Fridge magnet wooden gears

Забезпечувати сталий розвиток району

 • Подобається0Не подобається
 • 12 Листопада 2011, 09:00

В попередньому номері газети ми розповідали про роботу 9 сесії районної ради 6 скликання, на якій було схвалено звіт голови райдержадміністрації О.Ф. Снігура про виконання нею делегованих їй районною радою повноважень. Пропонуємо основні тези цього звіту. Для виконання поставлених завдань в районі діє 47 програм. Протягом звітного періоду за поданням структурних підрозділів апарату, управлінь, відділів та служб райдержадміністрації своєчасно розроблені і подані на розгляд районної ради проекти 22 галузевих програм з різних аспектів життєдіяльності району.

Найбільш важливими галузевими програмами, що підготовлені райдержадміністрацією, є програма соціально-економічного та культурного розвитку району, розвитку підприємництва, програма газифікації на наступних два роки, програма розвитку територіальних громад, довгострокова програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів, програма зовнішнього вуличного освітлення, інші програми економічної, соціальної та гуманітарної спрямованості.

Підготовлено і внесено на розгляд сесії районної ради 12 змін до довгострокових програм, що затверджені районною радою, та більше 60-ти питань з різних аспектів життєдіяльності району. При цьому, першочергова увага приділялась тим, які обумовлюють перспективи розвитку території, сприяють поліпшенню умов життя населення, соціально-економічному розвитку галузей та територіальних громад.

Основною програмою місцевого рівня, що дозволяє забезпечити збалансований розвиток галузей економіки та соціальної сфери району, вважаємо програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2011 рік.

З метою організації виконання зазначеної Програми прийнято розпорядження «Про підсумки соціальногоекономічного розвитку Бершадського району у 2010 році та завдання на 2011 рік» та розпорядження «Про підсумки соціального-економічного розвитку району за І півріччя поточного року та завдання щодо успішного завершення 2011 року».

Правильно обрані пріоритети дозволили: у виробничій сфері – наростити обсяги виробництва, в аграрному секторі – успішно завершити збір зернових, у сфері державних фінансів – забезпечити виконання плану надходжень до бюджетів усіх рівнів, у соціальній сфері – забезпечити функціонування закладів соціальної сфери.

Так, якщо характеризувати основні параметри розвитку, то за підсумками минулого року вироблено товарної продукції на 609,6 млн. грн., що на 41% більше, ніж у 2009 році.З початку нинішнього року вироблено товарної продукції на суму 517,6 млн. грн., що на 23% більше відповідного періоду 2010 року.

В 2010 році від господарської діяльності отримано 60,9 млн. грн. прибутку до оподаткування, що в 1,7 раза більше 2009 року. За 9 місяців поточного року підприємствами району отримано 66,1 млн. грн. прибутку, що в 2 раза більше відповідного періоду минулого року.

За останні роки покращились показники споживчого ринку. Товарооборот в 2010 році становив 86,2 млн. грн., що на 23% більше 2009 року.

У звітному періоді 2011 року – 46,8 млн. грн., що на 5,1% більше до відповідного періоду 2010 року.

Динаміка показників обсягу реалізованих нефінансових послуг змінилась з від’ємної в 2010 році на позитивну в 2011му, з початку року вони становлять 23,5 млн. грн., що в 2 раза більше, ніж у минулому році.

Якщо за підсумками минулого року простежувався різкий спад обсягів будівництва на 58,9%, то вже за дев’ять місяців нинішнього року маємо виконаних підрядних робіт власними силами на суму майже 2 млн. грн., що в 2,8 раза більше до минулого року.

Продовжується газифікація населених пунктів району. В 2010 році введено в експлуатацію 27,3 км, з початку 2011 року – 3,5 км газових мереж.

Готуються документи на введення в експлуатацію ще 28 км. Це вуличні мережі по Ставках, добудова яких здійснювалась за рахунок коштів районного бюджету (299 тис.
грн.).

Підведено газ до 229 житлових будинків в сільській місцевості. В 2010 році було газифіковано 559 будинків.

Вже сьогодні на подальшу перспективу відпрацьовується питання будівництва газопроводу до сіл Серединки, Серебрії, Березівки та Тернівки, завершення якого дасть можливість газифікувати 610 приватних осель та збільшити загальну протяжність мереж по району на 81,5 км.

Темп росту середнього рівня номінальної заробітної плати становить 24%, а абсолютний її розмір дорівнює 1724 грн.

Серед 27 районів області Бершадський район займає 11 позицію.

Найкраще оплачується робота працівників промислових підприємств. Середній розмір оплати в даній галузі становить 2286 грн.

При позитивній динаміці змін оплати праці, в основній галузі господарювання району – сільськогосподарській – маємо все-таки недостатній її середній рівень – 1594 грн. Мусимо вишукувати додаткові резерви та вживати реальні заходи щодо суттєвого збільшення оплати праці аграріїв.

Поступово погашається заборгованість із зарплати на підприємствах-банкрутах, а на економічно активних підприємствах таких боргів перед працівниками взагалі немає.

Без затримок виконуються зобов’язання Пенсійного фонду перед пенсіонерами. Середній розмір пенсії становить 1079 грн., що до минулого року більше на 20%.

Рух робочої сили збільшився на 31% із 1707 чоловік в 2010 році до 2237 в поточному.

Більше працевлаштовано незайнятих громадян на 22%.

Надано роботу 1041 особі. На громадських роботах було задіяно 307 безробітних, що більше на 35 осіб, ніж в 2010 році.

Виходячи з того, що Бершадський район є сільськогосподарським краєм, виробництво агропромислової продукції є пріоритетним в реальному секторі економіки району.

Дана галузь характеризується наступними показниками: отримано валовий збір зернових 265 тис. тонн, враховуючи кукурудзу на зерно; виробництво зернових ранньої групи в порівняні з 2010 роком зросло на 12% і становить 136 тис. тонн; основний вал зернових культур надійшов від збору озимої пшениці та становить 102,7 тис. тонн та кукурудзи – 135 тис. тонн, врожайність яких склала відповідно: озима пшениця – 49,2 цнт/га та кукурудза – 72 цнт/га.

Під урожай 2012 року посіяно озимих зернових на площі 23 тис. га, в т.ч. 20 тис. га озимої пшениці.

Надзвичайно важливу роль в розвитку агропромислового комплексу відіграє галузь тваринництва. За 9 місяців всіма категоріями господарств вироблено м’яса 10 тис. 931 тонну, молока – 5 тис. 35 тонн.

Якщо по виробництву м’яса наш район займає перше місце серед районів області, то з виробництвом молока допущено мінус 517 тонн проти відповідного періоду минулого року.

Продуктивність худоби, що утримується в сільськогосподарських підприємствах, залишається меншою, ніж по області. Хоча продуктивність поголів’я та надій молока на 1 корову з відповідним періодом минулого року зросла на 20 кг, середньодобові прирости ВРХ збільшились на 5 грамів, свиней – на 16 грамів, показники бажають бути кращими.

Зменшилось поголів’я ВРХ на 100 голів, в тому числі корів на 70 голів, свиней – на 4540 голів. А тому керівникам та спеціалістам сільгосппідприємств є над чим працювати в питаннях збільшення поголів’я, виробництва та реалізації тваринницької продукції.

Для покращення ситуації в даному напрямку райдерж - адміністрацією проведено ряд нарад та виїзних засідань з сільгоспвиробниками району щодо покращення стану справ в галузі тваринництва. Зокрема, керівникам господарств необхідно приділити увагу закупівлі ремонтного молодняка у населення, покращенню племінної роботи, зміцненню кормової бази.

В цілому бюджет району було сформовано на принципах бюджетної системи України, що дало змогу ефективно використовувати фінансові ресурси та забезпечити сталий соціально-економічний розвиток району.

За 9 місяців 2011 року до загального фонду бюджету району надійшло власних і закріплених доходів в сумі 24 млн. 645 тис. грн., що становить 115,2%до показників, затверджених місцевими радами на звітний період з урахуванням внесених змін. Понад план залучено 3млн. 244 тис. грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року за 9 місяців 2011 року отримано власних і закріплених доходів більше на 5 млн. 541 тис. грн.

До загального фонду районного бюджету надійшло 12 млн. 989 тис. грн., що складає 111,8% до уточненого плану на 9 місяців.

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 1 млн. 820 тис. грн. Порівняно з таким же періодом 2010 року надходження зросли на 53 тис. грн.

Бюджет району по видатках виконано в сумі 123млн. 552 тис. грн., або на 71,3% до уточненого плану на рік та на 94% до уточненого плану на 9 місяців.

Питома вага видатків на заробітну плату у загальній сумі видатків складає 79%, або 70 млн. 292 тис.грн.

Обсяг соціальних видатків місцевих бюджетів за 9 місяців 2011 року складає 112 млн.711 тис. грн., або 91,2% до виконання загальних видатків. Підсумки виконання місцевих бюджетів району за січень-вересень дають підстави стверджувати, що і до кінця 2011 року надходження до місцевих бюджетів будуть збільшуватися, і кошти будуть спрямовуватися на розвиток бюджетних установ, виконання заходів регіональних програм, підвищення здатності бюджетних установ надавати якісні послуги громадянам.

Основою для розвитку економіки, відтак і покращення рівня соціальної захищеності, є обсяги залучених інвестиційних ресурсів. Тому закономірно, що відділами, структурними підрозділами РДА вживаються заходи щодо сприяння інвестиційної діяльності на території району. Так, за поданням райдержадміністрації рішенням районної ради затверджено Програму залучення інвестицій у Бершадський район на 2010-2011 роки.

Сьогодні внутрішні інвестиції переважають зовнішні. Хоча зацікавленість в іноземних інвесторах значно більша, так як нові технології підвищують професійний рівень працюючих.

Обсяг капітальних інвестицій з початку року – 81,8 млн. грн., в т.ч. інвестиції в основний капітал – 63,8 млн., що більше в 2,6 раза в порівнянні з 2010 роком. Позитивна динаміка була і в минулому році.

По області за аналогічний період обсяги інвестицій в основний капітал зросли лише на 69 %.

На звітну дату розмір іноземних інвестицій склав 164,3 тис. дол. США, що на 49% більше проти стану на початок року.

Разом з тим, наслідки кризових явищ ще мають своє віддзеркалення на місцевий рівень, що відображається у максимальній економії фінансових ресурсів всіх без винятку суб’єктів господарювання, скорочення капітальних видатків бюджетних установ та організацій. В такому випадку реконструкцію та ремонт, утримання будівель, насамперед об’єктів соціальної інфраструктури, без участі підприємств, населення району здійснювати просто неможливо. Тому для вирішення найбільш гострих проблем територіальних громад району об’єднуються кошти бюджету, громади, суб’єктів господарювання. Прикладом такої роботи є будівництво підвідних газопроводів до сіл району та розбудова сільських вуличних мереж, ремонт об’єктів соціальної інфраструктури, реалізація заходів в рамках проекту “Місцевий розвиток, орієнтовний на громаду” ПР ООН тощо.

В полі особливої уваги перебуває питання стану та відновлення якісного покриття доріг. Особливо це стосується сільської місцевості. На ремонт та утримання шляхів місцевого значення витрачаються кошти місцевих бюджетів.

З початку року на дані цілі міською та сільськими радами витрачено 517 тис. грн. Заходи з охорони навколишнього природного середовища органами місцевого самоврядування профінансовано у звітному періоді в розмірі 55,2 тис. грн. Райдержадміністрацією з метою виконання делегованих районною радою повноважень протягом року проводилась певна робота щодо впровадження державної політики у сфері охорони праці, запобігання виробничого травматизму, створення належних умов праці, забезпечення соціального захисту працюючих.

В районі затверджена і діє з грудня 2010 року Програма поліпшення стану безпеки та гігієни праці та виробничого середовища, яка спрямована на профілактику виробничого травматизму і професійної захворюваності, забезпечення технологічної безпеки, організацію працеохоронної роботи. Питання стану умов праці та безпеки виробництва заслуховувались на засіданнях районної координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

На підприємствах району створено 54 служби з охорони праці. В районі на 179 підприємствах нараховується 2671 робоче місце з несприятливими умовами праці, де зайнято 3437 працюючих.

Атестацію робочих місць за умовами праці проведено на усіх 179 підприємствах на 2645 робочих місцях.

Сільськогосподарськими підприємствами району протягом поточного року заплановано та використано понад 530 тис. грн. на охорону праці.

В межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», до участі в обслуговуванні населення району залучаються підприємства, що не належать до комунальної власності. Це і спонсорська допомога, допомога в організації та проведенні різноманітних районних святкових заходів і пам’ятних дат, матеріальна допомога незахищеним верствам населення, ветеранам війни та праці, участь в сільськогосподарських ярмарках, виїзній торгівлі, інше.

Потребує значного вдосконалення робота районного пасажирського автотранспортного підприємства, в частині покращення якості обслуговування населення, забезпеченості безперебійного сполучення районного центру з населеними пунктами.

Хоча тут слід зазначити, що нинішній стан АТП 10527 покращився, автопарк поповнився новими якісними автобусами.

Культурна спадщина України є невід’ємною частиною світового культурного надбання. Її збереження і примноження є пріоритетним напрямом політики держави у сфері культури. Для забезпечення повноцінного функціонування галузі культури певну роль відіграють «Районна програма розвитку культури та духовного відродження на період до 2015 року» та «Районна програма організації та проведення культурологічних заходів на 2011 рік», які затверджені 4 сесією 6 скликання 30 грудня 2010 року.

Нині в Бершадському районі під охороною держави перебуває понад 139 пам’яток, з них 82 – історії, 38 – археології, 18 – архітектури і містобудування, 1 – монументального мистецтва.

За звітний період проводилися ремонтні роботи пам’яток історії району за рахунок місцевих бюджетів, спонсорської допомоги та впорядковувалась територія навколо них, на що витрачено майже 228 тис. грн.

За всіма пам’ятками ведеться належний догляд з боку сільських громад, з якими укладені охоронні договори.

В районі під охороною держави перебуває 12 пам’яток сакральної архітектури місцевого значення. Переважна більшість пам’яток – споруди дерев’яної і мурованої культової архітектури. В останні роки покращився стан культових споруд після передачі їх релігійним громадам.

Проводиться робота щодо встановлення нових пам’ятників та пам’ятних знаків. Так, у 2011 році в Серединці було споруджено пам’ятний знак – погруддя відомого партизана-підпільника Максима Корнійчука. В жовтні місяці встановлено та відкрито в Романівці пам’ятний знак Герою Радянського Союзу Івашку Григорію Лазаровичу. Виготовлено та встановлено в Бершаді пам’ятний знак-погруддя Родіону Скалецькому, відкриття якого відбудеться до дня народження композитораземляка.

Серед повноважень, делегованих райдержадміністрації, важливе місце займають повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, молодіжної політики. Тому профільні управління, відділи та служби райдержадміністрації створювали умови для доступності якісної освіти, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку дітей та молоді, формування здорового способу життя та підтримки молодих сімей, сприяння вихованню патріотизму, розвитку духовності, моральності, організації змістовного дозвілля, формування поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі.

Соціальна функція бюджету Бершадщини має своє відображення в зростанні частки соціальних витрат, збільшенні видатків на утримання установ соціально-культурної сфери.
Бюджет в галузі освіти виконано в сумі 48 млн. 541 тис. грн., що до уточненого річного плану складає 68,8% та до уточненого плану на 9 місяців – 91,4%.

Питома вага видатків на освіту у сукупних соціальних видатках місцевих бюджетів складає 43,1%.

Виконання видатків по освіті за 9 місяців поточного року збільшилось на 7 млн. 896 тис. грн. порівняно з відповідним періодом минулого року.

Питома вага видатків на зарплату по освіті складає 83,7% або 40 млн. 644 тис. грн.

У порівняльній оцінці рівня освіти маємо статистично стабільні показники.

Минулий навчальний рік закінчили 413 випускників 11 класів. Продовжують подальше навчання 379 або 92%. В тому числі у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації – 271 випускник, І-ІІ рівнів акредитації – 52, у професійно-технічних навчальних закладах – 54.

9 класів закінчило 816 учнів загальноосвітніх шкіл району.

Із них охоплені здобуттям загальної середньої освіти 811 чол., що становить 99%.

Вчетверте проведено зовнішнє тестування випускників загальноосвітніх шкіл, яке пройшло на належному рівні, позаштатних ситуацій під час проведення тестування не зафіксовано.

Одним із пріоритетних напрямків роботи освітянської галузі була і залишається підтримка талановитих учнів, формування інтелектуального потенціалу району (про здобутки талановитих школярів та їхніх наставників газета неодноразово писала – ред.).

З метою забезпечення конституційних прав дітей дошкільного віку та державних гарантій щодо доступності дошкільної освіти в районі нараховується 39 дитячих садочків, в яких виховується майже 1900 дітей, що становить 62%.

Охоплено 95% дітей 5-6річного віку.

В районі нараховується 40 загальноосвітніх шкіл. В усіх із них проведено якісні поточні ремонти, на які використано 132 тис. грн. бюджетних коштів та 321 тис. грн. позабюджетних. Облаштовано внутрішні туалети у 16 ЗОШ, на які виділено 251 тис. грн. бюджетних коштів. Всі інші витрати, а це сума в межах 1 млн.

100 тис. грн., залучено з спонсорських коштів.

Райдержадміністрацією в межах делегованих повноважень та у відповідності до законодавства забезпечується розвиток охорони здоров’я на території району.

Обсяг соціальних видатків в галузі охорони здоров’я виконано в сумі 20 млн. 458 тис. грн., що до уточненого річного плану складає 72,7% та до уточненого плану на 9 місяців – 95%.
Питома вага видатків на охорону здоров’я у сукупних соціальних видатках місцевих бюджетів складає 18,2%.

Виконання видатків по охороні здоров’я за 9 місяців поточного року збільшилось на 853 тис. грн. порівняно з відповідним періодом минулого року.

Питома вага видатків на зарплату складає 78,8% або 16 млн.119 тис. грн.

Надзвичайно хвилюючим та важливим заходом в галузі охорони здоров’я стало відкриття у 2010 році пологового відділення на 40 місць. Сьогодні заклад відповідає європейським вимогам, укомплектований медичною апаратурою, забезпечено опалення та належне його функціонування в осінньо-зимовий період.

За звітний період основним завданням органів виконавчої влади району у сфері охорони здоров’я було проведення реформування галузі на виконання Закону України від 07.07.2011 року «Про порядок реформування системи охорони здоров’я в Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та в м. Києві».

Рішенням 4 сесії 6 скликання районної ради від 30.12.2010 р. було створено комунальну установу «Бершадський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та прийнято рішення щодо прийняття до спільної власності територіальних громад району сільських медичних закладів. Комунальна установа повноцінно почала функціонувати з 1 березня 2011 р. До 10 березня було завершено передачу з комунальної власності територіальних громад сіл у спільну комунальну власність територіальної громади району майнових комплексів лікарських закладів та їх структурних підрозділів, будівель, споруд та автомобільного транспорту.

Обсяг видатків на культуру району виконано в сумі 4 млн. 680 тис. грн., що до уточненого річного плану складає 71,1% та до уточненого плану на 9 місяців – 92,7%.

Виконання видатків по культурі за 9 місяців поточного року збільшилось на 85 тис. грн. порівняно з відповідним періодом минулого року.

Питома вага видатків на зарплату складає 84,3% або 3 млн. 947 тис. грн.

Питома вага видатків на культуру у сукупних соціальних видатках бюджету району склала 4,2%.

Відповідно до законодавства про культуру на підтримку розвитку народної творчості, художніх промислів і ремесел, з метою збереження, популяризації нематеріальної культурної спадщини району, в районному краєзнавчому музеї запроваджені різноманітні заходи, виставки, майстер-класи.

В Бершадській дитячій музичній школі ім. Р.А.Скалецького функціонує відділ народних інструментів, де 66 дітей навчаються грі на баяні, акордеоні, гітарі, бандурі та сопілці. Щорічно учні по класу образотворчого мистецтва проводять виставки творчих робіт.

На Бершадщині працює 40 бібліотечних установ, які обслуговують понад 26 тисяч користувачів і видають понад 500 тисяч примірників різних видань.

В жовтні цього року в ра йонному будинку культури відкрито центр дозвілля та відпочинку для молоді, який відповідає сучасним вимогам, оснащений відповідною апаратурою. Молодь міста отримала можливість цікаво та змістовно проводити вільні вечори протягом вихідних та святкових днів.

Фізична культура є складовою частиною загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, моральновольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.

З метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом, пропаганди здорового способу життя продовжувалась робота над виконанням заходів з реалізації районної програми «Розвитку фізичної культури і спорту у Бершадському районі». На даний час проводиться відповідна робота по стабілізації та покращенню стану фізкультурноспортивної та масово-оздоровчої роботи в районі.

За звітний період проведено капітальний ремонт спортивної зали Крушинівської загальноосвітньої школи. Розпочато капітальний ремонт спортивної зали Красносільської ЗОШ.
В районі функціонує дві дитячо-юнацькі спортивні школи, в яких понад 500 учнів відвідують секції з греко-римської боротьби, футболу, веслування на байдарках і каное, легкої атлетики, стрільби, боксу.

З метою покращення роботи з фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи та проживання громадян, в місцях масового відпочинку міського та сільського населення було організовано низку спортивних змагань районного значення та взято участь в всеукраїнських та обласних змаганнях різних рівнів, в фіналі турніру з футболу “Шкіряний м’яч”, в змаганнях з веслування на байдарках і каное, шашок, волейболу, футболу, боксу, греко-римської боротьби, стрільби, легкої атлетики, спартакіаді сільських рад, спартакіаді державних службовців, в різноманітних обласних і всеукраїнських турнірах.

Серед сільських територіальних громад хочеться відзначити Красносільську, М’яко хідську, Війтівську, Флоринську, Джулинську сільські ради, спортсмени яких постійно беруть участь у районних і обласних змаганнях.

Вихованці Бершадського району входять до складу збірної команди України та збірної області з веслування на байдарках і каное, городкового спорту, греко-римської боротьби, стендової стрільби.

Спортсмени району з даних видів спорту неодноразово ставали переможцями обласних і Всеукраїнських змагань.

Одним із повноважень, делегованих райдержадміністрації, є підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій природно-заповідного фонду. На території Бершадського району знаходиться 12 об’єктів природнозаповідного фонду місцевого значення на площі 613 га. На даний час за рахунок державних коштів виготовлено технічну документацію по встановленню в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок природно-заповідного фонду та встановлено межі 5-ти об’єктів природно-заповідного фонду на загальну площу 7,5 га.

Важливим напрямком в діяльності РДА по виконанню делегованих повноважень є вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в районі.

Традиційно в літні місяці в районі виникають надзвичайні ситуації, зумовлені природними факторами. Це, як правило, сильні зливи та буревії.

В звітний період мали місце дві надзвичайні ситуації об’єктового рівня – це загроза розмивання цоколя житлового будинку в В. Киріївці та руйнуння покрівлі внаслідок буревію на трьох будинках в Хмарівці. Відповідно на усунення наслідків цих класифікованих надзвичайних ситуацій було виділено фінансову допомогу з резервного фонду районного бюджету в розмірі 19307 грн. та 9030 грн. До ліквідації надзвичайної ситуації в В. Киріївці залучалась структурна ланка інженерної служби цивільної оборони району ПП «Тандем».

В червні поточного року сильною зливою було завдано значних матеріальних збитків комунальній власності сільської громади М’якоходу. Надзвичайна ситуація була класифікована як місцевого рівня.

Тут також з резервного фонду районного бюджету було виділено допомогу в розмірі 69 тис. гривень. Роботи по усуненню наслідків стихійного лиха були, в значній мірі, проведені службою ремонту доріг системи цивільного захисту району.

У звітному періоді райдержадміністрація у відповідності до делегованих їй повноважень приділяла постійну увагу координації діяльності відділу Держкомзему у районі.

Його працівники залучаються до роботи комісій, які регулюють земельні відносини, та беруть участь у нарадах, що проводяться райдержадміністрацією. На виконання доручення голови РДА проводиться інвентаризація договорів оренди землі. На даний час переглянуто орендну плату та за згодою сторін внесено зміни до 165 діючих договорів оренди землі загальною площею 5 тис. 920 га, що становить 82% від загальної кількості переданих в оренду земель.

Так, у 2009 році середній розмір орендної плати за землі запасу становив 127 грн. за 1 га, за землі резервного фонду – 156 грн. за 1 га. У 2010 році середній розмір орендної плати за землі запасу збільшився до 203 грн. за 1 га, за землі резервного фонду – до 284 грн. за 1 га. А вже в 2011 році середній розмір орендної плати за землі запасу склав 318 грн. за га, та середній розмір орендної плати за землі резервного фонду – 362 грн. за га. В результаті проведеної роботи надходження до місцевих бюджетів збільшились на 1 млн. 60 тис.
грн.

Здійснюється контроль за надходженням коштів від втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв. Дані кошти використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності.

На виконання районної «Програми використання коштів на освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони земель» у 2010 році на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з районного бюджету шляхом надання субвенцій було виділено 51 тис. 866 грн. У 2011 році на проведення нормативної грошової оцінки земель використано коштів у сумі 124 тис. 134 грн., в тому числі 90 тис. грн. – субвенція з районного бюджету. В результаті проведеної роботи надходження до місцевих бюджетів повинні збільшитись в 2 рази.

За кожною названою цифрою звіту стоїть щоденна конкретна робота структурних підрозділів райдержадміністрації, органів центральних відомств, депутатського корпусу. З упевненістю можна сказати, що в цілому вдалося завершити минулий рік позитивно, а ті справи, які вдалося зробити протягом 9 місяців цього року, – це ті основоположні цеглинки, які закладено в фундамент розвитку нашого району на наступні роки.

Аналізуючи здобутки, які маємо в усіх сферах діяльності, слід розуміти, що всі вони є результатом співпраці обох гілок влади, як представницької, так і виконавчої.

Основою цього є поліпшення формату та змісту взаємовідносин між депутатами всіх рівнів та посадовими особами райдержадміністрації. Сьогодні усі без винятку питання забезпечення життєдіяльності народногосподарського комплексу району розглядаються на комісіях та нарадах РДА, аналізуються та розв’язуються спільно і зважено на засадах суто ділового підходу, взаєморозуміння та взаємної поваги. Вкотре засвідчую свою повагу та вдячність за таке розуміння і дії депутатам районної, міської та сільських рад, керівникам усіх рівнів і, безперечно, всім бершадчанам.

З матеріалами сесії та звітом голови райдержадміністрації можна ознайомитися також на сайтах РДА та районної ради


Дивіться також в розділі  Нове в роботі
» 15.06.2018 У цьому році розпочата реформа первинної ланки медичних закладів та стартувала кампанія з вибору сімейних лікарів.
» 15.06.2018 Голова Бершадської районної ради М.Г. Бурлака видав розпорядження від 13 червня 2018 року №45 «Про скликання 20 сесії районної ради 7 скликання», пленарне засідання якої провести 10 липня поточного року в залі засідань комунальної організації...
» 13.04.2018 2017 року на сайті Міністерства юстиції України запрацював єдиний реєстр боржників. У ньому можна знайти відомості про боржника за прізвищем, ім’ям, по батькові та реєстраційним номером облікової картки платника податків. Вільний та безоплатний...
» 07.04.2018 Голова Бершадської районної ради М.Г.Бурлака видав розпорядження від 4 квітня 2018 року №26 «Про скликання 19 сесії районної ради 7 скликання», пленарне засідання якої провести 20 квітня поточного року в залі засідань КО Бершадська РДЮСШ «Ровесник».
» 07.04.2018 Засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування
» 07.04.2018 Юридичний практикум
» 01.04.2018 Події. Новини. Факти.
» 01.04.2018 Про державну підтримку вирощування молодняка ВРХ
» 01.04.2018 Часткова компенсація вартості техніки
» 01.04.2018 Про щорічну грошову допомогу до 9 травня
Всі статті розділу Нове в роботі »
Цікаві фото
3 фото   
<b>КОШАРИНЦІ</b><br />
4 фото   
<b>Міжнародний турнір</b><br />Завдячуючи триразовому чемпіону світу, заслуженому майстру спорту А.В. Телятникову, який у Ставках створив чудову...
2 фото   
<b>В Яланці відкрито оновлені заклади</b><br />Одним із позитивних моментів реформи системи охорони здоров’я у районі є те, що медичні заклади отримали...
3 фото   
<b>Графік</b><br />проведення особистого прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації
Всі фотогалереї »
Ми - пам’ятаємо - «Книга Пам’яті України» / Бершадь
Солган Борис Соломонович (1907) 1907 р., єврей, робітник. Мобілізований в 1941 р. Рядовий. Загинув 00.09.41.

З історії Бершаді
З невеликої майстерні, де кілька ремісників виготовляли раніше на замовлення селян вози та брички, до сучасного підприємства з потужною енергетичною базою — такий шлях за роки Радянської влади меблевої фабрики. Нині вона дає для квартир трудящих та підприємств громадського харчування меблів на 2 млн. крб. щорічно. Читати далі »Останні новини
Може бути цікаво

Забезпечувати сталий розвиток району - Новинки в галузях Бершаді та району - www.bershad.ua
Користувачі OnLine: 
Бершадщина  | Форуми  | Сторінками історії  | Літературна Бершадь  | Фотогалереї  | Новини  | Довідники  | Визначні місця  | У нас в гостях!  | Прогноз погоди в Бершаді  | Телефонні довідники
 • Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  Продається будинок с. Чернятка. 35 соток, з усіма прибудовами: криниця, погріб, літня кухня з газом, будинок та времянка з газовим опаленням. Гарне місце. Ціни 3200 договірна.
  18.05.2020(063) 431-41-18
 • . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  . Продам квартиру в місті Ірпінь, Київська область. 37 метрів, 16 000 у.о
  13.04.2020(067) 225-27-18
 • . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  . Продаж одягу з Європи: Секонд хенд та нове.
  08.04.2020(096) 095-84-08
 • ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  ДОСТАВКА:ОТСЕВА,ПІСКА,ЩЕБНЯ,,та інших вантажів до 8т.
  16.03.2020(098) 908-43-57
 • Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  Продається тілна корова с.Бирлівка ціна договірна. тел 0960726720
  27.01.2020(068) 041-74-83
 • Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  Продается дом с участком.(цена договорная) по адресу Виницька обл., Бершадськый р-н., с. Шляхова, вул. Дружбы 14.С общей площадью участка 25 соток
  26.08.2019(097) 487-43-42
Всі оголошення Розмістити оголошення