Контроль і нагляд за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією

 • Подобається0Не подобається
 • 7 Листопада 2014, 10:03

Корупція є однією з найважливіших світових проблем, яка набула останнім часом особливої гостроти. Факти зловживань з боку держслужбовців, міліції, іншими правоохоронними та контролюючими органами, в нашій державі нерідко використовується у якості інструменту для досягнення різних політичних та особистих інтересів високопосадовців.

Серед основних напрямків подальшої боротьби з корупцією є усунення причин та умов корупції у сфері державної служби, поліпшення підготовки кадрів та чітка, цілеспрямована взаємодія у цьому питанні усіх силових органів.

Об’єктивні фактори корупції розвитку в Україні свідчать про те, що на сьогодні масштаби її поширення становлять загрозу національній безпеці. Отже, корупція створює суттєву небезпеку для життєдіяльності суспільства.

Провідними європейськими експертами проблеми корупції розглядаються, як безпосередній елемент злочинної діяльності у сфері економіки. На їх думку, корумпована діяльність – це не єдиний акт, а систематична, добре організована злочинна діяльність. Від неї страждає суспільство вцілому і кожен платник податків окремо.

Корупція негативно впливає на ефективність державного управління і порушує функціонування легальної економіки. Тому завдання боротьби з корупцією розглядаються нині як загальнодержавні та пріоритетні.

Таким чином, корупція – це протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їх прав і посадових можливостей для особистого збагачення.

Ефективна боротьба з корупцією можлива лише за умов створення та реалізації належної системи законодавчого та організаційно-управлінського забезпечення здійснення реформ, спрямованих на попередження корупції та активну участь у них громадськості.

Незважаючи на вжиті останніми роками заходи щодо подолання корупції, досягти помітних зрушень у цій справі не вдається. Прояви корупційних діянь негативно позначаються на забезпеченні внутрішньої суспільної безпеки, національної безпеки держави та викликають постійну напругу в суспільстві.

Проведеними дослідженнями встановлено, що кількість людей, які дають хабарі, більше кількості людей, які беруть. Тобто, люди схильні давати хабарі навіть у тих ситуаціях, коли у них їх не вимагали. У зв’язку з цим, статистично дуже складно встановити кількість корупційних діянь і злочинів. Отже судити про стан корупції за цифрами складні, тому що це не розкриває її реальної масштабності. Але, як свідчать дослідження, видимий ріст корупції має місце в будь-якій країні світу при зміні політичної влади [1, с. 501–502].

Щодо окремих керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, то вони взагалі усунулись від виконання вимог законодавства про боротьбу з корупцією. Діяльність органів виконавчої влади, в тому числі правоохоронних, здійснюється без додержання принципу розподілу функцій і відповідальності. Підрозділи правоохоронних органів часто дублюють один одного, що призводить до неузгодженості та паралелізму в роботі.

У чинному законодавстві щодо боротьби зі злочинністю суттєвою проблемою є неузгодженість міри покарання за корупційні діяння, що дає можливість організованим корупціонерам взагалі уникати покарання. Через їхню неузгодженість втрачається головний профілактичний чинник – невідворотність покарання за злочин.

Слід звернути увагу на те, що без відповідних наукових кримінологічних обгрунтувань не можливо визначитися щодо стратегії і тактики профілактики корупції. Відсутня звітність щодо боротьби з корупцією. Потребують уточнення та узгодження статистичні показники роботи правоохоронних органів і судів. В практичній діяльності бракує методик економіко-правового аналізу тінізації та криміналізації економіки. Також при розгляді справ про корупціїні дії правоохранні суди допускають тяганину, що знижує оперативність і ефективність правосуддя, створює умови для здійснення державними службовцями корупційних діянь. Усе це дає можливість деяким посадовцям довго здійснювати свою протиправну корупційну діяльність, втягувати до неї нових учасників, і перш за все тих посадових осіб державних органів, які сумлінно виконують свій обов язок.

Одним з найважливіших чинників у боротьбі з корупцією є усвідомлення кожним громадянином своїх законних прав та інтересів і готовність відстоювати їх у встановленому законом порядку.

Ефективність боротьби з корупцією також неможлива без широкої участі громадськості. Для вирішення проблеми корупції на рівні держави та областей повинна бути розроблена комплексна програма на декілька років.

Важливим заходом щодо борьби корупцією може стати введення «Антикорупційної групи», яка б здійснювала контроль за реалізацією чинного законодавства з питань боротьби з корупцією забезпечення прав і свобод громадян у їх відносинах з органами державної влади, їх роботу з громадянами та їх об’єднаннями, з листами і зверненнями громадян. Для прозорої діяльності необхідно публікувати щоквартальні звіти про результаьт роботи «групи», оприлюднювати іх через пресу з метою їх публічного обговорення.

Особливу роль у цьому процесі повинні відігравати об’єднання громадян, представницькі органи влади та окремі громадяни. Форми і методи такої діяльності, а також запровадження обов’язкового реагування відповідних державних органів на повідомлення про факти корупційних діянь мають бути чітко визначені у чинному законодавстві.

Таким чином, на законодавчому рівні з метою запобігання та протидії корупції необхідно на законному рівні закріпити право, громадських організацій на здійснення запитів до органів державної влади, з метою отримання в установленому порядку інформації щодо їх діяльності, проведення громадськими організаціями незаледної (громадської) антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, рішень, програм, участь громадських організацій у відкритих парламентських слуханнях з питань запобігання та протидії корупції.

Необхідно забезпечити на законодавчому рівні правову підтримку журналістських та громадських розслідувань фактів корупції, а також формування громадських судів, надання громадськими організаціями обґрунтованих та своєчасних своїх висновків і пропозицій відповідним державним органам;

Також, через суб’єктів законодавчої ініціативи надавати можливість громадським організаціям виступити з ініціативами щодо запобігання корупції. Забезпечити гарантований державний захист осіб, які надають допомогу у боротьбі з корупцією.
Чітке визначення проблем боротьби з корупцією та ефективне використання шляхів їх рішення, дозволить покращити в Україні систему контроля у сфері боротьби з корупцією, що у свою чергу, приведе до зниження корупції та інших зловживань з боку посадових осіб органів дежавної влади та місцевого самоврядування.

Головний державний виконавець Запорощук В Б


Дивіться також в розділі  Людина і закон
» 25.05.2018 Конституцією України не лише визначене широке коло прав громадян, але й встановлені дієві гарантії їх реалізації. Однією з таких гарантій є право на захист суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів. Найбільш повному здійсненню права...
» 11.05.2018 Право на захист та законні інтереси громадян гарантоване Конституцією України. Ця форма захисту проявляється у наданні юридичної допомоги громадянам і юридичним особам, у тому числі у формі представництва. Під представництвом у виконавчому...
» 27.04.2018 1. Заходами примусового виконання рішень є: 1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові...
» 01.04.2018 На жаль, незважаючи на свідоме та чесне виконання обов’язків військової служби більшістю військовослужбовців, у Збройних силах України є випадки самовільного залишення військових частин чи місць служби. Військове правопорушення – самовільне...
» 01.04.2018 Якщо сплатили надміру або помилково...
» 24.03.2018 Стан злочинності на території району у 2017 році
» 16.03.2018 Наші пріоритети – боротьба з корупцією
» 15.03.2018 Початок примусового виконання рішень
» 07.03.2018 Весняний призов
» 03.03.2018 Боржників аліментів – до «суспільно корисних робіт»
Всі статті розділу Людина і закон »
Цікаві фото
4 фото   
<b>Автопробіг у Бершаді</b><br />6 травня ТСОУ з нагоди 66-ї річниці Великої Перемоги та 20 &ndash; річниці вищеназваної організації проходив...
3 фото   
<b>Шевченківські читання</b><br />11 березня 2009 року працівниками Бершадського районного краєзнавчого музею проведено традиційні Шевченківські...
5 фото   
<b>Поїздка до Польщі</b><br />З 29.07.10р. по 6.08.10р. делегація з с. Баланівка перебувала в Польщі з дружнім візитом в рамках співпраці між селом...
6 фото   
<b>Оновлено медичні заклади</b><br />Минулого тижня одразу у трьох селах району відбулися пам’ятні події, пов’язані із введенням у дію оновлених медичних...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / М'якохід
Вітер Дмитро Семенович (1906) 1906 р., українець, робітник. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 28.12.43.

З історії Бершаді
За роки соціалістичного будівництва Бершадь стала промислово-аграрним центром півдня області. Але її мирне життя було перервано війною. Вже 29 липня 1941 року Бершадь окупували німецько-румунські війська. Фашисти утворили тут гетто для єврейського населення. Від катувань, голоду, епідемій у Бершаді загинуло багато радянських людей, розстріляно 327, вигнано в рабство 1203 чоловіка. Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Контроль і нагляд за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією - Тлумачення в чинному законодавстві - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення