бібліотек на одного жителя, що становить в 2017 році 15 гривень.
 • 16. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, для забезпечення збалансування видатків за захищеними статтями, дозволити в 2017 році міській, сільським радам проводити перерозподіл іншої субвенції, отриманої з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів, сільських та міського будинків культури, клубів та бібліотек у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 • 17. Рекомендувати міській та сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків та розробити заходи із впровадження енергозберігаючих технологій та економного використання енергоресурсів. Привести показники по мережі та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.
 • 18. Установити, що кошторис доходів і видатків на утримання громадської організації за рахунок районного бюджету затверджується начальником управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
 • 19. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та економічних реформ, з наступним затвердженням рішенням сесії районної ради, здійснювати у міжсесійний період: – зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій із державного та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни до районного бюджету; – перерозподіл видатків по кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування та економічної класифікації у межах загального обсягу бюджетних призначень, затверд - женого рішенням районної ради для головного розпорядника бюджетних коштів.
 • 20. Установити, що перерахування сільським та міському бюджетам міжбюджетних трансфертів на утримання дошкільних навчальних закладів, будинків культури, клубів та бібліотек здійснюється щомісячно, відповідно до затвердженого розпису районного бюджету та заявок від сільських та міської рад на фінансування закладів у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків.
 • 21. На виконання пункту 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад району, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році (згідно з додатком 7 до цього рішення).
 • 22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та економічних реформ (І.Г. Пікула).

Михайло БУРЛАКА, голова районної ради.

Примітка: з додатками 1-7 до рішення «Про районний бюджет на 2017 рік» можна ознайомитись у загальному відділі виконавчого апарату та на офіційному веб-сайті Бершадської районної ради.


Дивіться також в розділі  Нове в роботі
» 15.06.2018 У цьому році розпочата реформа первинної ланки медичних закладів та стартувала кампанія з вибору сімейних лікарів.
» 15.06.2018 Голова Бершадської районної ради М.Г. Бурлака видав розпорядження від 13 червня 2018 року №45 «Про скликання 20 сесії районної ради 7 скликання», пленарне засідання якої провести 10 липня поточного року в залі засідань комунальної організації...
» 13.04.2018 2017 року на сайті Міністерства юстиції України запрацював єдиний реєстр боржників. У ньому можна знайти відомості про боржника за прізвищем, ім’ям, по батькові та реєстраційним номером облікової картки платника податків. Вільний та безоплатний...
» 07.04.2018 Голова Бершадської районної ради М.Г.Бурлака видав розпорядження від 4 квітня 2018 року №26 «Про скликання 19 сесії районної ради 7 скликання», пленарне засідання якої провести 20 квітня поточного року в залі засідань КО Бершадська РДЮСШ «Ровесник».
» 07.04.2018 Засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування
» 07.04.2018 Юридичний практикум
» 01.04.2018 Події. Новини. Факти.
» 01.04.2018 Про державну підтримку вирощування молодняка ВРХ
» 01.04.2018 Часткова компенсація вартості техніки
» 01.04.2018 Про щорічну грошову допомогу до 9 травня
Всі статті розділу Нове в роботі »
Цікаві фото
3 фото   
<b>Відкритий лист панам Демченку, Козорізу і не тільки</b><br />Вельмишановні панове Борисе та Анатолію! Зізнаюсь, що я, з очікуваною цікавістю ознайомився з наперед анонсованими...
3 фото   
<b>Голова Бершадської райдержадміністрації вивчає проблеми села</b><br />9 березня 2011 року голова райдержадміністрації Олександр Снігур відвідав одне з найвіддаленіших сіл району &ndash;...
2 фото   
<b>Небо було його стихією і життям</b><br />Неділя… Трійця… Світлий, сонячний день… Віддзвонили дзвони... Тиша… Щебет пташок, мир та спокій у природі, легко та...
2 фото   
<b>Пам'ятний знак Герою у Джулинці</b><br />Днями у Джулинці відбулося відкриття пам’ятного знаку Герою України, підполковнику Костянтину Могилку. Знак...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Вовчок
Вербецький Анастасій Макарович (1900) 1900 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 08.12.44. Похов. Югославія.

З історії Бершаді
Поряд з досягненнями в економіці відчутні зміни відбувалися в культурному житті. З перших днів після визволення почала виходити районна газета «Соціалістичний шлях» (з 1963 року — «Вогні комунізму»). Відкрилося педагогічне училище, в якому з числа молоді, що мала семирічну освіту, готували учителів початкових класів. У цьому закладі більш як 20 кваліфікованих викладачів навчали понад 300... Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Про районний бюджет на 2017 рік - Новинки в галузях Бершаді та району - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення