Fridge magnet wooden gears

Від кризи до стабілізації та поступу економіки

 • Подобається0Не подобається
 • 24 Березня 2011, 09:00


Минулої п’ятниці відбулося засідання колегії райдержадміністрації, на якій було розглянуто ряд важливих питань. В роботі взяли участь голова райдержадміністрації О.Ф. Снігур, голова районної ради М.Г. Бурлака, їхні заступники, голови постійних комісій райради, міський та сільські голови, керівники структурних підрозділів РДА та її апарату, територіальних органів центральних міністерств та відомств, а також підприємств, організацій та сільськогосподарських товариств.

ДО РОЗВИТКУ – СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

Про підсумки соціальноекономічного та культурного розвитку району за 2010 рік та завдання органів виконавчої влади по виконанню плану економічного, соціального та культурного розвитку на 2011-й інформував голова райдерж - адміністрації О.Ф. Снігур, який відзначив: робота ра йонної державної адміністрації була спрямована на відновлення економічного зростання, формування бази для проведення економічних реформ, вирішення проблем в економіці, соціальній сфері, наповнення місцевого бюджету.

Для промисловості району 2010 рік став періодом поступової стабілізації динаміки промислового виробництва.В нормальному режимі працювали підприємства харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів. Продукція харчової галузі займає 98,1% від загального обсягу промисловості району і практично впливає на загальну ситуацію промислового виробництва району.

Всього в 2010 році промисловими підприємствами району вироблено товарної продукції в діючих цінах на суму 609,6 млн. грн., що на 41,3% більше 2009 року. Реалізовано продукції на суму 606 млн. грн. в діючих цінах, що на 39,4% більше 2009 року.

Фінансова криза 2008-2009 років суттєво вплинула на зменшення купівельної спроможності населення. Як наслідок, роздрібний товаро - оборот зменшився на 18,3% і склав 63,9 млн. грн. На одну особу припадає 998,5 грн.

Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів становить більше 90%. Торговельні послуги населенню району надають 581 об’єкт торгівлі та ресторанного господарства, з них 413 магазинів, кількість яких збільшилась із 2005 року на 305 одиниць. В місті діє 2 ринки, в сільській місцевості, за рішенням обласної комісії щодо впорядкування діяльності ринків всіх форм власності, утворено 11 постійно діючих ярмарків.

В 2010 році зберігалася позитивна тенденція ефективної роботи господарського комплексу.

Питома вага прибуткових підприємств в загальній кількості суб’єктів господарювання основного кола (із сільськогосподарськими підприємствами) становить по району 80,6%. Ними отримано 96,8 млн. грн. прибутку до оподаткування, що в 1,5 раза більше досягнутого рівня у 2009 році. Це зумовлено прибутковою роботою промислових підприємств району, особливо підприємств харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів.

Підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 46,8 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що в 2 рази більше, ніж у 2009 році.

У звітному періоді введено в експлуатацію 7,2 тис. м2 загальної площі житла, що в 23,1 раза більше порівняно з 2009 роком. Обсяг інвестицій в житлове будівництво становить 17,3 млн. грн., що в 16,8 раза більше минулого року.

В 2010 році введено в експлуатацію 27,3 км газових мереж та газифіковано 559 будинків (загальна кількість газифікованих будинків – 4143).

Найбільш привабливими для іноземного інвестування в нашому районі залишаються переробна та харчова промисловість. В районі стабільно розвивається малий та середній бізнес.

Бюджет району за 2010 рік по доходах виконаний в сумі 163 млн. 390 тис. грн., в тому числі дотацій з державного бюджету надійшло 92 млн. 458 тис. грн. або 56,6% від загальної суми, субвенцій – 42 млн. 721 тис. грн. або 26,1%, та власних і закріплених доходів – 28 млн. 212 тис. грн., що склало 17,3% від загального обсягу доходів.

План надходження власних і закріплених доходів, затверджений органами місцевого самоврядування на 2010 рік з урахуванням внесених змін, виконано на 103,9%, місцеві бюджети додатково отримали більше 1 млн. грн.

Бюджет району по видатках виконано в сумі 165171,3 тис. грн. або на 97,2% до уточненого плану на рік.

Саме в 2010 році, підкреслив Олександр Федорович, стратегічним пріоритетом стали заходи, спрямовані на створення високотехнічного сільськогосподарського виробництва. Питома вага сільськогосподарських підприємств в загальному об’ємі валової продукції становить 50% або 207,6 млн. грн., в тому числі рослинництва – 100,7 млн. грн., тваринництва – 106,9 млн. грн.

Валове виробництво зерна в порівнянні з 2009 роком зросло на 7% і становить 214 тис. тонн, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 173 тис. тонн або 80% від загального валового збору та 41 тис. тонн, вироблена господарствами населення.

За минулий рік сільськогосподарськими підприємствами вироблено 14197 тонн м’яса, 6848 тонн молока, що на 100 га сільськогосподарських угідь становить 241 цнт та молока – 116 цнт.

На постійному контролі райдержадміністрації, наголосив О.Ф. Снігур, знаходиться питання щодо дотримання трудового законодавства у сфері оплати праці. Здійснюється щоденний моніторинг з питань виплати зарплати, погашення заборгованості з неї на підприємствах та організаціях району.

За статистичними даними, станом на 1 січня 2011 року в районі на економічно активних підприємствах борг по заробітній платі відсутній. Заборгованість із виплати заробітної плати має лише одне підприємство-банкрут – ТОВ «Агрофірма «Баланівська» – в сумі 173 тис. грн.

За підсумками 2010 року середньомісячна зарплата становить 1540 грн., що на 22% більше, ніж у 2009 році. Її розмір на 60% перевищує прожитковий рівень, встановлений для працездатної особи.

Значна увага приділяється й вирішенню завдань із забезпечення належного функціонування та розвитку культурно-дозвільної інфраструктури, доступності медичної допомоги, підвищенню соціального захисту населення, розвитку освітянської галузі, питань зміцнення законності та правопорядку.

Завдяки послідовним та злагодженим діям органів виконавчої влади та місцевого самоврядування вдалося досягнути певних позитивних результатів у звітному періоді, підкреслив голова РДА О.Ф. Снігур, що дозволить району рухатися вперед, не збавляючи темпів.

В обговоренні цього питання взяли участь начальник відділу культури та туризму РДА Н.М. Герасимчук, державний інспектор праці А.О. Немировський та голова правління районного споживчого товариства М.П. Слісарчук.

НАЙКРАЩА ТАКТИКА – ПРОФІЛАКТИКА

Про забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян, вжиття заходів щодо протидії злочинності, корупції та хабарництву мову вів прокурор Бершадського району Ф.Г. Куцяк. Федір Гаврилович, зокрема, відзначив, що правоохоронними органами району у взаємодії з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівниками господарських органів та громадських організацій проводиться відповідна робота, направлена на попередження злочинності та правопорушень в районі. Разом з тим, заходи, що вживались, не завжди були достатніми та ефективними, в зв’язку з чим у районі стався значний ріст злочинності.

Серед причин скоєння злочинів проти життя та здоров’я громадян доповідач назвав те, що правоохоронними органами району та органами місцевого самоврядування не проводиться належним чином профілактична робота серед раніше судимих, а також схильних до скоєння злочинів осіб.

Окремі сільські ради, за словами Ф.Г. Куцяка, на сесіях та виконкомах не обговорюють та не розробляють конкретні заходи з попередження скоєння злочинів. Відносно осіб, які зловживають спиртними напоями та схильні до правопорушень, не застосовуються в повній мірі такі заходи впливу, як направлення їх на лікування, обмеження в дієздатності тощо. Викликає занепокоєння й те, що в районі відзначається ріст рецедивної та групової злочинності. З боку районного відділу міліції має бути більш чітка взаємодія з кримінальновиконавчою інспекцією, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Потрібно посилити контроль за проведенням профілактичної та виховної роботи із раніше судимими і спостережній комісії при райдержадміністрації.

Кожний восьмий злочин минулого року здійснено особами у стані алкогольного сп’яніння, і це свідчить про те, що заходи по боротьбі із пияцтвом та самогоноварінням є недостатньо ефективними.

Виконкомами сільських рад недостатньо вживається відповідних заходів щодо забезпечення попередження вчинення будь-яких протиправних дій по незаконному заволодінню майном громадян похилого віку та тих, які самі не можуть захистити свої законні права та інтереси. Крім того, з боку більшості керівників суб’єктів господарювання не вживаються належні заходи щодо забезпечення схоронності державного та колективного майна.

Дещо зменшилась кількість злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, в тому числі і зі збутом. Однак потребує покращення профілактична робота по упередженню фактів незаконного посіву маку та коноплі, притягненню винних осіб до адміністративної відповідальності.

Із 19 до 20 злочинів в порівнянні із 2009 роком зросла злочинність серед неповнолітніх. Основними причинами скоєння злочинів серед них є бездоглядність, незайнятість навчанням та працею, неналежне виховання в сім’ї, пияцтво.

Не дивлячись на численні порушення земельного, водного, лісового, природоохоронного, ветеринарного законодавства з боку органів місцевого самоврядування не вживається належних заходів щодо усунення цих порушень, не завжди вирішується питання про притягнення винних осіб до відповідальності та відшкодування завданих збитків, направлення інформацій до правоохоронних органів.

Про покращення криміногенної ситуації в районі, координацію зусиль правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування в боротьбі зі злочинністю, про профілактичну роботу, а також про недопущення порушення прав і свобод громадян говорили у своїх виступах заступник начальника – начальник штабу райвідділу міліції Є.П. Кучанський та Джулинський сільський голова П.В. Швець.

БЮДЖЕТНИМ КОШТАМ – ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Начальник контрольно-ревізійного відділу у Бершадському та Чечельницькому районах Л.Й. Мазур доповідала про результати контрольно-ревізійної роботи за дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни у 2010 році.

Торік відділом проведено контрольні заходи на 22 об’єктах контролю, якими встановлено порушень фінансової та бюджетної дисципліни на загальну суму 3022,77 тис. грн.

Так, підприємствами втрачено доходів від безоплатного надання послуг, надання в оренду приміщень, земельних ділянок без надходжень належної орендної плати на загальну суму 42,02 тис. гривень. Це стосується, в основному, Флоринського комунального підприємства «Обрій» (28,66 тис. грн.), Красносільської сільської ради (11,15 тис. грн.).

Крім того, результатом системних порушень конституційних прав, гарантованих державою та регламентованих колективними договорами з питань оплати праці, стала недоплата працівникам заробітної плати на загальну суму 35,06 тис. грн. Найбільші суми порушень виявлені в Бершадському бюро технічної інвентаризації та відділі освіти РДА.

Численні фінансові порушення та недоліки були виявлені під час планових ревізій в установах та закладах, що належать до сфери освіти. До речі, начальник відділу освіти райдержадміністрації Л.І. Дзюбенко у своєму виступі запевнила, що всі недоліки усунуто і майже всі збитки вже відшкодовано.

Рівень фінансово-бюджетної дисципліни в органах місцевого самоврядування, зазначила Людмила Йосипівна, потребує значного покращення. Насамперед, це стосується використання коштів за цільовим призначенням, нарахування та виплати зарплати, інших соціальних виплат, законності списання на видатки матеріальних цінностей, зокрема продуктів для харчування дітей в дошкільних закладах.

У ЛИСТАХ І ЗВЕРНЕННЯХ – ЛЮДСЬКІ ТУРБОТИ

Апаратом, структурними підрозділами райдержадміністрації, органами виконавчої влади базового рівня здійснюються заходи на забезпечення постійного зв’язку між владою та громадянами, удосконалення роботи зі зверненнями громадян, а також на поліпшення якості їх розгляду, задоволення законних прав та інтересів, своєчасного реагування на проблемні питання.

Зі звітом «Про роботу щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виконання контрольних документів та стан виконавської дисципліни в районній державній адміністрації за підсумками 2010 року» виступила керівник апарату райдерж - адміністрації Л.В. Матвієнко.

Протягом 2010 року до райдержадміністрації надійшло 550 звернень (за відповідний період 2009 року – 440) від 1189 громадян (у 2009 році – 1118), порушено 592 питання (у 2009 році – 555).

Об’єктивною причиною збільшення кількості звернень стало запровадження роботи Урядової «гарячої лінії», обрання нового Президента України, призначення нового керівництва області та району.

У 2010 році головою райдержадміністрації проведено 12 особистих прийомів громадян, 11 – першим заступником голови, 3 – заступником голови та 1 – керівником апарату РДА. Зареєстровано 179 звернень, звернулося 183 особи, заявниками порушено 200 питань. За структурою основних питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях на особистих прийомах, найбільша кількість стосувалася: соціального захисту – 57, праці і зарплати – 36, аграрної політики і земельних відносин – 41, житлової політики – 16, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян – 12.

Із 550 звернень, що наді - йшли до райдержадміністрації, 371 – письмових, в яких 1006 особами порушено 392 питання. 187 звернень отримано через вищі органи влади.
За допомогою до влади звертаються найменш соціально захищені категорії громадян, особи похилого віку, громадяни, які втратили працездатність. Керівництвом райдержадміністрації приділяється особлива увага вирішенню питань, з якими звертаються багатодітні сім’ї, одинокі матері. У 2010 році 100 заявникам надано одноразову нецільову благодійну допомогу в розмірі по 300 грн. кожному на загальну суму 30 тис. грн.

За структурою основних питань, що порушують громадяни у письмових зверненнях до влади, найбільша кількість стосується соціального захисту – 146, аграрної політики і земельних відносин – 72, комунального господарства – 27, праці і зарплати – 27, житлової політики – 16, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян – 15, охорони здоров’я – 13, транспорту і зв’язку – 12.

Із загальної кількості звернень 130 (23,6%) вирішено позитивно, дано роз’яснення на 345 питань, на контролі знаходяться 22 звернення, передано за належністю 3 звернення. З усіх звернень, що наді - йшли у 2010 році до райдержадміністрації, 37 – колективних (675 чол.), що становлять 6,7% від загальної кількості звернень.

За звітний період надійшло 4 повторних звернення.

Згідно з графіком комп лек - сних виїзних прийомів громадян начальниками та заступниками начальників структурних підрозділів облдерж - адміністрації, керівниками територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в райдержадміністрації у І півріччі 2010 року відбулося 6 виїзних прийомів громадян, які провели 10 керівників обласних структур.

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації в кожен третій четвер місяця протягом І кварталу 2010 року в територіальних громадах району проводились виїзні прийоми громадян начальниками та заступниками начальників управлінь, відділів, завідуючими секторами РДА, керівниками територіальних органів виконавчої влади. Звернень, що належали до компетенції райдерж - адміністрації, не надходило.

Серед основних питань, що порушували громадяни у зверненнях, передусім, це питання соціального захисту – 203 або 36,9% від загальної їх кількості. Питання аграрної політики і земельних відносин – 113 (20,54%), праці і зарплати – 63 (11,2%), комунального господарства – 6%.

Найбільше звернень громадян до райдержадміністрації надійшло від жителів м. Бершаді – 131, сіл Флорино –51, Красносілки – 39, Війтівки –31, Джулинки – 27, Баланівки – 24, Маньківки – 18, Усті – 16, Яланця – 15. Велика кількість звернень пояснюється тим, що дані населені пункти входять в число найбільш чисельних за населенням територіальних громад.

Впродовж минулого року здійснювався контроль за виконанням 533 документів центральних органів влади, в яких встановлені завдання місцевим органам виконавчої влади. Здійснювався контроль за виконанням 1776 документів облдержадміністрації. Аналіз динаміки інформування свідчить, що кількість інформацій, підготовлених протягом 2010 року на виконання актів та доручень вищих органів влади порівняно з попереднім періодом, зросла на 19%.

Вживались заходи щодо роботи з реагування на звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад. Всі депутатські звернення, які відносяться до компетенції райдержадміністрації, вирішено позитивно або надано змістовну відповідь згідно з чинним законодавством.

Терміни розгляду депутатських звернень не порушувались.

Впродовж минулого року здійснювався контроль за виконанням 104 розпоряджень голови райдержадміністрації, прийнятих протягом 19972010 рр. та 15 доручень голови РДА, в яких встановлено завдання її структурним підрозділам, органам місцевого самоврядування.

Результатами проведених впродовж минулого року заходів стало покращення виконавської дисципліни, а саме зменшення кількості несвоєчасного надання інформацій структурними підрозділами райдержадміністрації щодо інформування вищих органів влади та голови РДА.

На основі матеріалів колегії та з урахуванням обговорення відповідні посадові особи у тижневий термін підготують проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з розглянутих питань.

За матеріалами колегії підготував Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ.


Дивіться також в розділі  Нове в роботі
» 15.06.2018 У цьому році розпочата реформа первинної ланки медичних закладів та стартувала кампанія з вибору сімейних лікарів.
» 15.06.2018 Голова Бершадської районної ради М.Г. Бурлака видав розпорядження від 13 червня 2018 року №45 «Про скликання 20 сесії районної ради 7 скликання», пленарне засідання якої провести 10 липня поточного року в залі засідань комунальної організації...
» 13.04.2018 2017 року на сайті Міністерства юстиції України запрацював єдиний реєстр боржників. У ньому можна знайти відомості про боржника за прізвищем, ім’ям, по батькові та реєстраційним номером облікової картки платника податків. Вільний та безоплатний...
» 07.04.2018 Голова Бершадської районної ради М.Г.Бурлака видав розпорядження від 4 квітня 2018 року №26 «Про скликання 19 сесії районної ради 7 скликання», пленарне засідання якої провести 20 квітня поточного року в залі засідань КО Бершадська РДЮСШ «Ровесник».
» 07.04.2018 Засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування
» 07.04.2018 Юридичний практикум
» 01.04.2018 Події. Новини. Факти.
» 01.04.2018 Про державну підтримку вирощування молодняка ВРХ
» 01.04.2018 Часткова компенсація вартості техніки
» 01.04.2018 Про щорічну грошову допомогу до 9 травня
Всі статті розділу Нове в роботі »
Цікаві фото
3 фото   
<b>Семінар – практикум класних керівників</b><br />20 січня 2011 року о 9 годині на базі Красносільської ЗОШ І-ІІІ ступенів методистом РМК відділу освіти...
2 фото   
<b>Роман Андрущак: «Я відкритий для всіх»</b><br />– Романе Леонідовичу, декому із читачів цікаво більше дізнатися про Вас, чому пішли на службу в систему МВС?
8 фото   
<b>Всеукраїнський фольк-рок фестиваль «Млиноманія-2011»</b><br />В долині річки Південний Буг біля сіл Печера та Сокілець щоліта проходить фольк-рок фестиваль «Млиноманія». З кожним...
6 фото   
<b>Урочисті заходи з нагоди 20-ї річниці незалежності</b><br />Урочистості з нагоди 20-ї річниці незалежності України відбулися у районному будинку культури 21 серпня 2011 року. О...
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Маньківка
Красуцький Матвій Андрійович (1909) 1909 р., українець, селянин. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 1941 р.

З історії Бершаді
Робітники й селяни не припиняли боротьби: готувались нові виступи. Для їх організації в січні 1919 року Бершадський підпільний ревком створив партизанський загін з жителів Бершаді та сусідніх сіл. Командиром призначили голову ревкому В. Кривоходкіна, а комісаром — П. Соболевського. Внаслідок переможного повстання в лютому 1919 року в Бершаді відновлено Радянську владу. Народна влада... Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Від кризи до стабілізації та поступу економіки - Новинки в галузях Бершаді та району - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення