Fridge magnet wooden gears

Михайлівська сільська рада


Керівник: Палагній Анатолій Петрович
Адреса: 24463, Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Михайлівка, вул. Радіона Скалецького, 1
Контактні телефони: 56412

сільська рада громад сіл Михайлівка, Романівка

ПАСПОРТ
територіальної громади
Михайлівської сільської ради
 
1. Населені пункти с.Михайлівка, с.Романівка, розташовані Бершадський район Вінницька область
 
2. Відстань до районного центру
- шосейним шляхом      18 км.
- залізницею                 -
3. Територія
Всього 4522 га
в т.ч.: земель державної власності 1566 га
земель комунальної власності  ---- га
земель приватної власності 2956 га
Площа населених пунктів  559 га
в т.ч.: державна власність  ----- га
комунальної власності  ----- га
приватна власність  ------  га
4. Населення

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Всього, чол.
997
966
968
948
дітей дошкільного віку
30
32
36
39
дітей шкільного віку
100
96
91
74
громадян пенсійного віку
482
463
459
450
працездатне населення
385
375
382
380
кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання
155
150
138
124

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених пунктів 2 в них 531 дворів тому числі:  
Населений пункт Михайлівка:*

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р
кількість дворів
379
379
379
379
кількість населення
702
690
716
698
в т.ч.: дітей дошкільного віку
21
23
29
34
дітей шкільного віку
75
75
76
60
громадян пенсійного віку
351
345
335
332

Населений пункт Романівка

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
кількість дворів
152
152
152
152
кількість населення
295
276
252
250
в т.ч.: дітей дошкільного віку
9
9
7
5
дітей шкільного віку
25
21
16
14
громадян пенсійного віку
131
118
124
118

 

 
За 2008 рік
За 2009 рік
За 2010 рік
Кількість померлих
31
34
20
Кількість народжених
8
5
5

* заповнюється по кожному населеному пункту окремо (також зазначити відстань до населеного пункту де знаходиться адмін. будинок ради).  
 6. Місцева рада утворена в 1920 році
Відстань до найближчої місцевої ради 3 км. (Лісниченська сільська рада)
 
7. Кількість виборців 849 чол.
                   
8. Сільський/селищний/міський голова  Палагній Анатолій Петрович
число місяць і рік народження  -  30.01.1960 р.
службовий телефон   -  5-64-49
освіта – середня спеціальна
спеціальність за освітою – сільськогосподарські машини
        Ким висунутий на виборах  - (Соціалістичною партією України)
        Обраний з 6-ох  кандидатур 11 листопада 2010  року
        Отримав 332 (39%) голосів виборців
        Обирається   (перший раз)
         


9. Секретар ради Вовк Інна Павлівна
число місяць і рік народження  - 21.11.1986
службовий телефон – 5-64-48
освіта вища
спеціальність за освітою  - бухгалтер економіст
Дата обрання секретарем ради – 10.04.2004
раніше обирався секретарем ради -  (другий раз)
10. Склад депутатів ради

Всього, (кількість)
14
З них членів партій, в т.ч.
 
Соціалістична партія України
1
Партія регіонів
4
Позапартійні
9
за освітою:
 
за віком:
 
вища
5
до 30 років
1
незакінчена вища
-
від 30 до 45 років
6
середня-спеціальна
4
від 45 до 60 років
7
середня
5
старше 60 років
незакінчена середня
-
 
за родом діяльності:
 
працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку
1
працівників агропромислового комплексу
1
працівників житлово-комунального господарства
-
працівників охорони здоров’я
2
працівників освіти, культури
5
працівників місцевого самоврядування
2
працівників місцевих держадміністрацій
-
пенсіонерів
1
осіб, що не працюють
1
інших
1

 11. Постійні комісії ради

№ з/п
Назва комісії
К-сть депутатів
Прізвище, ім’я по батькові голови комісії
Посада та місце роботи голови комісії
1
Мандатна, з питань депутатської етики, бюджету і фінансів та з питань соціального захисту населення зміцнення законності і охорони прав громадян
6
Блажко Олександр Васильович
Учитель, Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ст.
2
З питань агропромислового комплексу, реформування земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою населених пунктів
7
Вдовиченко Тамара Анатоліївна
Спеціаліст ІІ-ї категорії з питань землевпорядкування

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п
(П.І.Б.)
Посада та місце роботи
1
Пікула Іван Григорович
Заступник голови виконавчого комітету, головний лікар дільничної лікарні
2
Головня Анатолій Трохимович
член виконавчого комітету, голова СФГ «Фермерпродуктсервіс»
3
Манзій Борис Петрович
Член виконкому, керуючий ПП «Валентина»
4
Зарічанський Володимир Петрович
Член виконкому, директор Михайлівського відділення СО «Бершадські електричні мережі»
5
Шикер Ганна Аксентіївна
Член виконкому, директор Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ст.

13. Депутатами районної ради, із числа територіальної громади, обрано: 
1(один) 
14. Органи самоорганізації населення
Всього органів самоорганізації 2, в них бере участь 50 чол.
У тому числі: загін громадського порядку
15. Корисні копалини
(немає)
16. Структура земельного фонду

з/п
Територія Михайлівської сільської  ради
Га
Оренда
Договори оренди
з _____по ____
 
Територія , всього
у тому числі:
4522
-
-
1
Сільськогосподарські угіддя
3931
-
-
2
Рілля
3553
2758,983
2003 - 2010
3
Ліса і інші лісовкриті площі
302
-
-
4
Забудовані землі
94
-
-
5
Ставки які знаходяться
70,544
70,544
2005-2020
 
- на території села
67,967
67,967
2005-2020
 
- за територією села
-
-
-

 
 


17. Сільський бюджет
 
                                                                                                (тис. грн.)

 
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
Доходи місцевого бюджету всього,
 в т.ч.
724,2
863,5
259,0
1086,8
Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
709,9
822,5
257,8
231,91
Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
 
 
 
 
Доходи спеціального фонду, в т.ч.
14,3
41,0
1,2
11,7
                                    бюджет розвитку
 
 
 
3,2
Субвенція
45,0
35,8
-
611,4
Дотація
549,6
602,9
201,4
231,8
Видатки місцевого бюджету, в т.ч.
709,9
822,5
262,0
1086,8
               поточні
702,9
801,0
262,0
1086,8
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
 
 
 
 
               капітальні
7,0
21,5
-
 
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
 
 
 
 
Із загального обсягу видатків на утримання:
709,9
822,5
262,0
1086,8
         орган місцевого самоврядування
150,2
196,4
65,8
208,8
        освіта
70,3
63,1
8,4
105,1
         культура
62,8
98,9
29,0
121,1
         охорона здоров’я  
414,5
457,4
158,8
611,4
         житлово-комунальне господарство
 
 
 
 
         інші
12,1
6,7
-
40,4

ПІДПРИЄМСТВА
що розташовані на території ради  
18. Промислові підприємства.

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Всього,
-
-
-
-
в т.ч.: акціонерні товариства
 
 
 
 
кооперативна власність
 
 
 
 
господарські товариства
 
 
 
 
державна власність
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТзОВ
 
 
 
 
Приватні підприємства
 
 
 
 

19. Основні з них, види промислової продукції.
20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р
Всього,
4
4
4
4
в тому числі:
-
-
-
-
акціонерні товариства
1
1
1
1
кооперативна власність
-
-
-
-
державна власність
-
-
-
-
ТзОВ
-
-
-
-
фермерські господарства
2
2
2
2
приватні підприємства
1
1
1
1

21. Основні з них, напрямки спеціалізації
Вирощування зернових та технічних культур
22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

№ з/п
Назва
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
-
-
-
-
-
-
-
-

23. Комунальні підприємства.

№ з/п
Назва
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
всього
К-сть працюючих
всього
К-сть працюючих
всього
К-сть працюючих
-
-
-
-
-
-
-
-

24. Торгівля

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Магазинів в т.ч.:
3
3
3
3
            продуктові
2
2
2
2
              промислові
1
1
1
1
 інші
-
-
-
-
   приватні
3
3
3
3
Ринків в т.ч.:
2
2
2
2
           стаціонарні
-
-
-
-
           стихійні
-
-
-
-
           продовольчі
2
2
2
2
           промислові
2
2
2
2
Побутові підприємства
-
-
-
-

 25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2010 р.
-
-
-
-
-

26. Послуги зв’язку

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Кількість телефонізованих населених пунктів
2
2
2
2
Абонентів
94
94
144
145
Радіоточок
-
-
-
-

27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
-
-
-
-
-

 
28. Охорона здоров’я

 
на 01.01.2011
в них:
працівників
форма власності
кількість закладів
ліжок, відвідувань
Медичні заклади
2
15
24
комунальна
в т.ч.
 
 
 
 
- поліклінік
-
-
-
 
- лікарень
1
15
24
комунальна
- амбулаторій
-
-
-
 
- диспансери
-
-
-
 
- ФАП
1
-
2
комунальна
- аптека
-
-
-
 

 


29. Освіта

 
на 01.01.2011
кіль-кість
розрахун-кова кіль-кість місць
в них:
форма власності
вчителів, вихователів
учнів, дітей
Вищі навчальні заклади
 
 
 
 
 
Школи
1
160
18
74
комунальна
в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.
1
160
18
74
 
ЗОШ І-ІІ ст.
 
 
 
 
 
ЗОШ І ст.
 
 
 
 
 
Шкіл-інтернатів
 
 
 
 
 
Гімназій (колегіумів)
 
 
 
 
 
Діючих дошкільних закладів
 
 
 
 
 
Приміщень недіючих
 
 
 
 
 
- шкільних закладів
 
 
 
 
 
- дошкільних закладів
 
 
 
 
 

30. Закладів культури
 • Будинки культури – 2
 • Театри – ---
 • Бібліотеки– 2
 • Музеї – 1
31. Спортивні заклади та споруди
немає
32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки
Пам’ятники - 3
33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції
стосовно їх вирішення
 
 
 
 
 
 
 
 
Михайлівський сільський голова                                                Палагній А.П.

Цікаві фото
6 фото   
<b>Народні гуляння з нагоди 20-ї річниці незалежності України</b><br />23 серпня&nbsp; о 15 годині&nbsp;&nbsp; з нагоди 20-ї річниці незалежності України&nbsp; на центральній площі міста...
2 фото   
<b>Фронтові дороги Олексія Шемішана</b><br />Недавно відзначив свій 89-ий день народження гвардії полковник, голова Всеукраїнської організації інвалідів війни та...
3 фото   
<b>З Вінниці – по Європі</b><br />Переконався на собі, що подорож справді захоплює, бо побачене на власні очі не йде в ніяке порівняння з побаченим на...
3 фото   
<b>Голова Бершадської райдержадміністрації вивчає проблеми села</b><br />9 березня 2011 року голова райдержадміністрації Олександр Снігур відвідав одне з найвіддаленіших сіл району &ndash;...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Крушинівка
Косюк Феодосій Тарасович (1908) 1908 р., українець, селянин. Мобілізований в 1944 р. Рядовий. Загинув 1944 р. Похов. Молдова.

З історії Бершаді
Виникнення козацтва посилило оборонне значення Бершаді. Ще в першій половині XVI ст. сюди з Поділля і Волині збиралися втікачі, які створювали козацькі загони. Існування «непослушного» населення мало значний вплив на місцеве селянство, яке відмовлялося платити феодальні податки. В матеріалах опису староства 1616 року є відомості, що в південних районах селяни податків не платили. Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Михайлівська сільська рада - Сільські ради Бершадського району - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення