Fridge magnet wooden gears

Найвища мета – добробут людей

 • Подобається-1Не подобається
 • 16 Грудня 2011, 01:06

Минулого тижня у вівторок відбулася чергова 10 сесія районної ради 6 скликання, на якій розглянуто 12 питань порядку денного, головне з них – звіт голови районної ради про свою діяльність з листопада 2010 року по листопад 2011 року.
В роботі сесії взяли участь голова обласної ради С.П. Татусяк та депутат облради С.П. Савченко, голова районної ради М.Г. Бурлака та його заступник В.С. Бондаренко, заступники голови райдержадміністрації, начальники управлінь, відділів, служб РДА, міський, сільські голови та секретарі місцевих рад, керівники районних підрозділів міністерств і відомств України, промислових і сільськогосподарських підприємств, районних установ, організацій, директори загальноосвітніх шкіл, головні лікарі дільничних лікарень, представники політичних партій і громадських організацій. Вів сесію голова районної ради М.Г. БУРЛАКА.

– Наша робота, – звітуючи про діяльність з листопада 2010-го по листопад 2011 року, наголосив М.Г. Бурлака, – це колективна праця кожного депутата, постійних комісій, виконавчого апарату районної ради.

– Рада відбулася і працює високопродуктивно, – з упевненістю констатував Михайло Григорович. – Протягом цього року ми, вирішуючи проблеми, що хвилюють жителів усього району, і, розробляючи програми, що визначають основні напрями подальшого його розвитку, сформувалися як єдина команда.

Районна рада нині складається з 58 депутатів. За результатами виборів до неї увійшли представники восьми політичних сил. Вони мають різні ідеологічні міркування, але у всіх є об’єднуюча мета – служити виборцям, представляти їхні інтереси, вирішувати питання, що стосуються життєдіяльності району.

Радою 6 скликання визначені основні, пріоритетні напрямки роботи. Це, крім делегованих повноважень державній адміністрації, питання ефективного управління об’єктами спільної власності, формування й наповнення районного бюджету, контроль за втіленням у життя прийнятих рішень.

Районна рада спільно з райдержадміністрацією вирішують питання соціальноекономічного та культурного розвитку району, благоустрою населених пунктів, удосконалення структури управління, підтримки економічного і соціального розвитку міста і сіл, надання практичної і методичної допомоги органам місцевого самоврядування на місцях.

Реалізовуючи повноваження, визначені законодавством, районною радою було проведено 9 пленарних засідань і розглянуто 130 питань, по яких прийняті відповідні рішення. За звітний період опрацьовано 835 вхідних та 596 вихідних документів, видано в міжсесійний період 114 розпоряджень з основної діяльності та з кадрових питань. Покращено модуль оновлення веб-сайту, розроблено систему щодо кращої співпраці депутатів з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

На даний час на контролі у профільних постійних комісіях перебуває 52 районних програми, з них в шостому скликанні розроблено та прийнято до виконання 22.

Основна діяльність районної ради в міжсесійний період полягає в роботі шести постійних комісій. Михайло Григорович ретельно проаналізував діяльність кожної з них.
Про їх роботу неодноразово інформувала й районна газета. Саме постійні комісії районної ради займалися вивченням, попереднім розглядом та підготовкою для прийняття конкретних рішень, контролювали хід їх виконання. За звітний період ними проведено 59 засідань.

М.Г. Бурлака подякував усім членам постійних комісій, які активно долучилися до розв’язання проблем району, за їхню позицію, за підтримку і розуміння тих ідей, які допоможуть сформувати сприятливий імідж не лише у Вінницькій області, а й в державі загалом.

Районна рада приділяє велику увагу розгляду звернень громадян. Прийом громадян з особистих питань головою районної ради, його заступником проводиться згідно із затвердженими графіками. Люди мають змогу й в інший, зручний для них час, незалежно від графіка, вирішити свої наболілі питання.

Крім того, запроваджено «День районної ради в територіальній громаді», в ході якого відбуваються зустрічі з жителями, як керівництвом, так і депутатами, які відповідальні за населені пункти, проводиться аналіз соціально-культурного розвитку територій. Основна мета – глибоко вивчити, вникнути та акумулювати всі питання, які потребують вирішення та включення до стратегії розвитку кожної територіальної громади, району та області в цілому. Проведення цих та інших заходів широко висвітлюється на сторінках «Бершадського краю».

Протягом звітного періоду до районної ради надійшло 85 письмових звернень, з них 14 – колективних. За результатами розгляду 28 звернень вирішено позитивно, на 57 дано роз’яснення. У голови ради на особистому прийомі побувало 186 громадян. Аналіз заяв, пропозицій та скарг свідчить про те, що жителями району порушуються питання різної тематики, але домінуючими є проблеми соціального захисту. Для їх вирішення протягом звітного періоду із фонду голови районної ради незахищеним верствам населення надано матеріальної допомоги на суму понад 40 тисяч гривень, а загалом через діючу районну програму виділено 78 тисяч гривень.

Підвищувати свій рівень знань депутатам, міському та сільським головам допомагає вже зарекомендована в минулих скликаннях така форма роботи, як проведення щоквартальних засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради. За результатами її роботи було запропоновано цілу низку ініціатив з метою покращення ситуації з наповнення місцевих бюджетів; пожежної безпеки на території району; участі сільських рад в різноманітних конкурсах; створення ефективного механізму використання комунальних лісів; оптимізації використання туристичних ресурсів та формування районного туристичного продукту, конкурентоспроможного на внутрішньому ринку.
Дієвою формою співпраці є проведення семінарів для посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Всього за звітний період було проведено 9 таких занять, на яких розглянуто 49 важливих питань.

Не менш актуальним є підвищення фахового рівня посадових осіб місцевого самоврядування щодо вивчення кращого європейського досвіду у цій сфері, зокрема, проведення адміністративної реформи, поглиблення та розширення прямих зв’язків між територіальними громадами.

Самоврядній реформі великого значення надає і обласна рада на чолі з головою, нашим земляком С.П. Татусяком, підкреслив М.Г. Бурлака. Завдячуючи його активній позиції, видано збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулась у Вінниці. В ньому містяться матеріали стосовно найбільш актуальних політико-правових, організаційних аспектів реформування місцевого самоврядування в Україні відповідно до сучасних вимог і міжнародних стандартів.

На сьогодні динамічно розвивається співробітництво щодо торговельно-економічного, науково-технічного та культурного розвитку Вінницької області з багатьма регіонами Польщі.
Всі ці заходи сприяють покращенню іміджу нашої області, залученню нових інвестиційних проектів та вселяють впевненість в реалізації зміни моделі влади на основі внесення відповідно конституційних і законодавчих змін, які підтримуються чинним Президентом України, що забезпечить якісно новий розвиток місцевого самоврядування.

Щоб гідно представляти інтереси виборців, з метою успішного розв’язання проблем громадян, а також щоб мати ґрунтовні відповідні знання в рамках чинного законодавства України, в травні цього року було проведено навчання депутатського корпусу районної ради, на якому роз’яснено обов’язки та права депутата, його статус, форми та гарантії депутатської діяльності.

Важливим напрямом роботи виконавчого апарату районної ради є правове забезпечення її діяльності. Постійно надавалась правова допомога міській та сільським радам, депутатам рад усіх рівнів, жителям територіальних громад району з питань застосування законодавства України у сфері місцевого самоврядування, служби в її органах, управління комунальною власністю.

Необхідно зазначити, що районна рада займає активну позицію щодо опрацювання різноманітних законопроектів України та інших нормативних документів. Так, було напрацьовано і направлено низку звернень та пропозицій до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України щодо змін у законодавчих та нормативно-правових актах.
Зокрема, були розроблені та внесені зауваження та пропозиції до проектів законів України «Про місцевий референдум», «Про об’єднання територіальних громад», «Про державну підтримку сільських територіальних громад», «Про удосконалення адміністративно-територіального устрою і територіальної організації влади на регіональному і місцевому рівні», «Про ринок земель».

В зв’язку із прийняттям Закону України «Про доступ до публічної інформації» було розроблено та затверджено розпорядженням голови ра - йонної ради від 31 травня 2011 року № 43 Порядок до публічної інформації, розпорядником якої є Бершадська ра йонна рада та її виконавчий апарат. Визначено відповідальні відділи щодо розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізу, контролю запитів на інформацію, надання консультацій з оформлення запитів та надання на них відповідей.

У своїй інформаційній роботі районна рада, продовжував доповідач, дотримується головних принципів – відкритість, прозорість, доступність. Об’єктивне висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування мало надзвичайно важливе суспільне значення, оскільки дало змогу активізувати у певній мірі громадян до більш широкої участі у процесах місцевого самоврядування, поліпшення екологічного стану в регіоні.

Оцінюючи свою роботу за рік, що минув, голова районної ради вважає, що задіяні далеко не всі можливості, але досягнуто головне: є взаємодія і консолідація між депутатами, що дозволяє плідно співпрацювати; налагоджено дієві робочі стосунки між радою і райдержадміністрацією, міською та сільськими радами; накопичено позитивний досвід, напрацьовано певні методи роботи щодо подальшого вдосконалення роботи ра йон ної ради та розвитку місцевого самоврядування.

Михайло Григорович окреслив і головні пріоритети у діяльності районної ради у наступному періоді, серед яких: повна підтримка та продовження цілеспрямованої роботи у напрямку реформу - ван ня місцевого самоврядування; затвердження та реалізація програм з питань соціально-економічного та куль турного розвитку, ра йонного бюджету; реалізація в районі пілотного проекту з реформування галузі охорони здоров’я; продовження програми газифікації міста та сільських населених пунктів; розвиток галузі освіти, соціального захисту та організація зайнятості населення; підтримка галузі культури, відродження національнокультурних традицій; розвиток фізичної культури і спорту, формування здорового способу життя населення; ефективне управління об’єктами спільної власності територіальних громад району; робота основних галузей промисловості; створення умов для зростання обсягів сільськогосподарського виробництва, покращення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення; охорона навколишнього природного середовища, збереження та відтворення природних ресурсів; профілактика злочинності та запобігання корупції, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; впровадження енергоефективних технологій та відновлювальних джерел теплопостачання на об’єктах соціальної сфери та житлово-комунального господарства; підвищення рівня відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади, налагодження ефективної комунікації між органами влади, засобами масової інформації і громадськістю.

Голова райради М.Г. Бурлака подякував колегам-депутатам, начальникам управлінь і відділів РДА, міському та сільським головам, керівникам підприємств, установ і організацій різних форм власності, колективу районної газети, головам громадських ветеранських організацій за співпрацю у вирішенні питань, спрямованих на поліпшення становища та умов проживання як окремих громадян, так і місцевих громад в цілому.

В обговоренні звіту голови районної ради М.Г. Бурлаки взяли участь депутати М.П. Грабчак, В.П. Мороз, І.Г. Пікула, І.М. Забіяка, С.Л. Шульц та Шляхівський сільський голова М.П. Макарчук. Вони засвідчили: діяльність голови районної ради здійснювалась на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів і заслуговує на позитивну оцінку. Виступаючі відзначили плідну тісну співпрацю органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, це, на їхнє переконання, приклад узгоджених і спільних дій.

На сесії виступив і голова обласної ради С.П. Татусяк.

Сергій Пилипович подякував землякам за те, що вони тримають високий рівень авторитету Бершадського району, який має потужний кадровий, інтелектуальний потенціал, є зразковим для багатьох районів і міст області.

– Мені імпонує, – зазначив він, – та атмосфера, яка панує в залі, і те, що ви знайшли такий формат роботи ра - йонної ради і райдержадміністрації, який обов’язково дасть позитивну динаміку у розвитку Бершадського краю.

Користуючись нагодою, С.П. Татусяк теж звітував перед земляками про свою діяльність. В області напрацьовано ефективну систему роботи, налагоджено тісну співпрацю облради з органами виконавчої влади. Сергій Пилипович переконаний: питання завтрашнього дня – реформа регіональної влади.

Вінниччина має багато напрацювань у цьому напрямку, зокрема, затверджено Концепцію реформування місцевого самоврядування. В державі має бути чітко збалансована модель влади.

На сесії було вирішено звіт голови районної ради про діяльність з листопада 2010го по листопад 2011 року взяти до відома.

З метою системного забезпечення діяльності ра йонної ради було затверджено план її роботи на 2012 рік.

Депутати внесли зміни та доповнення до рішення 22 сесії районної ради 5 скликання від 16 березня 2010 року «Про програму розвитку територіальних громад Бершадського району на 2010-2011 роки» (зі змінами), взяли до уваги протокол засідання оргкомітету щодо проведення огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту у територіальних громадах у 2011 році із визначення переможців.

На сесії затверджено районну програму організації та проведення культурологічних заходів на 2012 рік, програму розробки містобудівної документації на 2012-2013 роки, а також звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2011 року. Прийнято відповідні рішення стосовно оренди приміщення комунальної установи «Бершадський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та приміщень в будівлі станції юних техніків, про розірвання з ТОВ «Унісемфарм» договору на безоплатне тимчасове користування майном, що є спільною власністю територіальних громад району та укладення договору оренди з головним управлінням юстиції у Вінницькій області. Депутати також внесли зміни до рішення 4 сесії районної ради 6 скликання від 30.12.2010 року «Про районний бюджет на 2011 рік» (зі змінами).

Підготував Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ.


Дивіться також в розділі  Нове в роботі
» 15.06.2018 У цьому році розпочата реформа первинної ланки медичних закладів та стартувала кампанія з вибору сімейних лікарів.
» 15.06.2018 Голова Бершадської районної ради М.Г. Бурлака видав розпорядження від 13 червня 2018 року №45 «Про скликання 20 сесії районної ради 7 скликання», пленарне засідання якої провести 10 липня поточного року в залі засідань комунальної організації...
» 13.04.2018 2017 року на сайті Міністерства юстиції України запрацював єдиний реєстр боржників. У ньому можна знайти відомості про боржника за прізвищем, ім’ям, по батькові та реєстраційним номером облікової картки платника податків. Вільний та безоплатний...
» 07.04.2018 Голова Бершадської районної ради М.Г.Бурлака видав розпорядження від 4 квітня 2018 року №26 «Про скликання 19 сесії районної ради 7 скликання», пленарне засідання якої провести 20 квітня поточного року в залі засідань КО Бершадська РДЮСШ «Ровесник».
» 07.04.2018 Засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування
» 07.04.2018 Юридичний практикум
» 01.04.2018 Події. Новини. Факти.
» 01.04.2018 Про державну підтримку вирощування молодняка ВРХ
» 01.04.2018 Часткова компенсація вартості техніки
» 01.04.2018 Про щорічну грошову допомогу до 9 травня
Всі статті розділу Нове в роботі »
Цікаві фото
4 фото   
<b>Вінниччина очима редактора - Липовеччина – тур третій</b><br />Черговий виїзд редакторського корпусу виявився вже до меншого, сорокатисячного району, але зовсім не менш значимого і...
12 фото   
<b>Колісник Прокіп</b><br />Художник-живописець, педагог, письменник. Явл’яється автором оригінальних художніх творів живопису, рисунку,...
2 фото   
<b>Бути в єдності з Богом</b><br />Минуло 140 років, як у ЗА ДОБРО селі Тирлівці було збудовано дерев’яний храм і освячено в честь архангела...
5 фото   
<b>День Святого Валентина</b><br />
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Шляхова
Хахалина Григорій Омелянович (1909) 1909 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 07.12.44.

З історії Бершаді
Особливо багато праці довелося прикласти для відбудови заводу та господарства радгоспу дружному колективу цукровиків на чолі з комуністом директором цукрового комбінату К. П. Казіміровим. Протягом чотирьох з половиною місяців 1944 року робітники працювали добровільно по 10—12 годин. Уже з жовтня, перекривши заплановані строки, завод став до ладу, почав переробляти цукрові буряки із... Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Найвища мета – добробут людей - Новинки в галузях Бершаді та району - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення