Fridge magnet wooden gears

Про перерахунок пенсії з вересня 2015 року

 • Подобається0Не подобається
 • 6 Листопада 2015, 09:00

Законом України від 17.09.2015 р. №704-VIІІ було внесено зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», згідно з якими з вересня поточного року збільшено розмір прожиткового мінімуму.

Для осіб, що втратили працездатність, прожитковий мінімум підвищився з 949 до 1074 грн. У зв’язку з чим органи Пенсійного фонду України з 1 вересня провели перерахунки пенсій, внаслідок чого зросли розміри виплат, що визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму.

МІНІМАЛЬНА ПЕНСІЯ І ДОПЛАТА ЗА ПОНАДНОРМОВИЙ СТАЖ

Якщо розмір пенсії особи, обчислений з урахуванням наявного в неї страхового стажу та із її заробітку, не досягає мінімального розміру, який за повний страховий стаж (повний страховий стаж: 20 років для жінок і 25 – для чоловіків, яким пенсію призначили до 1 жовтня 2011 р. і після цієї дати не перераховували; 30 років – для жінок та 35 – для чоловіків, яким пенсію призначили після 1 жовтня 2011 р. чи до цієї дати, але після цього перераховували з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії) особі встановлюють на рівні прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність, пенсію встановлюють на рівні цього прожиткового мінімуму. Якщо страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають пропорційно до стажу, враховуючи той самий прожитковий мінімум. Якщо особа має більше страхового стажу, то до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж. Мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понаднормовий стаж визначають з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність, тому з вересня ці пенсії перераховано.

При цьому, якщо пенсію було призначено до 1 жовтня 2011 р. й особі після цієї дати не провадили перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, то з вересня мінімальний розмір її пенсії та доплату за понаднормовий стаж визначено за (понад) 20 і 25 років страхового стажу для жінок і чоловіків відповідно.

Якщо пенсію було призначено після жовтня 2011 р. або раніше, але після жовтня 2011 р. перераховано із стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, та її мінімальний розмір і доплату за понаднормовий стаж було встановлено з урахуванням 30 і 35 років страхового стажу, то і під час вересневого перерахунку доплату за понаднормовий стаж установлено з урахуванням відповідного страхового стажу. Слід зазначити, що новий розмір прожиткового мінімуму враховано під час обчислення цих виплат як непрацюючим пенсіонерам, так і працюючим (починаючи з жовтня 2011 р.

такий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не проводився).

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЙНОЇ ВИПЛАТИ

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. №265 (зі змінами, внесеними постановою від 25.03.2014 р. №112) установлено: якщо щомісячний розмір, зокрема, пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає в інвалідів І та II груп прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, та в осіб, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника, на одного непрацездатного члена сім’ї – 100%, на двох – 120%, на трьох і більше – 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до названих розмірів (далі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили праце - здатність, та в осіб, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника, на одного непрацездатного члена сім’ї – 100%, на двох – 120%, на трьох і більше – 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до названих розмірів (далі – державна адресна допомога).

Тому пенсії інвалідам І і II груп та мінімальні пенсії в разі втрати годувальника перераховано, виходячи із 1074 грн.

ПЕНСІЇ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

Розмір пенсії в разі втрати годувальника залежить від страхового стажу та заробітку померлого годувальника.

Згідно зі ст. 37 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) пенсія в разі втрати годувальника призначається у відсотках пенсії за віком померлого годувальника: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50%; на двох та більше непраце - здатних членів сім’ї – 100%, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія в разі втрати годувальника призначається в названих розмірах, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

При цьому у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та з урахуванням державної адресної допомоги мінімальні розміри цих пенсій відповідно становлять: 1074 грн. (1074 грн.х100%); 1288,80 грн. (1074 грн.х120%) та 1611 грн. (1074 грн.х150%).

Мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника, яка призначається членам сімей військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом України від 9.04.92 р.

№2262 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», не може бути нижчим від двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому з вересня це 2148 грн. (1074 грн.х2).

МІНІМАЛЬНІ ПЕНСІЇ ШАХТАРЯМ

Виходячи із нового розміру прожиткового мінімуму, з 1 вересня перераховано і мінімальний розмір пенсії шахтарів (мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років (чоловіки) та 7,5 року (жінки) за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи в розмірі 80% середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність), який після перерахунку становить 3222 грн. (1074 грн.х3).

ПЕРЕРАХУНОК НАДБАВОК ТА ПІДВИЩЕНЬ

Виходячи із нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 1074 грн., обчислено розміри підвищень до пенсій і мінімальні пенсійні виплати ветеранам війни і жертв нацистських переслідувань, пенсію за особливі заслуги перед Україною, державну соціальну допомогу на догляд, мінімальні пенсії для інвалідів-військовослужбовців та в разі втрати годувальника, які призначені членам їхніх сімей, надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Розглянемо на прикладі, як збільшилися розміри пенсій у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Приклад. Жінка з 2010 р. одержує пенсію за віком. Має 36 років страхового стажу, коефіцієнт – 0,486. Коефіцієнт заробітку – 2,6754. Заробіток для обчислення пенсії – 4415,56 грн. (1650,43 грн. х 2,6754). Продовжує працювати.

РОЗРАХУНОК ПЕНСІЇ ДО ПЕРЕРАХУНКУ: 2145,96 грн. (4415,56 грн. х 0,486) – розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону; 122,24 грн. (764 грн. х 16%) – доплата за понаднормовий стаж (за 16 років страхового стажу понад 20 років – 16% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб на 30 вересня 2011 р. (починаючи з жовтня 2011 р. такий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не проводився); 100 грн. – підвищення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 р. №327.

Розмір пенсії до перерахунку – 2368,20 грн.

Ураховуючи, що ця жінка працює і розмір пенсії перевищує 1423,50 грн. (949 грн.х 1,5 прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб), пенсія виплачується в розмірі 85% – 2012,97 грн.

РОЗРАХУНОК ПЕНСІЇ ПІСЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ: 2145,96 грн. (4415,56 грн.х 0,486) – розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону; 171,84 грн. (1074 грн.х16%) – доплата за понаднормовий стаж (за 16 років страхового стажу понад 20 років); 100 грн. – підвищення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 р. №327.

Розмір пенсії після перерахунку – 2417,80 грн.

Розмір пенсії збільшився на 49,60 грн.

Ураховуючи, що ця жінка працює і розмір пенсії перевищує 1611 грн. (1074 грн.х 1,5 прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб), пенсія виплачується в розмірі 85% – 2055,13 грн.

Світлана КЛІТЧЕНКО, заступник начальника управління Пенсійного фонду України у Бершадському районі.


Дивіться також в розділі  Нове в роботі
» 15.06.2018 У цьому році розпочата реформа первинної ланки медичних закладів та стартувала кампанія з вибору сімейних лікарів.
» 15.06.2018 Голова Бершадської районної ради М.Г. Бурлака видав розпорядження від 13 червня 2018 року №45 «Про скликання 20 сесії районної ради 7 скликання», пленарне засідання якої провести 10 липня поточного року в залі засідань комунальної організації...
» 13.04.2018 2017 року на сайті Міністерства юстиції України запрацював єдиний реєстр боржників. У ньому можна знайти відомості про боржника за прізвищем, ім’ям, по батькові та реєстраційним номером облікової картки платника податків. Вільний та безоплатний...
» 07.04.2018 Голова Бершадської районної ради М.Г.Бурлака видав розпорядження від 4 квітня 2018 року №26 «Про скликання 19 сесії районної ради 7 скликання», пленарне засідання якої провести 20 квітня поточного року в залі засідань КО Бершадська РДЮСШ «Ровесник».
» 07.04.2018 Засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування
» 07.04.2018 Юридичний практикум
» 01.04.2018 Події. Новини. Факти.
» 01.04.2018 Про державну підтримку вирощування молодняка ВРХ
» 01.04.2018 Часткова компенсація вартості техніки
» 01.04.2018 Про щорічну грошову допомогу до 9 травня
Всі статті розділу Нове в роботі »
Цікаві фото
4 фото   
<b>Вінниччина очима редактора</b><br />Учасників туру &ndash; редакторів комунальних засобів масової інформації - щиро привітали керівники району &ndash;...
2 фото   
<b>Керівництво району перевіряє роботу організацій на території міста</b><br />Голова Бершадської райдержадміністрації Олександр Снігур та голова районної ради Михайло Бурлака 1 лютого 2012 року...
19 фото   
<b>24 серпня - День Незалежності України</b><br />
5 фото   
<b>20 грудня - День міліції</b><br />Слідче відділення – один із найважливіших підрозділів, який очолює перший заступник начальника райвідділу, начальник...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Джулинка
Микитюк Феодосій Артемович (1911) 1911 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 00.06.44.

З історії Бершаді
У вересні відбулася ще одна подія — почала своє існування Бершадська комсомольська організація. Комсомольці були бойовими помічниками комуністів у соціалістичному будівництві. Вони зі зброєю в руках боролися проти бандитів, вели велику культосвітню роботу, організовували хати-читальні. Багато чого було зроблено тоді для налагодження контактів місцевої комсомольської організації з молоддю... Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Про перерахунок пенсії з вересня 2015 року - Новинки в галузях Бершаді та району - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення