Компенсація єдиного соціального внеску, як стимул для роботодавців до створення нових робочих місць

 • Подобається0Не подобається
 • 14 Грудня 2013, 19:06

З набуттям чинності з 1 січня 2013 року Закону України «Про зайнятість населення» у багатьох роботодавців з’явилися можливості скористатися державною підтримкою з мінімальними зусиллями шляхом отримання компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на загально - обов’язкове державне соціальне страхування (далі компенсація). Отримати компенсацію зможе кожен, чия діяльність відповідає нескладним вимогам і хто працевлаштує безробітних за направленням служби зайнятості на нові робочі місця.

Під новим робочим місцем розуміють робоче місце, створене у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника.

Хто може отримати компенсацію?

Ст. 26, 27 Закону України «Про зайнятість населення» передбачено стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, шляхом виплати компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцю.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року №347 затверджено ПОРЯДОК компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

• Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше, ніж на два роки за направленням територіального органу зареєстрованих безробітних із таких категорій громадян: 1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 2) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; 3) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійнотехнічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу; 4) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років; 5) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; 6) один із батьків або особа, яка їх замінює, і: – має на утриманні дітей віком до шести років; – виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; – утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності).

Право на компенсацію має роботодавець, який є суб’єктом малого підприємництва та який працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше, ніж на два роки за направленням територіального органу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347 затверджено ПЕРЕЛІК пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва.

Коди видів економічної діяльності, пріоритетних для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва згідно з КВЕД:

 • СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 01, 01.1, 01.11, 01.13, 01.2, 01.21, 01.25, 01.4, 01.41, 01.42, 01.43, 01.45, 01.46, 01.47, 02.1, 02.2, 02.4, 03, 03.1, 03.11, 03.12, 03.2, 03.21, 03.22
 • ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 10.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.2, 10.20, 10.3, 10.32,10.39, 10.4, 10.41, 10.5, 10.51, 10.6, 10.61, 10.62,10.7, 10.71, 10.72, 10.73, 10.8, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.9, 10.91, 10.92, 11.02, 11.07, 20.2, 20.20, 21.1, 21.10, 21.2, 21.20, 27, 27.2, 27.20, 28, 28.3, 28.30
 • ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 35, 35.3, 35.30
 • ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 36, 36.0, 36.00, 37, 37.0, 37.00, 38, 38.1, 38.11, 38.2, 38.21, 39, 39.0, 39.00
 • БУДІВНИЦТВО 41, 41.1, 41.10, 41.2, 41.20, 42, 42.1, 42.11, 42.13, 42.2, 42.21, 42.22, 42.9, 42.91, 42.99, 43, 43.1, 43.11, 43.12, 43.13, 43.2, 43.21, 43.22, 43.29, 43.3, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.9, 43.91, 43.99
 • ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 45.2, 45.20, 45.3, 45.32, 47, 47.2, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24
 • ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПО- ШТОВА ТА КУР’ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 49.3, 49.31, 49.39, 49.4, 49.41
 • ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 55, 55.1, 55.10, 56.2, 56.29
 • ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 58, 58.1, 58.11, 58.12, 58.13, 58.2, 58.29, 62, 62.0, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63, 63.163.11, 63.12
 • ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 75, 75.0, 75.00
 • ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 81, 81.1, 81.10, 81.2, 81.21, 81.22
 • МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 90, 90.0, 90.03, 91, 91.0, 91.02, 91.03, 91.04, 93, 93.1, 93.11, 93.12
 • НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 95, 95.2, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24

Статтею 55 Господарського кодексу України визначено, що суб’єктами малого підприємництва є фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Як отримати таку компенсацію роботодавцю, котрий протягом 12 місяців створив нові робочі місця?

Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, для отримання компенсації подає протягом двох місяців з дня працевлаштування територіальному органу заяву довільної форми, до якої додає довідку, де вказує вид економічної діяльності, яким шляхом створено нове робоче місце, та інші відомості.

На підставі наданої роботодавцем заяви та довідки, персональних даних про особу, якими володіє центр зайнятості, та за даними Пенсійного фонду України територіальний орган приймає протягом п’яти робочих днів рішення про виплату компенсації роботодавцю. Територіальний орган перераховує до 30 числа наступного за звітним місяця кошти на рахунок роботодавця.

Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного.

Роботодавець відповідає за достовірність даних, що стосуються підтвердження факту створення нових робочих місць та працевлаштування на них відповідних осіб, які є підставою для виплати компенсації.

Компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець має заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.

Перші результати.

Відшкодування єдиного соціального внеску, як стимул до створення нових робочих місць та підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці є цікавою пропозицією для роботодавців. Ця пропозиція ще відносно нова, тому поки що не всі роботодавці знають про таку вигідну можливість. Але працівники Бершадського РЦЗ ведуть постійну роз’яснювальну роботу: телефонують потенційним роботодавцям, влаштовують семінари та зустрічі, надсилають листи. На сьогодні два роботодавці вже скористались своїм правом отримати компенсацію, працевлаштувавши на нові робочі місця безробітних за направленням Бершадського РЦЗ. Це ПП Дмитрик В. М. та ПП Горобець В. В. 

Запрошуємо вас відвідати Бершадський районний центр зайнятості для отримання детальної інформації про умови та механізм надання компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за адресою: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Шевченка, 17а, тел.: 2-22-83, 2-44-51.


Дивіться також в розділі  Людина і закон
» 25.05.2018 Конституцією України не лише визначене широке коло прав громадян, але й встановлені дієві гарантії їх реалізації. Однією з таких гарантій є право на захист суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів. Найбільш повному здійсненню права...
» 11.05.2018 Право на захист та законні інтереси громадян гарантоване Конституцією України. Ця форма захисту проявляється у наданні юридичної допомоги громадянам і юридичним особам, у тому числі у формі представництва. Під представництвом у виконавчому...
» 27.04.2018 1. Заходами примусового виконання рішень є: 1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові...
» 01.04.2018 На жаль, незважаючи на свідоме та чесне виконання обов’язків військової служби більшістю військовослужбовців, у Збройних силах України є випадки самовільного залишення військових частин чи місць служби. Військове правопорушення – самовільне...
» 01.04.2018 Якщо сплатили надміру або помилково...
» 24.03.2018 Стан злочинності на території району у 2017 році
» 16.03.2018 Наші пріоритети – боротьба з корупцією
» 15.03.2018 Початок примусового виконання рішень
» 07.03.2018 Весняний призов
» 03.03.2018 Боржників аліментів – до «суспільно корисних робіт»
Всі статті розділу Людина і закон »
Цікаві фото
4 фото   
<b>У концертній залі «Райдуга» з нагоди 22-ої річниці Незалежності України</b><br />22 серпня у концертній залі «Райдуга» з нагоди 22-ої річниці Незалежності України голова облдержадміністрації Іван...
7 фото   
<b>Друзі назавжди</b><br />Стартувала цьогорічна оздоровча кампанія, підготовча робота до якої ведеться давно. Як відомо, діти нашого району вже...
3 фото   
<b>Як святкувала Бершадщина</b><br />Урочистості з нагоди 24-ої річниці Незалежності України відбулися 24 серпня біля районного будинку культури.
2 фото   
<b>"...Хочеться, щоб добро таки переважало..."</b><br />Літературною конференцією на таку тему в медичному коледжі закінчилася декада української літератури, присвячена...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / М'якохід
Коваль Микита Мефодійович (1897) 1897 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 07.04.45. Похов. с. Бистриця, Чехо-Словаччина.

З історії Бершаді
Важливим завданням, яке постало згодом перед трудівниками, була соціалістична перебудова сільського господарства. Взимку 1923 року в Бершаді створюється сільськогосподарська трудова артіль «Колос» а влітку - артіль «Серп» Це були невеличкі кооперативні об'єднання селян. 105 членів артілі «Серп» хазяйнували на 90 десятинах землі. Артіль з самого початку добилася добрих показників - урожай був... Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Компенсація єдиного соціального внеску, як стимул для роботодавців до створення нових робочих місць - Тлумачення в чинному законодавстві - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення