• Богаченко Іван Трохимович (1922) / Бершадь
 • Безпалько Марко Яремович (1911) / Лісниче
 • Бондар Дорохтей Денисович (1910) / Крушинівка
 • Цимбал Микита Кузьмич (1902) / Війтівка
 • Сухопара Борис Никифорович (1917) / Маньківка
 • Линник Тихін Андрійович (1915) / Кидрасівка
 • Пашута Григорій Федорович (1921) / Джулинка
 • Малаховський Іван Кузьмич (1919) / Тернівка
 • Курнос Віссаріон Максимович (1912) / Маньківка
 • Морус Григорій Федорович (1896) / Джулинка
 • Коцюра Олександр Демидович (1917) / Бершадь
 • Римар Василь Антонович (1926) / Осіївка
 • Ревтюх Трохим Васильович (1920) / П'ятківка
 • Беник Прокіп Наумович (1902) / Кидрасівка
 • Колокольчик Петро Іванович (1907) / Устя
 • Янчук Макар Андрійович (1912) / Флорино
 • Матвієнко Микита Опанасович (1903) / Флорино
 • Арсенюк Іван Дорофійович (1900) / Війтівка
 • Печений Степан Онуфрійович (1914) / Осіївка
 • Паскаренко Ксень Костянтинович (1919) / Кошаринці
 • Гойко Євсей Наумович (1916) / Голдашівка
 • Тертичний Захар Опанасович (1914) / М'якохід
 • Макарчук Михайло Іванович (1917) / Шляхова
 • Грицун Трифон Маркович (1906) / Поташня
 • Судачок Федір Андрійович (1904) / Шумилів
 • Кімлик Іван Федорович (1906) / Тирлівка
 • Кустрич Віктор Власович (1914) / Велика Киріївка
 • Мазур Ян Войткович (1921) / Поташня
 • Кізка Танасій Антонович / Маньківка
 • Сопільняк Йосип Дмитрович (1920) / Флорино
 • Бондарчук Іван Петрович (1903) / Хмарівка
 • Траченко Федір Ананійович (1925) / Баланівка
 • Свідрук Пилип Никифорович (1900) / Мала Киріївка
 • Вуйчак Гнат Думеньович (1913) / Баланівка
 • Вишинський Федір Прокопович (1919) / Романівка
 • Майданюк Петро Прокопович (1926) / Устя
 • Олексюк Семен Оліянович / Березівка
 • Драпак Карпо Варфоломійович (1905) / Михайлівка
 • Резниченко Федір Семенович (1894) / Устя
 • Каричківський Андрій Дмитрович (1908) / П'ятківка
 • Серебринський Григорій Іванович (1908) / Тернівка
 • Бачинський Григорій Васильович (1910) / Флорино
 • Качанюк Панфіл Сидорович (1910) / Вовчок
 • Солтановський Федір Якович (1905) / Мала Киріївка
 • Ковальчук Устин Афтинович (1910) / Голдашівка
 • Рудь Терень Федорович (1900) / Війтівка
 • Панич Давид Федорович (1918) / Бирлівка
 • Кшеваник Антон Антонович (1902) / Велика Киріївка
 • Сохацький Михайло Пилипович (1912) / Джулинка
 • Балабай Олександр Кирилович (1920) / Бирлівка
 • Бурнос Опанас Дмитрович (1920) / Бершадь
 • Ткачук Іван Опанасович (1900) / Тернівка
 • Крамар Петро Андрійович (1898) / Джулинка
 • Жупанов Кирило Сидорович (1911) / Бершадь
 • Натітник Олександр Іванович (1916) / Дяківка
 • Панько Василь Петрович (1900) / Баланівка
 • Пічкуров Арефій Євсейович (1912) / Бершадь
 • Цибульський Володимир Іванович (1916) / Романівка
 • Коновалов Олексій Іванович (1908) / Бершадь
 • Василюк Олександр Антонович (1925) / Чернятка
 • Керчицький Григорій Герасимович (1923) / Яланець
 • Романченко Семен Филимонович (1908) / Устя
 • Каричківський Арсень Іванович (1910) / П'ятківка
 • Ткачук Іван Христофорович (1905) / Лісниче
 • Бондар Микита Іванович (1911) / Баланівка
 • Чапалда Володимир Дмитрович (1918) / Березівка
 • Красиленко Мефодій Устимович (1918) / Війтівка
 • Андрієць Іван Ізотович (1902) / Війтівка
 • Швецов Федір Климентійович (1923) / П'ятківка
 • Мацько Омелян Григорович (1917) / Війтівка
 • Таужнянський Дмитро Єфремович (1914) / Тирлівка
 • Оченаш Іван Олексійович (1900) / Шляхова
 • Сторожук Федір Юхимович (1906) / Шляхова
 • Паламарчук Федот Потапович (1906) / П'ятківка
 • Чернієвський Вячеслав Йосипович (1921) / Тернівка
 • Чорнокульський Андрій Купріянович (1925) / Крушинівка
 • Швець Яків Семенович (1911) / Велика Киріївка
 • Коваль Гнат Герасимович (1905) / Михайлівка
 • Коченко Юхим Антонович (1911) / Маньківка
 • Горбенко Савелій Терентійович (1909) / Велика Киріївка
 • Чернега Іван Петрович (1922) / Чернятка
 • Натолочний Петро Полікарпович (1906) / Михайлівка
 • Креймер Айзик Беркович (1901) / Бершадь
 • Марчук Петро Іванович (1922) / Голдашівка
 • Шмерчук Микола Петрович (1913) / Тернівка
 • Гладиборода Сергій Филимонович (1912) / П'ятківка
 • Коренюк Василь Іванович / Сумівка
 • Блащенко Карпо Федорович (1905) / Маньківка
 • Гавриш Петро Данилович (1926) / П'ятківка
 • Кириченко Ілля Миронович (1901) / Дяківка
 • Гончар Данило Євлампійович (1906) / Осіївка
 • Місюнас Григорій Кузьмич (1926) / П'ятківка
 • Нуждяк Василь Федорович (1907) / Шляхова
 • Тищенко Сергій Овксентійович (1916) / Маньківка
 • Директор Дмитро Сергійович (1920) / Ставки
 • Красноженюк Іван Хомич (1912) / Тирлівка
 • Халаминдрик Самуїл Онуфрійович (1914) / Лугова
 • Тарковський Герасим Дмитрович (1920) / Крушинівка
 • Склярук Григорій Михайлович / Ставки
 • Химич Дмитро Порфирович (1902) / Лугова

Вимоги до виконавчого документа

 • Подобається0Не подобається
 • 14 Лютого 2018, 16:04

У виконавчому документі зазначаються:

 1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника — фізичної особи;

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб — за наявності);
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб — платників податків);

5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

7) строк пред’явлення рішення до виконання.

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника — фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв’язку та адреси електронної пошти.

У разі пред’явлення до примусового виконання рішення міжнародного юрисдикційного органу у випадках, передбачених міжнародним договором України, такий виконавчий документ повинен відповідати вимогам, встановленим міжнародним договором України.

2. У разі якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також якщо належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, чи резолютивною частиною рішення передбачено вчинення кількох дій, у виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов’язок чи право стягнення є солідарним.
3. Виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою. Скріплення виконавчого документа печаткою із зображенням Державного Герба України є обов’язковим, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, згідно із законом зобов’язаний мати таку печатку.
4. Виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред’явлення, якщо:
1. рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання);
2. пропущено встановлений законом строк пред’явлення виконавчого документа до виконання;
3. боржника визнано банкрутом;
4. Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;
5. юридичну особу — боржника припинено;
6. виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення відповідно до статті 26 цього Закону;
7. виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового виконання рішень;
8. стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо авансування є обов’язковим;
9. виконавчий документ не підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, приватним виконавцем;
10. виконавчий документ пред’явлено не за місцем виконання або не за підвідомчістю.

У разі невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим цією статтею, стягувач має право звернутися до суду чи іншого органу (посадової особи), що видав виконавчий документ, щодо приведення його у відповідність із зазначеними вимогами.

При поверненні стягувачу виконавчого документа без прийняття до виконання стягувачу повертається сплачений ним авансовий внесок.


Головний державний виконавець Бершадського РВ ДВС ГТУЮ у Вінницькій області Кончаківський Р.С.


Дивіться також в розділі  Людина і закон
» 25.05.2018 Конституцією України не лише визначене широке коло прав громадян, але й встановлені дієві гарантії їх реалізації. Однією з таких гарантій є право на захист суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів. Найбільш повному здійсненню права...
» 11.05.2018 Право на захист та законні інтереси громадян гарантоване Конституцією України. Ця форма захисту проявляється у наданні юридичної допомоги громадянам і юридичним особам, у тому числі у формі представництва. Під представництвом у виконавчому...
» 27.04.2018 1. Заходами примусового виконання рішень є: 1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові...
» 01.04.2018 На жаль, незважаючи на свідоме та чесне виконання обов’язків військової служби більшістю військовослужбовців, у Збройних силах України є випадки самовільного залишення військових частин чи місць служби. Військове правопорушення – самовільне...
» 01.04.2018 Якщо сплатили надміру або помилково...
» 24.03.2018 Стан злочинності на території району у 2017 році
» 16.03.2018 Наші пріоритети – боротьба з корупцією
» 15.03.2018 Початок примусового виконання рішень
» 07.03.2018 Весняний призов
» 03.03.2018 Боржників аліментів – до «суспільно корисних робіт»
Всі статті розділу Людина і закон »
Цікаві фото
3 фото   
<b>Професіонали</b><br />Одним з господарств, де в цьому році найкраще велися як літні, так і осінні польові роботи, знову є ВАТ...
2 фото   
<b>Квіти</b><br />
2 фото   
<b>Свято всіх, хто любить спорт</b><br />За багаторічною традицією, у другу суботу вересня в Україні відзначається свято усіх прихильників здорового способу...
5 фото   
<b>13 квітня – День посадки лісу</b><br />13 квітня 2013 року у районі проведено загальнообласну екологічну акцію «День посадки лісу», у якій взяли участь...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Устя
Уманський Михайло Сидорович (1922) 1922 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 20.02.43. Похов. с. Герасимівка, Дніпропетровська обл.

З історії Бершаді
У важких умовах воєнного часу, відчуваючи гостру нестачу ремонтно-будівельних матеріалів і робочих рук, трудящі відбудовували підприємства. Під час масових суботників та недільників робітники й службовці розбирали завали каменю та цегли, в позаробочий час монтували устаткування, яке надходило все в більшій кількості від підприємств братніх республік. У короткий строк налагодили випуск продукції... Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Вимоги до виконавчого документа - Тлумачення в чинному законодавстві - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення