Fridge magnet wooden gears

Голдашівська сільська рада


Керівник: Усатюк Валерій Миколайович
Адреса: 24464, Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Голдашівка, вул. Леніна, 82
Контактні телефони: 56338

сільська рада громади села Голдашівка

ПАСПОРТ
територіальної громади
Голдашівської сільської  ради
 
                                                                                     Станом на 01.01.2011р.
 
1.Населений пункт Голдашівка  розташований на півдні Вінницької області.
 
2. Відстань до районного центру
- шосейним шляхом      25 км.
 - залізницею                  -
3. Територія
Всього  3424  га
в т.ч.: земель державної власності  11  га
земель комунальної власності  932,77  га
земель приватної власності  2480,23  га
Площа населених пунктів   333,44  га
в т.ч.: державна власність 0,10  га
комунальної власності  3,86  га
приватна власність 329,48  га
4. Населення

 
Станом на
01.01.2008 р.
Станом на
01.01.2009 р.
Станом на
01.01.2010 р.
Станом на
01.01.2011 р.
Всього, чол.
877
840
800
         781
дітей дошкільного віку
31
34
35
         38
дітей шкільного віку
100
106
106
        103
громадян пенсійного віку
350
334
314
        295
працездатне населення
396
366
345
        345
кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання
51
53
52
          51

 
 
 
5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених пунктів  1, в них  361  дворів, у тому числі:  
Населений пункт с.Голдашівка , в ньому:*

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
кількість дворів
394
388
383
          361
кількість населення
877
840
800
          781
в т.ч.: дітей дошкільного віку
31
34
35
           38
дітей шкільного віку
100
106
106
          103
громадян пенсійного віку
350
334
314
          295

 

 
2008 рік
 2009 рік
 2010 рік
Кількість померлих
28
20
      27
Кількість народжених
8
6
      8

* заповнюється по кожному населеному пункту окремо (також зазначити відстань до населеного пункту де знаходиться адмін. будинок ради).  
6. Місцева рада утворена в 1932  р.
Відстань до найближчої місцевої ради  4  км. (Кидрасівська с/р)
 
7. Кількість виборців 614  чол.
 8. Сільський/міський голова  Усатюк Валерій Миколайович
число місяць і рік народження  -  31 грудня 1965 року
службовий телефон   -  5-63-38
освіта       середня спеціальна
спеціальність за освітою -  радіоелектромонтер    
        Суб’єкт висування   -  партія «Нова політика»  
        Обраний з 4 -ох кандидатур  31 жовтня  2010 року
        Отримав 127 (20%) голосів виборців
        Обирається   вперше
         
9. Секретар ради     Ковальчук Ганна Григорівна
число місяць і рік народження  - 21 грудня 1975 року
службовий телефон –  5-63-38
освіта   середня спеціальна
спеціальність за освітою  -   бухгалтер
Дата обрання секретарем виконкому ради – 17 листопада 2010 року
Дата обрання секретарем ради –  17 січня 2011 року
раніше обирався секретарем ради -    вперше
 
 
10. Склад депутатів ради

Всього, (кількість)
14
З них членів партій, в т.ч.
 
 Партії регіонів                                                                             
11
 Партії «Собор»
1
Позапартійні
2
за освітою:
 
за віком:
 
вища
-
до 30 років
-
незакінчена вища
6
від 30 до 45 років
11
середня-спеціальна
4
від 45 до 60 років
3
середня
4
старше 60 років
 -
незакінчена середня
-
 
 
за родом діяльності:
 
працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку
1
працівників агропромислового комплексу
                     1
працівників житлово-комунального господарства
 
працівників охорони здоров’я
2
працівників освіти, культури
2
працівників місцевого самоврядування
2
працівників місцевих держадміністрацій
 
пенсіонерів
1
осіб, що не працюють
3
інших
2
за статтю:
 
жінок
10
чоловіків
4

 11. Постійні комісії ради

№ з/п
Назва комісії
К-сть депутатів
Прізвище, ім’я по батькові голови комісії
Посада та місце роботи голови комісії
1
 З питань депутатської етики, соціального захисту населення, зміцнення законності і охорони прав громадян
     7
 Драган Світлана Миколаївна
 Тимчасово не працює
2
 З питань агропромислового комплексу, реформи земельних відносин, охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів
      7
 Войтенко Галина Єфремівна
 Головний бухгалтер Голдашівської с/ради

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п
(П.І.Б.)
Посада та місце роботи
 
 1
 Осієвський Юрій Петрович
 Підприємець
 
 2
 Головня Анатолій Трохимович
 Керівник ФГ «Фермерпродуктсервіс»
 
3
Слота Олександр Ульянович
Керівник ФГ «Каріна»
4
Кваша Віталій Іванович
Інспектор землевпорядник Голдашівської с/ради
5
Ковальчук Володимир Васильович
Оператор котла Голдашівської ЗОШ

13. Депутатами районної/обласної ради,  із числа територіальної громади, обрано: немає     
14. Органи самоорганізації населення
Всього органів самоорганізації   1 , в них бере участь 7 осіб.
У тому числі: адмінкомісія
15. Корисні копалини
немає
16. Структура земельного фонду

з/п
Територія Голдашівської ради
Га
Оренда
Договори оренди
з _____по ____
 
Територія , всього
у тому числі:
3424,00
 
 
1
Сільськогосподарські угіддя
2880,54
 
 
2
Рілля
2494,00
 
 
 
В тому числі :
574,51
 СФГ «Каріна»
 з 2008 по2018р
 
 
422,57
ФГ«АгроераВІТТО»
з 2008 по2018р
 
 
503,30
ФГ «Фермерпро-                дуктсервіс»
з 2008 по2018р
 
 
55,86
ФГ «Прометей»
з 2006 по 2016р
 
 
12,18
ФГ «Кидрасівське»
з 2006 по 2016р
 
 
43,00
ФГ «Перемога»
 
 
 
38,00
Юраш В.М.
з 2005 по 2054р
 
 
13,50
Головня П.Т.
з 2011 по 2016р
 
 
28,86
ПП «Анатан»
з 2006 по 2016р
3
Ліса і інші лісовкриті площі
279,10
 
 
4
Забудовані землі
61,06
 
 
5
Ставки які знаходяться
 
 
 
 
-на території міста
 
 
 
 
-за територією міста
106,53
 
 

 
 
 
 
 


17. Сільський бюджет
                                                                                                (тис. грн.)

 
2008р.
2009 р.
2010р.
2011р.
Доходи місцевого бюджету всього,
 в т.ч.
326379
359444
369558
400770
Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
 
 
 
 
Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
 
 
 
 
Доходи спеціального фонду, в т.ч.
18099
19099
16003
19500
                                    бюджет розвитку
 
 
 
4500
Субвенція
 
 
 
46100
Дотація
229979
244104
236764
240677
Видатки місцевого бюджету, в т.ч.
315266
341261
353555
420270
               поточні
308186
 
 
420270
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
 
 
 
46100
               капітальні
7080
 
 
 
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
 
 
 
 
Із загального обсягу видатків на утримання:
 
 
 
 
         орган місцевого самоврядування
15320
171542
115044
168879
         освіта
75634
86941
122602
120342
         культура
34937
39414
49438
59449
         охорона здоров’я  
40488
41903
62671
46100
         житлово-комунальне господарство
13000
461
3000
5000
         інші
887
1000
800
1000

 
                                                    ПІДПРИЄМСТВА
що розташовані на території ради  
18. Промислові підприємства.

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
Всього,
         -
          -
-
-
в т.ч.: акціонерні товариства
 
 
 
 
кооперативна власність
 
 
 
 
господарські товариства
 
 
 
 
державна власність
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТзОВ
 
 
 
 
Приватні підприємства
 
 
 
 

19. Основні з них, види промислової продукції.
------
20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
Всього,
 
 
 
 
в тому числі:
 
 
 
 
акціонерні товариства
 
 
 
 
кооперативна власність
 
 
 
 
державна власність
 
 
 
 
ТзОВ
 
 
 
 
фермерські господарства
2
2
2
2
приватні підприємства
1
1
1
1

21. Основні з них, напрямки спеціалізації:
 ФГ «Каріна» -   товарне сільськогосподарське виробництво (рослинництво).
22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

№ з/п
Назва
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
1
 КП «Молочай»
1
5
1
6
1
 

23. Комунальні підприємства.

№ з/п
Назва
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
всього
К-сть працюючих
всього
К-сть працюючих
всього
К-сть працюючих
1
 КП «Молочай»
    1
5
1
6
1
4

24. Торгівля

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
Магазинів в т.ч.:
 
 
 
 
            продуктові
 
 
 
 
              промислові
 
 
 
 
 інші
            5
4
4
4
   приватні
            5
4
4
4
Ринків в т.ч.:
 
 
 
 
           стаціонарні
 
 
 
 
           стихійні
 
 
 
 
           продовольчі
 
 
 
 
           промислові
 
 
 
 
Побутові підприємства
 
 
 
 

 25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
-
-
-
-
-

26. Послуги зв’язку

 
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
Кількість телефонізованих населених пунктів
 
 
 
 
Абонентів
            100
          100
100
100
Радіоточок
              -
           -
-
-

 
27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства
01.01.2008 р.
01.01.2009 р.
01.01.2010 р.
01.01.2011 р.
-
-
-
-
-

 
28. Охорона здоров’я

 
на 01.01.2011
в них:
працівників
форма власності
кількість закладів
ліжок, відвідувань
Медичні заклади
1
-
3
 
в т.ч.
 
 
 
 
- поліклініки
 
 
 
 
- лікарні
 
 
 
 
- центри первинної медико-санітарної допомоги
 
 
 
 
- амбулаторії
 
 
 
 
- диспансери
 
 
 
 
- ФАП
1
-
3
комунальна
- аптеки
 
 
 
 
-інші
 
 
 
 

29. Освіта

 
на 01.01.2011
кіль-кість
розрахун-кова кіль-кість місць
в них:
форма власності
вчителів, вихователів
учнів, дітей
Вищі навчальні заклади
 
 
 
 
 
Школи
1
 
 
 
 
в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.
 
 
 
 
 
ЗОШ І-ІІ ст.
1
      250
           14
66
 комунальна
ЗОШ І ст.
 
 
 
 
 
Шкіл-інтернатів
 
 
 
 
 
Гімназій (колегіумів)
 
 
 
 
 
Діючих дошкільних закладів
1
      120
2
19
 комунальна
Приміщень недіючих
 
 
 
 
 
- шкільних закладів
 
 
 
 
 
- дошкільних закладів
 
 
 
 
 

 30. Закладів культури
 • Будинки культури –     1
 • Театри –   -
 • Бібліотеки–   1
 • Музеї –   -
31. Спортивні заклади та споруди
-
32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки
-
 
33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції
стосовно їх вирішення
 
              Проблеми :
1. Низька зайнятість населення, відсутність робочих місць.
 
       
 
 
Голдашівський сільський голова                                          Усатюк В.М.                     
 
Примітка: Паспорт надати на адресу районної ради письмово та в електронному вигляді до 10 березня 2011 року.

Цікаві фото
6 фото   
<b>Еко-музичний благодійний фестиваль «SKYLINE»</b><br />15 та 16 липня острів Анталька с. Флорино перетворився на зону стильної музики і відпочинку під відкритим небом. Адже...
2 фото   
<b>Спортивні новини</b><br />ВОЛЕЙБОЛ У спортзалі Тульчинської ДЮСШ пройшов фінал першої ліги «Аматорська обласна ліга» серед чоловічих команд...
3 фото   
<b>Випуск у медколеджі</b><br />2 березня 2011 року&nbsp; у Бершадському медичному коледжі відбувся 42 випуск&nbsp; фельдшерів.
8 фото   
<b>Діти нашого району оздоровляються в сонячній Іспанії</b><br />1. Фотография сделана была на празднике, который был организован для ознакомления с украинской кухней и немного...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Голдашівка
Онищук Микола Мойсейович (1915) 1915 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 00.03.45. Похов. Угорщина.

З історії Бершаді
Виникнення козацтва посилило оборонне значення Бершаді. Ще в першій половині XVI ст. сюди з Поділля і Волині збиралися втікачі, які створювали козацькі загони. Існування «непослушного» населення мало значний вплив на місцеве селянство, яке відмовлялося платити феодальні податки. В матеріалах опису староства 1616 року є відомості, що в південних районах селяни податків не платили. Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Голдашівська сільська рада - Сільські ради Бершадського району - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення