Сумівська сільська рада


Керівник: Лободовський Олександр Володимирович
Адреса: 24410, Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Сумівка, вул. Радянська, 1
Контактні телефони: 21920

сільська рада громади села Сумівка

ПАСПОРТ
територіальної громади
Сумівської сільської ради
 
1.Населений пункт  с.Сумівка розташований в північно-західній частині Бершадського району Вінницької області, на правому березі річки Південний Буг.
 
2. Відстань до районного центру
- шосейним шляхом      14  км.
- залізницею                  -
3. Територія
Всього    3037  га
в т.ч.: земель державної власності   1005,27  га
земель комунальної власності   253,4 га
земель приватної власності   1341, 82 га
Площа населеного пункту   281,2 га
в т.ч.: державна власність   -    га
комунальної власності    253. 4 га
приватна власність    12,4  га
4. Населення

 
На
01.01.2008 р..
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011р.
Всього, чол.
1073
1076
1048
1046
дітей дошкільного віку
    41
   49
   55
67
дітей шкільного віку
142
138
129
101
громадян пенсійного віку
413
414
405
365
працездатне населення
 477
 475
459
 493
кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання
 
284
 
215
 
172
 
152

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених пунктів  1 , в них   544  дворів, у тому числі:  
Населений пункт  село Сумівка, в ньому:*

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
кількість дворів
561
561
548
544
кількість населення
1073
1076
1048
1046
в т.ч.: дітей дошкільного віку
41
49
55
67
дітей шкільного віку
142
138
129
101
громадян пенсійного віку
413
414
405
365

 

 
За 2008рік
За 2009 рік
За 2010 рік
Кількість померлих
30
19
16
Кількість народжених
14
12
10

* заповнюється по кожному населеному пункту окремо (також зазначити відстань до населеного пункту де знаходиться адмін. будинок ради).  
 
 6. Місцева рада утворена в 2010 р.
Відстань до найближчої місцевої ради   3 км. (Кошаринецька)
 
7. Кількість виборців   824 чол.
8. Сільський/селищний/міський голова - Лободовський
Олександр Володимирович
число місяць і рік народження  -  26 травня 1967 року
службовий телефон   -   2-19-20
освіта          повна вища
спеціальність за освітою -  вчений агроном
        Ким висунутий на виборах  -   самовисування
        Обраний з   3 - ох кандидатур   31 жовтня 2010 року
        Отримав  367  ( 44,5 %)  голосів виборців
        Обирається      четвертий  раз
         
9. Секретар ради - Дзюбенко Валентина Миколаївна
число місяць і рік народження  -     20 січня 1959 року
службовий телефон – 2-19-20
освіта     повна вища
спеціальність за освітою  -   вчений агроном
Дата обрання секретарем ради - 17 листопада 2010 року
раніше обиралася секретарем ради   -  сьомий раз


10. Склад депутатів ради

Всього, (кількість)
16
З них членів партій, в т.ч.
6
Партія регіонів   
5
Народна партія  
1
Позапартійні                                       
10
за освітою:
 
за віком:
 
вища
6
до 30 років
1
незакінчена вища
-
від 30 до 45 років
6
середня-спеціальна
9
від 45 до 60 років
7
середня
1
старше 60 років
 2
незакінчена середня
-
 
 
за родом діяльності:
 
працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку
1
працівників агропромислового комплексу
3
працівників житлово-комунального господарства
-
працівників охорони здоров’я
3
працівників освіти, культури
3
працівників місцевого самоврядування
2
працівників місцевих держадміністрацій
-
пенсіонерів
1
осіб, що не працюють
2
інших
1

 11. Постійні комісії ради

№ з/п
Назва комісії
К-сть депутатів
Прізвище, ім’я по батькові голови комісії
Посада та місце роботи голови комісії
1
 З питань планування фінансів і бюджету, регла-менту, депутатської діяль-ності і етики
5
Сухоребрий Іван Петрович
пенсіонер
2
З питань агропромислового комплексу, земельних питань, благоустрою, охорони навколишнього середовища
5
Гуз Анатолій Олексійович
Лісничий Сумівського лісництва
3
З питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, правопорядку, культури, освіти, роботи з молоддю
5
Гуз Галина Миколаївна
Директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 


12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п
(П.І.Б.)
Посада та місце роботи
1
Горохлянко Аркадій Федорович
Учитель фізичної культури Сумівської ЗОШ      І-ІІІ ступенів
2
Гонтарук Таїса Олександрівна
Інспектор з соціальних питань виконкому сільської ради
3
Грабова Олена Василівна
Старший інспектор з питань ведення бухгалтерського обліку виконкому сільської ради
4
Дзюбенко Тетяна Миколаївна
Завідуюча Сумівським відділенням зв’язку
5
Подборський Олег Сергійович
Пенсіонер

13. Депутатом районної ради, із числа територіальної громади
обрано: 1 (одного)
14. Органи самоорганізації населення
Всього органів самоорганізації  9, в них бере участь   45  чол.
У тому числі: вуличні комітети
15. Корисні копалини
На території ради наявний глиняний кар’єр та джерело з мінеральною водою.
16. Структура земельного фонду

з/п
Територія сільської ради
Га
Оренда
Договори оренди
з _____по ____
 
Територія , всього
у тому числі:
3037
-
-
1
Сільськогосподарські угіддя
1944
-
-
2
Рілля
1944
1543,9
2006-2016 р.р.
3
Ліса і інші лісовкриті площі
832,26
-
-
4
Забудовані землі
281,2
-
-
5
Ставки які знаходяться
 
 
 
 
-на території міста
-
-
-
 
-за територією міста
7,709
7,709
2007-2012 р.р.

 


17. Сільський бюджет
 
                                                                                                (тис. грн.)

 
2008р.
2009 р.
2010р.
2011р.
Доходи місцевого бюджету всього,
 в т.ч.
425,1
474,8
278,1
629,1
Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
409,2
455,7
135,3
223,8
Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
-
-
-
-
 
Доходи спеціального фонду, в т.ч.
15,9
19,1
10,3
19,3
                                    бюджет розвитку
-
-
-
-
Субвенція
-
-
-
-
Дотація
301,7
285,5
142,8
266,1
Видатки місцевого бюджету, в т.ч.
425,1
474,8
278,1
629,1
               поточні
425,1
474,7
278,1
625,3
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
-
-
-
-
               капітальні
-
-
-
3,8
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
-
-
-
-
Із загального обсягу видатків на утримання:
425,1
474,8
278,1
629,1
         орган місцевого самоврядування
127,2
114,6
89,9
240,4
         освіта
130,4
155,6
77,6
183,9
         культура
37,0
60,8
40,5
77,8
         охорона здоров’я   
123,1
133,3
69,6
119,9
         житлово-комунальне господарство
0,5
0,7
-
2,1
         інші
6,9
9,6
4,0
5,0

 
ПІДПРИЄМСТВА
що розташовані на території ради  
18. Промислові підприємства.

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Всього,
-
-
-
-
в т.ч.: акціонерні товариства
-
-
-
-
кооперативна власність
-
-
-
-
господарські товариства
-
-
-
-
державна власність
-
-
-
-
 
 
 
 
 
ТзОВ
-
-
-
-
Приватні підприємства
-
-
-
-

19. Основні з них, види промислової продукції.
 


20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Всього,
2
2
2
2
в тому числі:
 
 
 
 
акціонерні товариства
-
-
-
-
кооперативна власність
-
-
-
-
державна власність
-
-
-
-
ТзОВ
1
1
1
1
фермерські господарства
-
-
-
-
приватні підприємства
1
1
1
1

21. Основні з них, напрямки спеціалізації
Вирощування зернових та технічних культур
22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

№ з/п
Назва
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
-
-
-
-
-
-
-
-

23. Комунальні підприємства.

№ з/п
Назва
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
всього
К-сть працюючих
всього
К-сть працюючих
всього
К-сть працюючих
-
-
-
-
-
-
-
-

24. Торгівля

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Магазинів в т.ч.:
3
3
3
3
            продуктові
1
1
1
1
              промислові
-
-
-
-
        інші (змішані)
2
2
2
2
 приватні
3
3
3
3
Ринків в т.ч.:
-
-
-
-
           стаціонарні
-
-
-
-
           стихійні
-
-
-
-
           продовольчі
-
-
-
-
           промислові
-
-
-
-
Побутові підприємства
-
-
-
-

 25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
-
-
-
-
-

26. Послуги зв’язку

 
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
Кількість телефонізованих населених пунктів
1
1
1
1
Абонентів
100
100
100
100
Радіоточок
435
401
390
390

27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства
На
01.01.2008 р.
На
01.01.2009 р.
На
01.01.2010 р.
На
01.01.2011 р.
-
-
-
-
-

 
28. Охорона здоров’я

 
на 01.01.2011
в них:
працівників
форма власності
кількість закладів
ліжок, відвідувань
Медичні заклади
2
-
6
-
в т.ч.
 
 
 
 
- поліклінік
-
-
-
-
- лікарень
-
-
-
-
- амбулаторій
1
5;    1203
5
комунальна
- диспансери
-
-
-
-
- ФАП
-
-
-
-
- аптека
1
-
1
приватна

 
29. Освіта

 
на 01.01.2011
кіль-кість
розрахун-кова кіль-кість місць
в них:
форма власності
вчителів, вихователів
учнів, дітей
Вищі навчальні заклади
-
-
-
-
-
Школи
1
160
19
101
комунальна
в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.
1
160
19
101
комунальна
ЗОШ І-ІІ ст.
-
-
-
-
-
ЗОШ І ст.
-
-
-
-
-
Шкіл-інтернатів
-
-
-
-
-
Гімназій (колегіумів)
-
-
-
-
-
Діючих дошкільних закладів
1
40
2
30
комунальна
Приміщень недіючих
 -
 -
- шкільних закладів
-
-
-
-
-
- дошкільних закладів
-
-
-
-
-

 30. Закладів культури
 • Будинки культури –      1
 • Театри –                         -
 • Бібліотеки –                   1
 • Музеї –                           -
31. Спортивні заклади та споруди
Спортивна кімната в місцевій школі, яка не відповідає сучасним вимогам.
32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки
 Дерев’яна церква Святої Покрови 1629 року забудови.
33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції
стосовно їх вирішення
                         
                            Проблеми:
       1.Населений пункт не газифікований.
       2.Відсутність артезіанської свердловини по вул.Кірова с.Сумівка.
       3.Не регулярне автобусне сполучення з районним центром.
       4.Необхідний капітальний ремонт ДНЗ «Зірочка» із застосуванням  енерго-
          зберігаючи технологій.
       5.Потребує капітального ремонту дорога сполучення ВійтівкаСумівка
          Кошаринці.   
       6.Відсутність спортивного залу в місцевій школі.
       7.Відсутність полігону для утилізації твердих побутових відходів.
 
                              Пропозиції:
           Допомога коштами відповідними організаціями для вирішення вищезазначених проблем територіальної громади.
 
 
 
 
 
 
Сумівський сільський голова                                            Лободовський О.В.

Цікаві фото
8 фото   
<b>День захисту дітей у Бершаді</b><br />На підтримку ініціативи Міністерства України у справах сім'ї та молоді, Всеукраїнського комітету захисту дітей,...
5 фото   
<b>20 грудня - День міліції</b><br />Слідче відділення – один із найважливіших підрозділів, який очолює перший заступник начальника райвідділу, начальник...
7 фото   
<b>Вінниччина очима редактора. Тур п`ятий</b><br />В останній день червня на щедрій Бершадській землі відбувся п'ятий тур обласної акції &ndash; творчого конкурсу...
2 фото   
<b>Хоч і хутірець, та світу тут не кінець</b><br />На колишньому хуторі імені Жданова в Осіївці колись було 84 двори. Нині житлових будинків, у яких ще хтось проживає,...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Велика Киріївка
Сташко Сергій Романович (1921) 1921 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 06.12.41.

З історії Бершаді
І в наступні роки не вщухала на цих землях боротьба проти поневолювачів. Жителі Бершаді були учасниками повстання під проводом С, Палія. Тут було сформовано сотню на чолі з сотником Лук'яном, яка у жовтні 1702 року визволяла від польських військ Немирів. 1734 року надвірні козаки Бершаді підтримали селянсько-гайдамацьке антифеодальне повстання. В 50-х роках, коли знову пожвавився гайдамацький... Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Сумівська сільська рада - Сільські ради Бершадського району - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення